EKONOMi MTMEDiA Community under fortsatt EKONOMiSK utveckling!

VAD What Was che cosa
EKONOMi / FiNANS ! Economics / Economy!
Warning! Money can severely damage Your Health, Mind, Society and Environment!

Wirtschaft / Ökonomie economia / economico
DEFiNiTiON: Ekonomi = hushållning inom förslagsvis;
boende [kostnadsminimering], försäkringar [kapital + ränta], investeringar
[utgift för intäkter], karriär [ökande inkomst], pension [LångtidSparande]
vardag [Livsnödvändigt till Lägsta pris och STöRSTA nytta samt nöje].

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < 4ekonomi.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 30.11.2023

VEM
Who Wer chi MARTiN THöRNQUiST


HUR How Wie come Comment
FöR ATT SDöDJA MT Media MENTALT: Skicka ett brev!
För att stödja MT Media ekonomiskt. Skicka ett belopp!
SÄTT iN / TRANSFERERA / ÖVERFöR PENGAR TILL BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist. iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

£

FöR VAD What for Warum perche
För att veta vad pengarna tidigare använts till
Se vidare här nedan!
För att veta hur MT Media lärt sig hushålla med det mesta,
genom att göra och hålla en ekonomi, se respektive område;

Alkohol | Energi | Kapital | Kommers | Kommunikation | Konton | Kvartal | Transport

$

1:a kvartalet 1996 2:a kvartalet 1996 Utgift 1:a kvartalet 1997 2:a kvartalet 1997
16 procent

7 procent

3 procent

5 procent

5 procent

3 procent

4 procent

3 procent

4 procent

2 procent

10 procent

6 procent

24 procent

5 procent

2 procent

2 procent

12 procent

5 procent

5 procent

11 procent

8 procent

6 procent

4 procent

3 procent

3 procent

2 procent

13 procent

4 procent

18 procent

5 procent

1 procent

0 procent

TRANSPORT

KOMMUNiKATiON

HYGiA

NYTTA

NöJE

TEXTiL / KLÄDER / SKOR

FRUKT / GRöNT

BRöD / PASTA

MEJERi / SMöR

FiSK / KöTT / ÄGG

DRYCK / KRYDD

FÄRDiGRÄTTER

HYRA

TELE

EL

öVRiGT

9 procent

4 procent

3 procent

3 procent

3 procent

2 procent

3 procent

4 procent

4 procent

2 procent

6 procent

6 procent

27 procent

5 procent

2 procent

5 procent

5 procent

8 procent

5 procent

5 procent

7 procent

8 procent

4 procent

4 procent

5 procent

3 procent

12 procent

7 procent

27 procent

4 procent

2 procent

11 procent

Avrundning har tillämpats varvid summorna ej blir jämnt 100 procent.

Genom att prioritera enligt nedanstående i både tids–, rums– och andra
aspekter / dimensioner kan man avsevärt förbättra sin ekonomi!
Färgerna representerar
Lönsamt! Tveksamt / avvakta! Stopp!

Alkohol
0. Drick vatten
1. Lågprocentigt <2 procent
2. Cider 2,25–7 procent
3. Öl 5–17 procent
4. Vin 8–15 procent
5. Likör 15–25 procent
6. Cognac –40 procent
7. Whiskey 40 procent
8. Sprit 40– procent
9. Sprit –75 procent
10. Sprit –96 procent

Energi
0. Var stilla, vila
1. Gör enbart rätt saker
2. Gör saker rätt
3. inhämta energi / näring
4. Grundprodukter, Hälsoprodukter
5. Motionera / meditera
6. Få manliga / Fler kvinnliga orgasmer
[JK rekar]
7. Res och lär
8. Pröva gränserna
9. Gå över gränsen, lev ut
10. Bränn ljusen i båda ändar, MultiTasking

Kapital
0. Spar det Du har. [Det behöver inte vara de stora inkomsterna, men kan vara de små utgifterna]
1. Var företagsam
2. Eget fondsparande genom kapitalförsäkring
3. Rekommenderad aktiesparande genom förvaltare
4. Samhällets stora företag
5. Vänprojekt, sponsring [kan komma att omprioriteras]
6. Egna kapitalvaror, fastigheter
[kan komma att omprioriteras]
7. Nätverksmarknadsföring
[kan komma att omprioriteras]
8. Lågrisk, obligationer
[kan komma att omprioriteras]
9. Högrisk, optioner
10. Spel

Kommers
0. Köp inget
1. Sälj något
2. Köp begagnat
3. Köp grundprodukten
4. Köp det nödvändiga
[enbart enligt inköpslistan]
5. Köp näraproducerat
6. Köp direkt av grossist
7. Köp storpack om billigt / hållbart
8. Köp okända märken om de är likvärdiga
9. Köp få dyra saker av hög kvalitet [kan komma att omprioriteras]
10. Köp många billiga saker
[kan komma att omprioriteras]

Konton [för att fördelning av ekonomiska resurser via Kapital / Kommers!]
0. Aktie– [Aktiespararna Depå]
1. Företags–
2. Privat–
3. Kortsiktigt
4. Nöjes–
5. Transaktions–
6. Miljon–
7. Aktie–
8. Långsiktigt
9. Miljard–
[Skaffa de föregående först!]
10. Löne–
[För över pengarna till ett med bättre ränta!]

Kommunikation
0. Var tyst
1. Prata direkt med de i Din närhet
2. elektronisk post
3. Annans telefon
4. Ring på helger
5. Ring på kvällar
6. Gå hem till och prata direkt
7. Skicka SMS
[kan komma att omprioriteras]
8. Använd telefonkort
[kan komma att omprioriteras]
9. Ring med mobil [kan komma att omprioriteras]
10. Ring till mobil
[kan komma att omprioriteras]

Transport
0. Stanna där Du är [+++billigt ++förhoppningsvis bekvämt]
1. Gå dit Du behöver
[+billigt +nyttigt ––långsamt på längre sträckor än halvmil]
2. Cykla
[–berusning / halt / kallt / mörkt / regn +billigt +bekvämt –farligt –långsamt på längre sträckor]
3. Annans bil, samåkning
[+billigt +–eventuellt obekvämt +snabbt]
4. Buss
[+ganska behagligt +ganska billigt + hyfsat snabbt]
5. Tåg [++behagligt +–ganska dyrt +ganska snabbt]
6. Båt
[+behagligt +–lagom pris –ganska långsamt]
7. Taxi
[+från / till med precision –ganska dyrt för längre resor]
8. Flyg [+
+snabbt –ganska dyrt]
9. Helikopter [++snabbt –mycket dyrt om längre resa och exaktare precision]
10. Raket
[fort–farande onödigt!]

Lycka till önskar,

Martin Thörnquist som slutligen ger Dig några tyska bankdresser Du kan komma att behöva;
Berliner Volksbank, Bundesplatz, Swift 100, Chase Manhattan Bank Frankfurt Telefon 0049[0]69 71 580

Deutsche Postbank
Adamstrasse 56 und C Bristredamm

Reisebank
Bahnhof Zoo, Berliner hauptbahnhof und Hardenberger Platz

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962023] *Martin Thörnquist