MTMediaPRESENTERAR

VAD: TjänstgöringsBetyg

VAR: Malmö stad Utbildningsförvaltningen
MTmedia.SE
< 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2tjanstgoringsbetyg.html

NÄR: 1 september 1998 – 30 juni 1999 UPPDATERAD;
16.08.2022

VEM: Martin Thörnquist 1974 05 16

HUR:

Tjänstgöringen har varit förlagd till Framtidshuset, ett av Malmö stads
arbetsmarknadspolitiska projekt. Här har Martin Thörnquist arbetat
som iT-assistent och webbsamordnare.

i arbetsuppgifterna har ingått att svara för och utföra följande:

*Utveckling, planering och administration av Framtidshusets hemsidor.
*Kontakter med Framtidshusets verksamheter och externa intressenter.
*Utforma och designa Framtidshusets hemsidor på iNTERNET och intranät
i samråd med informationsansvarig.
*Medverka till att utforma Framtidshusets datapolicy.
*Medverka i Framtidshusets datagrupp för uppföljning och
utveckling av datafrågorna i såväl mjuk– som hårdvara.

Martin Thörnquist har utfört sina arbetsuppgifter på ett synnerligen gott sätt.
Han har arbetat självständigt och ansvarsfullt. Hans arbete kännetecknas av
noggrannhet. Han är lätt att samarbeta med och har en god förmåga att sätta
sig in i nya arbetsuppgifter.

När Martin Thörnquist lämnar sitt arbete efter tidsbegränsad
anställning rekommenderar jag honom som webbsamordnare.

Malmö 22 juli 1999

Leif Fransson, platschef

Framtidshuset, Arbetsmarknadsavdelningen Utbildningsförvaltningen, Malmö stad
Besöksadress: Agnesfridsvägen 184 Postadress: Box 9142, SE–200 39 Malmö
Telefon: +46 [0]40–31 26 08 Mobil: +46 [0]70 639 26 08 Fax: +46 [0]40–31 26 01

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962015] *Martin