MTMediaPRESENTERAR

VAD: [Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet |
Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser]

VAR: MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2b.html

NÄR: UPPDATERAD; 21.05.2019

VEM: Martin Thörnquist

HUR:

*Utbildningar


[Gymnasium, Högre, Senaste / Övriga]

1] Grundskola;

a] Låg- / mellan-stadium, Sorgenfriskolan i Malmö, 1981–1987

b] Högstadium, Stenkulaskolan i Malmö, 1987–1990 [Samtliga betyg]


2] Gymnasium;

Malmö Latinskola, 3-årig samhällsvetenskaplig teoretisk linje,

1990–1993 [Samtliga betyg]

Utökad studiekurs. Estetisk variant, bild, estetisk specialisering.
Deltagit i frivilligt ämne, bild på
Sankt Petri Läroverk,
Pildammsskolan och Malmö Latinskola.
Godkänt specialarbete utfört i årskurs 3,
Påverkan genom bild och skrift

Till begränsad del att läsa under

MT Text

[Senaste / Övriga utbildningar]
Kort / KortKort Levnadsberättelse]

Martin T.

3] Högre utbildning;
[postgymnasial / högskola / universitet]

a] Lunds universitet, Humanistiska fakulteten

Fristående kurser;

Lingvistik med inriktnig på fonetik och allmän språkvetenskap,
introduktionskurs allmän språkvetenskap, 5 p [1–20 p-nivån]
Höstterminen 1993 [
Samtliga betyg]

1] Praktisk filosofi, Etik, estetik och religionsfilosofi /
2] Moralfilosofi och livsåskådning, 5 p [1–10 p-nivån]
Höstterminen 1993 [
Samtliga betyg]

Kulturvetenskaplig grundkurs

1] Kultur och språk, 5 poäng
2] Kultur och samhälle, 5 poäng
3] Medier och estetisk kommunikation, 5 poäng

15 p [1–20 p-nivån] Vårterminen 1994 [Samtliga betyg]

b] Malmö Sankt Petri Läroverk, Kommunikation och Media,
påbyggnadsutbildning, Höstterminen 1994 – Vårterminen 1995
[
Samtliga betyg]

Praktik; Reklambyrån Enterprise Advertising och
iLONA idé illustration original i
Malmö

c] Lunds universitet, Humanistiska fakulteten,
Konstvetenskapliga institutionen,
Massbild och konstbild i vår tid,

1] Bildbegreppet och bildens äldre historia [4 poäng]
2] Massbild och fotografi i vår tid [5 poäng]
3] Konstbegreppet och konstbilden i vår tid [5 poäng]
4] Bildens skapande, spridande och mottagande [3 poäng]
5]
Särskild uppgift [3 poäng] Att läsa under

MTCopy

Totalt 20 p [1–20 p-nivån] Vårterminen–96 [Samtliga betyg]

d] Lunds universitet / Lunds tekniska högskola [LTH]
institutionen för arkitektur – datorstödd projektering
Datorgrafik för bildskapande, innefattande bland annat
PhotoShop, illustrator och MacroMind Director, [4 poäng]
Höstterminen–96 [
Samtliga betyg]
Universitetslektor och examinator;
jonas.af_klercker @ caad.lth.se
Kursansvarig;
tony.helinsky @ cost.lth.se

e] Malmö Data och Språk, Östra Grevie folkhögskola,
vid
Eriksfältskolan, Höstterminen 1996 – Vårterminen 1997
Data och Språks stipendiat 96 / 97. Närvaro 94 % enligt intyg.
Data 12 vt / Engelska 8 vt / Tyska 8 vt / Projektarbete 4 vt.

[Genomgångna moment i undervisningen:
data, tyska, engelska]


[
Gymnasium, Högre / Övriga utbildn.]

[Kort / KortKort Levnadsberättelse]

f] Lunds universitet / Lunds Tekniska Högskola [LTH]
institutionen för arkitektur–avdelningen för formlära,
Bildcentrum,
Bilden som kommunikationsmedel,
[10 poäng] Vårterminen 1997

g] Lunds universitet / Lunds Tekniska Högskola [LTH]
Avdelningen för arbetsmiljöteknik.
Arbete–Människa–Teknik,

1] Arbetsorganisation. Arbetsgrupper, ledarskap,
konflikter, produktion, kvalitet och produktivitet.

2] individen. Människa – Maskin – System, människans varseblivning,
minnessystem, inlärning, tänkande, problemlösning och påverkan av
stress. Vårterminen 1997 – Höstterminen 1998

Telefon; 046–222 80 18 / 046–222 80 06
elektronisk post;
amt @ amt.lth.se

h] Malmö högskola, Multimedia, [5 poäng]
MACROMEDiA AuthorWare 4, Director 6 och MultiMedia Lab 3.0, Kursen hölls av Högskolan i Halmstad,
institutionen för Ekonomi, Höstterminen 1997

i] Malmö Hacker Akademi, 3D-modellering och animering, internetpublicering,
Alias|wavefront PowerAnimator 8.2–5, Maya 1.0 samt viss inblick i Softimage.
Hösten–97 – Våren–98. Adress; Stora Nygatan 54, 211 37 Malmö
ViOMA: Vxl 040–664 22 60 Alain Bonneau, projektledare och lärare
040–664 22 67 Mobil 0708–606424
Fax 040–97 15 65
Brev t.o.m. juni-98

j] Lunds universitet, Sociologiska institutionen
Medie- och kommunikationsvetenskap MKV 201 1–60 p
Box 117, 221 00 Lund Tele 046–10 91 00 Fax 046–10 44 12
Höstterminen 1998– Höstterminen 1999

[Gymnasium, Högre, Senaste utbildningar
Kort / KortKort Levnadsberättelse]


Martin T.

4] Andra utbildningar;

a] Datarendering med AUTODESK 3D Studio,
Kajplats 305, Datorsektionen i Malmö, Vårterminen 1995

elektronisk post; info @ kajen.com
Telefon; 040–34 25 74

b] Tele Market Telefonförsäljar–trainee,
Rolf Persson i Malmö, Våren / Sommaren 1995

c] Videoredigering,
Projekt Parkgatan i Malmö, Vintern 1995

d] Argumentations- och förhandlingsteknik
Retorik, idéförsäljning, lönesättningsprinciper och
gruppdynamik. Arr. av bland annat
TCO, HTF och SiF november 1997

[Allmänna upplysningar | Utbildningar | Arbetslivserfarenhet

Datorkunskaper | intressen och egenskaper | Referenser

LEVNADSBERÄTTELSER Lång | Kort | KortKort]

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962019] *Martin