MTMediaPRESENTERAR

VAD: [Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet |
Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser]

VAR: MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2.html

NÄR: UPPDATERAD; 16.04.2024

VEM: Martin Thörnquist

HUR:

*Allmänna upplysningar


[Kort / KortKort Levnadsberättelse]

0] iNTRO: Nationalitet / Kön / Språk; Svensk, Skånsk man, Svenska, engelska, tyska och italienska

1] FöRETAG / SYSSELSÄTTNiNG: MT Media på frilansbasis.
Samarbete med flera företag. LöNEiNKOMST: Styrelseuppdrag.

2] VEM: Fullständigt namn; Lars
Martin Ingemar Thörnquist
Födelsetid och ort; 16 maj 1974 klockan 17:50 i Malmö, Skåne

3] ESTETiK / ETiK: Civilstånd; Förlovad, gemensamma barn, separerad, sammanboende med inneboende, oskyldigt flirtande

4] SAMHÄLLSiNFORMATiON: Körkort; Tagit 2 lektioner

5] KOMMUNiKATiON: E-post; FYLL i FORMULÄR
Hemtelefon; 040–XX XX XX [1995–]
MobilTelefon; 0708 XX XX XX [2000–]
KontorsTelefon; 040–23 86 10 [Norra Vallgatan 2005]
Anslut +46[0]40–10 10 80 [anno 2001-2003] [2001–2004] Malmö stad +46 [0]40–34 11 39 [anno 2000]
Fax;
04023 84 10 [Norra Vallgatan 2005]
040–12 35 78 [Caroli City / Östergatan 2001–2004]
040–97 91 34
[Nobel / Sorgenfri –2000]


6] PORFöLJ:
BildTextKomposition

7] HEMSiDOR:
MTmedia.SE [2004–]
Uppdaterad november 2004;
members.tripod.com / ~mt_media [20.896.639 bitar tillgängliga]
2002; mtmedia.nu [20480 kb]
Uppdaterad juni 2000;
fortunecity.com / victorian / memorial / 299 / [20 MB]
Uppdaterad oktober 1998;
torget.se / users / m / mtmedia [3 MB]
1997;
members.xoom.com / mtmedia [11 MB]
members.theglobe.com / mtmedia [6 MB]
1996; hem.passagen.se / mtmedia
[20480 kb]

Övriga producerade / skapade / uppdaterade
#7.WEBBPLATSER;
Erikshus.SE #2013–
Zetma.SE #2012–
SofiaHardig.NET #2011–
UBevent.SE #2008–
PatriciaFiorent.SE #2003–
MAFF.se #2002–
malmo.se #2000

[Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet | Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser]


Martin Thörnquist

*Utbildningar[Gymnasium, Högre, Senaste / Övriga]

1] Grundskola;

a] Låg- / mellanstadium, Sorgenfriskolan i Malmö, 1981–1987

b] Högstadium, Stenkulaskolan i Malmö, 1987–1990 [Samtliga betyg]


2] Gymnasium;

Malmö Latinskola, 3-årig samhällsvetenskaplig teoretisk linje,

1990–1993 [Samtliga betyg]

Utökad studiekurs. Estetisk variant, bild, estetisk specialisering.
Deltagit i frivilligt ämne, bild på
Sankt Petri Läroverk,
Pildammsskolan och Malmö Latinskola.
Godkänt specialarbete utfört i årskurs 3,
Påverkan genom bild och skrift

Till begränsad del att läsa under

MT Text


[Senaste / Övriga utbildningar]
Kort / KortKort Levnadsberättelse]

Martin T.

3] Högre utbildning;
[postgymnasial / högskola / universitet]

a] Lunds universitet, Humanistiska fakulteten

Fristående kurser;

Lingvistik med inriktnig på fonetik och allmän språkvetenskap,
introduktionskurs allmän språkvetenskap, 5 p [1–20 p-nivån]
Höstterminen 1993 [
Samtliga betyg]

1] Praktisk filosofi, Etik, estetik och religionsfilosofi /
2] Moralfilosofi och livsåskådning, 5 p [1–10 p-nivån]
Höstterminen 1993 [
Samtliga betyg]

Kulturvetenskaplig grundkurs

1] Kultur och språk, 5 poäng
2] Kultur och samhälle, 5 poäng
3] Medier och estetisk kommunikation, 5 poäng

15 p [1–20 p-nivån] Vårterminen 1994 [Samtliga betyg]

b] Malmö Sankt Petri Läroverk, Kommunikation och Media,
påbyggnadsutbildning, Höstterminen 1994 – Vårterminen 1995
[
Samtliga betyg]

Praktik; Reklambyrån Enterprise Advertising och
iLONA idé illustration original i
Malmö

c] Lunds universitet, Humanistiska fakulteten,
Konstvetenskapliga institutionen,
Massbild och konstbild i vår tid,

1] Bildbegreppet och bildens äldre historia [4 poäng]
2] Massbild och fotografi i vår tid [5 poäng]
3] Konstbegreppet och konstbilden i vår tid [5 poäng]
4] Bildens skapande, spridande och mottagande [3 poäng]
5]
Särskild uppgift [3 poäng] Att läsa under

MTCopy

Totalt 20 p [1–20 p-nivån] Vårterminen–96 [Samtliga betyg]

d] Lunds universitet / Lunds tekniska högskola [LTH]
institutionen för arkitektur – datorstödd projektering
Datorgrafik för bildskapande, innefattande bland annat
PhotoShop, illustrator och MacroMind Director, [4 poäng]
Höstterminen–96 [
Samtliga betyg]
Universitetslektor och examinator;
jonas.af_klercker @ caad.lth.se
Kursansvarig;
tony.helinsky @ cost.lth.se

e] Malmö Data och Språk, Östra Grevie folkhögskola,
vid
Eriksfältskolan, Höstterminen 1996 – Vårterminen –97
Data och Språks stipendiat 96 / 97. Närvaro 94% enligt intyg.
Data 12 vt / Engelska 8 vt / Tyska 8 vt / Projektarbete 4 vt.

[Genomgångna moment i undervisningen:
data, tyska, engelska]


[
Gymnasium, Högre / Övriga utbildn.]

[Kort / KortKort Levnadsberättelse]

f] Lunds universitet / Lunds Tekniska Högskola [LTH]
institutionen för arkitektur–avdelningen för formlära,
Bildcentrum,
Bilden som kommunikationsmedel,
[10 poäng] Vårterminen –97

g] Lunds universitet / Lunds Tekniska Högskola [LTH]
Avdelningen för arbetsmiljöteknik.
Arbete–Människa–Teknik,

1] Arbetsorganisation. Arbetsgrupper, ledarskap,
konflikter, produktion, kvalitet och produktivitet.

2] individen. Människa – Maskin – System, människans varseblivning,
minnessystem, inlärning, tänkande, problemlösning och påverkan av
stress. Vårterminen–97 – Höstterminen–98

Telefon; 046–222 80 18 / 046–222 80 06
elektronisk post;
amt @ amt.lth.se

h] Malmö högskola, Multimedia, [5 poäng]
MACROMEDiA AuthorWare 4, Director 6 och
MultiMedia Lab 3.0, Kursen hölls av Högskolan i Halmstad,
institutionen för Ekonomi, Höstterminen –97

i] Malmö Hacker Akademi, 3D–modellering och animering, internetpublicering,
Alias|wavefront PowerAnimator 8.2–5, Maya 1.0 samt viss inblick i Softimage.
Hösten–97 – Våren–98. Adress; Stora Nygatan 54, 211 37 Malmö
ViOMA: Vxl 040–664 22 60 Alain Bonneau, proj.led. och lärare
040–664 22 67 Mobil 0708–606424
Fax 040–97 15 65
Brev t.o.m. juni-98

j] Lunds universitet, Sociologiska institutionen
Medie– och kommunikationsvetenskap MKV 201 1–60 p
Box 117, 221 00 Lund Tele 046–10 91 00 Fax 046–10 44 12
Höstterminen–98– Höstterminen–99

[Gymnasium, Högre, Senaste utbildningar
Kort / KortKort Levnadsberättelse]


Martin T.

4] Andra utbilningar;

a] Datarendering med AUTODESK 3D Studio,
Kajplats 305, Datorsektionen i Malmö, Vårterminen 1995

elektronisk post; info @ kajen.com
Telefon; 040–34 25 74

b] Tele Market Telefonförsäljar–trainee,
Rolf Persson i Malmö, Våren / Sommaren 1995

c] Videoredigering,
Projekt Parkgatan i Malmö, Vintern–95

d] Argumentations och förhandlingsteknik
Retorik, idéförsäljning, lönesättningsprinciper och
gruppdynamik. Arr. av bland annat
TCO, HTF och SiF Nov–97

[Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet | Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser]

[Kort / KortKort Levnadsberättelse]


Martin T.

*Arbetslivserfarenhet


1] Bostadsrättsföreningen Andréelund,
vikarierande fastighetsskötare, Somrarna 1991–1995

2] Tele Market Datorproduktinformation, PRO / 2
Dialogue Marketing Agency AB i Malmö, Hösten 1995

3] Tele Market, Annonsutrymmessäljare, Polymarketing
Malmö / Lund–området, Sommaren 1995 – Våren 1996

4] Datorgrafikarbeten
Affisch till Studioteatern / Stina Olsons
"Det finns inget dåligt väder" och informationsskyltar till affärer i
Malmö, Våren 1996. Till begränsad del under

MT

5] Telefonintervjuer / attitydundersökningar,
NOKAB Företagspartner Malmö
Hösten 1996, Vintern och Hösten–97

6] Reporter, fotograf, nätansvarig
Miljöprogrammet Rikoschett som
sändes i
TV / / Malmö under hösten–97

7] Byggande / samordning av hemsidor för
Malmö Hacker Akademi [1997–98]
Framtidshuset, Malmö [1998–99]
Malmö LöparKlubb [1998–99]
Svenska institutets Phoenix–projekt [1998–99]
Konstnärinnan
Ingrid Quade [1998–]

8] Skribent, Foto iNTERNET–tidningen Reflex.nu, Malmö [1998–]

9] Webbgrafiker / informationssekreterare,
malmo.se
Malmö stad,
Stadskontoret, infoavd. Webbredaktionen [2000]

10] Webbansvarig för anslut.se [2001–]
ANSLUT Ekonomi och Försäkrings AB samt

11] Marknadsföring för OCTAGON Parasoll AB [2002–]

12] Utvärderare / kvalitetsgranskare Malmö stad, Utbildningsförvaltningen,
Arbetsmarknadsavdelningen, Utvärderingsgruppen [2002–2004]

[Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet | Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser]


Martin T.

*Datorkunskaper [UPPDATERAD; Hvis Du allerede
Læst MT
Media alle sider, kan Du nu
gå til resten
af

20.02.2024
]


–förvärvade på Macintosh från 1994, PC från 1995 och Silicon Graphics Onyx och indy-maskiner 1997–98.

70-TAL MJUKVAROR / PROGRAM Martin arbetat / arbetar med
ACDSee for Pentax [2005
–] [MÅNATLiGEN]
ADOBE Premiere 4.0
ADOBE Acrobat Reader 7.0 [MÅNATLiGEN]
ADOBE DowwnLoad Manager 2.0
ADOBE GoLive [2005–]
ADOBE illustrator 5.5 – 6.0
ADOBE PageMill 3.0 [VECKOViS]
ADOBE PhotoShop 3.0.5–8.0 CS [VECKOViS]
ADOBE Reader 7.0 [VECKOViS]
ADOBE SiteMill 2.0 [MÅNATLiGEN]
Ad-ware 6.0 Professional
Agfa ScanWise 2.00 [MÅNATLiGEN]
Ahead Nero Burning ROM
Alias|wavefront Maya 1.0
Alias|wavefront PowerAnimator 8.2–5 [1997–1998]
Alias|wavefront StudioPaint 3D 4.0
AUTODESK 3D Studio 4.0
ALDUS PageMaker 5.0– 6.0
ATi Control Panel
ATi Display Driver

CLARiS Works 4.0
COREL Draw och Paint 5.0
CuteFTP 4.2 [Länge sedan]

Dartmouth College Fetch 3.0.2
DC++

EPSON PhotoQuicker 3.4
EPSON Printer SoftWare
EPSON Print iMAGE Framer Tool 2.0

ffdshow [BiLDViSNiNG]
First Class

GoldWave v.5.06
GRAPHiSOFT ArchiCAD 4.55

HighJackThis 1.99.0

ipswitch WS_FTP 12 LE [DAGLiGEN]
iTunes

Java 2 Runtime Environment, SE v.1.4.2_06
jv16 Power Tools 1.4.1

Kaspersky Anti-Virus Personal

MACROMEDiA
Dreamweaver MX 2004 [2000]
MACROMEDiA Freehand 5.0
MACROMEDiA
Studio MX 2004 Flash Professional MX 2004
MACROMiND Director 3.0
MiCROSOFT Data Access Components KB870
MiCROSOFT iNTERNET EXPLORER 6.0.2900.2180 / 1995–2004 [DAGLiGEN]
MiCROSOFT Office XP Professional; Excel 7.0
MiCROSOFT Office XP Professional; Power Point 7.0 [MÅNATLiGEN]
MiCROSOFT Office XP Professional; Word 7.0 [DAGLiGEN]
MiCROSOFT FrontPage 2002 [DAGLiGEN]
MiRABiLiS iCQ [DAGLiGEN]
MSN Messenger 6.2.0137–7.0 [DAGLiGEN]

Netscape Communicator
Netscape Navigator
Norton AntiVirus 2002
Norton WMi Update

Opera 7.54u2 [MÅNATLiGEN]
Outlook
Outlook Express [DAGLiGEN]

Picasa 2 [MÅNATLiGEN]
Plaxo

QuickTime 6
QUARK XPress 3.31 Passport

Real Audio 3.0
Real Player 10

See [Malmö stads webbformulärsprogram]
Simple Toolbar

Spybot – Search and Destroy 1.3.0.12
SpySubtract PRO 2.60
SpyWareBlaster 3.2
Symantec Corporation: Live Reg
Symantec Corporation: Live Update 2.6

Tweak Ui / -XP Pro

Windows installer 3.1 [KB893803]
Windows XP Service Pack 2
Windows XP - Software Updates
WinRAR Archiver
WinZip

Zone Alarm Pro 4.0.123.12 / Zone Labs [DAGLiGEN]
Zoom Player

Klicka här under och se
något av det MT gjort
med ovanstående.

BildText
Komposition

Läs gärna Genomgångna moment i data–
undervisningen
vid Östra Grevie folkhögskola!

[Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet | Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser]

Martin T.

*22 intressen [UPPDATERAD; Hvis Du allerede
Læst MT
Media alle sider, kan Du nu
gå til resten
af

20.02.2024
]Teater, Shopping, Resor, Radio, Psykologi, Miljö, Nöjesliv, Natur, Mat, Ljud /

musik, Litteratur / böcker, Konst / Kultur, Kläder, iNTERNET, Hälsa / träning, Boende /

heminredning, Film / fotografi, Filosofi, Ekonomi, Dryck, Dans [Frigörande + Disco] samt Design.


*Egenskaper


1] Flexibel och utåtriktad
2] Försiktig och principfast
3] Kreativ och organiserande
4] Överambitiös och noggrann
5] Kompromissvilligt diplomatisk
6] Lugn, engagerad och stress
tålig


[Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet | Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser]


Martin Thörnquist

*ReferenserSe även MT:s Gästbok

1] Johnny Funch, sektionschef
Utvärderingsgruppen Arbetsmarknadsavdelningen
Utbildningsförvaltningen
Malmö stad
BESöK; Framtidshuset Agnesfridsvägen 184, Fosie industriby Malmö
POST; Box 9142, 200 39 Malmö elektronisk post;
johnny.funch @ malmo.se
Telefon; 040–31 26 16 Mobil; 0709 26 52 59 Fax; 040–31 26 01

2] Grethe Lindhe, projektledare
informationsenheten Stadskontoret Malmö stad
BESöK: Stadshuset August Palms Plats 1
POST: 205 80 Malmö elektronisk post:
grethe.lindhe @ malmo.se
Telefon; 040–34 10 15 Mobil; 0706 94 11 15

3] Leif Fransson, platschef
Framtidshuset Arbetsmarknadsavd.
Utbildningsförvaltning
Malmö stad
BESöK; Agnesfridsvägen 184, Fosie industriby Malmö
POST; Box 9142, 200 39 Malmö elektronisk post;
leif.fransson @ framtidshuset.org
Telefon; 040–31 26 08 Fax; 040–31 26 01
Läs
Tjänstgöringsbetyg

4] Henrik Jönsson, Art Director / Projektledare

Företag 1;
NEW ERA ART CLEMMEDSON och JÖNSSON HB
POST; S. Förstadsg. 83 A, 214 20 Malmö elektronisk post;
henrik @ nea.se
Telefon / fax; 040–23 20 67
Hemsida;
nea.se

Företag 2;
LiGHTWORKS DiGiTAL MEDiA AB
POST: Box 9094, 200 39 Malmö elektronisk post;
henrik @ lightworks.se
Telefon; 040–490 370 Fax; 040–49 25 37
HEMSiDA;
lightworks.se

Företag 3;
Oh! DESiGNBYRÅ AB
POST; Box 9094, 200 39 Malmö elektronisk post;
henrik @ ohdesign.se
Telefon; 040–490 370 Fax; 040–49 25 37
HEMSiDA;
ohdesign.se

Företag 4;
Divine Robot AB [2011-11-02–]
POST; Malmöhusvägen 1, SE-211 18 Malmö. Skåne län
Adress: Stora Varvsgatan 6, 211 19 Malmö
Telefon; 0703 24 20 52 / 0706 72 64 74 Fax; XXX
HEMSiDA;
DivineRobot.com

Företag 5;
RestaurangOnline Sverige AB [2011-11-28–]
POST; Lilla Fiskaregatan 8 A, SE-222 22 Lund, Skåne län 
Telefon; 073 02 68 14 Fax; XXX
HEMSiDA; http://RestaurangOnline.se www.Hungrig.SE

Företag 6;
Tion Produktion AB [2014–]
POST; Västergatan 18 B Lght 1301 
SE-211 21 Malmö. Skåne län  
Telefon; XXX Fax; XXX
HEMSiDA; XXX

5] John Holmes, lärare i engelska
PELC Professional English Language Consultants
Engelsk undervisningsverksamhet, översättningar
M. A. [Master of Arts] T. E. F. L. [Teacher of English as Foreign Language]
Östra Grevie folkhögskola i Malmö
POST; Smålandsg. 20, SE–234 35 Lomma elektronisk post;
erikfaltskolan @ ostra–grevie.fhsk.se
Telefon / fax; 040–41 64 66

6] Maria Lindberg, illustratör
Firma 1; iLONA idé illustration original
Firma 2: Minibambini, Blentarp

elektronisk post;
ilona.l @ telia.com
Fax; 040–94 34 94
HEMSiDA;
iLONAs tavlor

7] Karim Ryde, datalärare & konsult
Dataansvarig på
Östra Grevie folkhögskola
Firma; Ryde Graphica Mobil; 070–551 99 35
POST: Vegag. 15, 117 34 Sundbyberg elektronisk post;
karim.ryde @ mailbox.swipnet.se
Alternativ postadress; Båstadsg. 2, 214 39 Malmö
Arbetar på
WM DATA: Stockholm; 08–670 2000 / Solna; 08–470 8000
Hemtelefon: 08–28 37 56 Alternativ hemtelefon; 040–12 57 56


[
Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet

Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser

LEVNADSBERÄTTELSER Lång | Kort | KortKort]

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin