MTMediaPRESENTERAR

VAD: Genomgångna moment i datorundervisning
VAR: MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2datorundervisning.html
NÄR: UPPDATERAD; Hvis Du allerede
Læst MT
Media alle sider, kan Du nu
gå til resten
af

20.02.2024

VEM: Martin Thörnquist
HUR:

Data och Språk, Östra Grevie folkhögskola 1996–1997


Eriksfältskolan, Malmö

Datorundervisningen är inriktad på att kunna kreera och publicera i digital miljö.
Målsättningen är att eleverna skall behärska alla led, från original till färdig trycksak.
Eleverna lär sig skapa en layout, välja typografi, scanna bilder och bildhantering, skapa illustrationer, arbeta med sidombrytning, välja papperskvalité med mera

Typografiska grundregler, teckensnitt och bokstavsformer, typografiska förstärkningar, ordbilder och läsvänlighet, bilder i layouten, layout / komposition och tryckning.

Systemkunskap i Mac OS 7.5, nätverk.

*Layout och typografi i Quark XPress 3.31 Passport [Litteratur; QuarkEd]


Paletter, arbeta med mallsidor, arbeta med textobjekt och bildobjekt, specifikationer, skapa och använda typografimallar, importera
text och bild, länka textobjekt, ramar, använda färger, arbeta med sidlayout, utskrift, val av raster, skriva ut färgseparationer.

*Teckna i Adobe illustrator 5.5–6.0 [Litteratur; Classroom in a Book]


Paletter och verktyg, arbeta med bezierkurvor, färglägga banor, kalkera en PiCT-mall, skapa grupper,
använda övertoningar, arbeta med omformningsverktygen, använda textverktyget, skapa text längs med banor.

Skapa konturtecken, importera EPS-bilder, frilägga bilder med masker,
använda mönster, arbeta med Pathfinder–filter, arbeta i lager och
skapa övergångar mellan banor.

*Bildbehandling i Adobe PhotoShop 3.0–4.0 [Litteratur; Classroom in a Book]


Arbeta med paletter, använda lager, måla och redigera med pensel, penna, airbrush och radergummi.
Använda markeringsverktygen och trollspöet, redigera en markering, använda kloningsverktyget och skapa text.

Fylla en markering, skapa en skugga , posterisera en bild, använda banor, använda snabbmask, använda kanaler, rotera en markering,
använda mönster och övertoningar. Använda brusfilter, ändra bildyta, färgkorrektion, arbeta med histogram och tonkurvor.
Bildstorlek och upplösning, selektiv ändring av färgmättnad, arbeta i Lab– och CMYK–läge.

*Digital bildinläsning


Additiva och subtraktiva färgsystem, färgmodeller, bildelement och val av bitdjup, bitmap och filstorlek, raster och inläsningsupplösning,
histogram och tonkurvor, högdagrar, mellantoner och skuggor, utöka tonomfånget i bilden, skärpning med oskarp mask.
Filformat; PiCT, TiFF, EPS, komprimering med LZW och JPEG.

*Föredragshållare


Björn Svedin
Leif Svensson
Stina Svensson
Bertil Andersson
Günther Raud [fotografi]
Geith Forsberg [typografi]
Hege Kristin Eriksen [Retorik / copy]
Bo Hellberg på reklambyrån LocoMotivo AB.

*Studiebesök


AGi
Arbmans
ReproType
Skogs Tryckeri
PappersGruppen
Sydsvenska Dagbladet Snällposten
Philip Nicholson på Philip Nicholson illustrations AB,Varberg.

*Fiktiva projekt och övningar


Förslag till fotokatalog för Östra Grevie folkhögskola.
Data och Språk-presentation genom folder.
Företagspresentation för läkemedelsföretag.
Elektronisk publicering: introduktion till iNTERNET,
utforska World Wide Web.

*Genomförda projekt


Visitkort skapade i Quark XPress 3.31 Passport.

informationsmaterial till KFUK–M:s sportevenemang YMCA Games Malmö.

Presentation av Data och Språk med ett tiotal hemsidor på iNTERNET.

Skapa egna Web–sidor med Adobe PageMill 2.0.

*Avslutande självständigt grupparbete


Kreera och producera en Almanacka juli 1997 – december 2000 på 42 sidor fyrfärg stående A4-format. Eleverna bidrog med vars en månad.

MT:s månad december 1999 kan ses under

MT Layout Almanacka

*Teoriprov


MT har deltagit i provet om Typografiska regler, termer, begrepp och tumregler, digital bildinläsning, färgmodeller, bildstorlek
och upplösning, filformat och reprokunskap under höstterminen med resultatet 47 av 68. Högsta resultat var 49 poäng.

För närmare information; Kontakta Karim Ryde, datalärare
E–brev; karim.ryde @ mailbox.swipnet.se
Telefon; 040–12 57 56 och 070 55 199 35

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin