MT MediaMT FX ~ 3 EsteTiK ~ Skönhet ~ Värde

VAD What Was MT Media EFFEKT / Fx 3: Culture / Aesthtic

FöR VAD
What for ESTETiSK HÄLSA LYCKA VÄLGÅNG Aesthetic Health Happiness Wealth

MED HJÄLP AV VAD
With Help from What Paradigm och principer från Stephen R. Covey / Att leva och verka till 100 procent med marknadsföring / reklam / info

VAR
Where Wo
MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < mtfx3.html

NÄR
When Wann
Skapelseberättelsens Dag 3: 'GUDOM' skapar det torra landet, och på det torra landet skapar 'Gud' all växtlighet. MT FX: Håll Dig till det fasta som Du kan lita på och balansera Din tillvaro i de tre tillstånden; vila, arbete, fritid. Harmonisk dag. TiDSRYMD: Månad. MÅNAD: Mars. VECKODAG: Onsdag. DYGNSRYTM: 3:e timmen på dagen. LiVS~CYKEL: 3.Sambo ~ giftermål. LiVS~LAG: Tredje Livs~lag; Gör det som fungerar geom att se vilkabelöningar som styr beteenden. Kontrollera belöningar för kontroll.  [kort efter Doctor Phil McGraw psychologist ]

UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 29.11.2023 Always / All ways / Momently; Paradigm och Principer

HUR LÄNGE
For How Long FRÅN NU i EViGHETER From here to Eternity

VEM Who Wer MARTiN THöRNQUiST och andra som vill ha hälsosam parrelation 3.Engagemang i partners känslor i övergångar under dag.

HUR How Wie Läs och Lär enligt nedan
MT MEDiERAD MT MediaTed SKRiV i GÄSTBOK ViA FORMULÄR / E~POST
Övergripande Hälsa, Lycka och Välgång. Läs och lär enligt nedan...

3:e nivån av omdöme.
Sentimentalt och emotionellt omdöme efter utvecklingen av vårt sensoriska omdöme så börjar vårt sentimentala omdöme att utvecklas.
Vi upplever glädje och sorg, Lust och obehag, gillande och ogillande. Denna nivå fortsätter att utvecklas till allt större dimensioner av emotionell aktivitet inklusive känslor av kärlek och hat, skönhet och fulhet, upprördhet och lugn, aggresivitet och passivitet. Detta omdöme utvecklas under hela vårt liv. Många människor kontrolleras av detta omdöme och deras Liv är i konstant sökande av emotionell spänning och tillfredsställelse. SYMBOL:
~. iNNEHÅLL: Estetik ~ Etik ~ Konst ~ Kultur ~ Moral ~ Religion. FöRENKLA: Hälsa ~Harmoni.
3:10 SKÄL ATT AVSLUTA ~ RADERA / A / SOCiAL MEDiA: Undvik att bli stövel / person helt okänslig för andras reaktion på egen handling [Jaron Lanier].

CHAKRA / Cirkel / Hjul 3. Nabhi / Manipuraka / Mage. ALLMÄNT: Balans, generositet, moral, tillfredsställelse, rättfärdighet. ELEMENT: Eld. FÄRG: GUL Yellow. PLATS: Solar plexus / mage.
KVALiTET: Kraft, vilja, ego, driv. LJUD: Ram. SKUGGSiDA: Skuld. TANKE: Energi, Kraft, kontroll över sitt Liv.
UPPLEVELSE: Självförtroende. Egot. Självkänsla. Jaget. KÄLLOR: Till exempel; Privat.Bahnhof, Sv.Wikipedia.

SJU STEG / VÄGAR TiLL LYCKA: 3:7; Välj rätt. Du väljer rätt, när Ditt val ger glädje.
LEDARSKAP: 3.DRiV: Liknöjd~>Missmöjd~>Nöjd>Steg mot stolthet. KvalitetsMagasinet.SE / sju~nycklar~till~ett~gott~ledarskap


MED HJÄLP AV VAD With Help from What Mit Hilfe von Was
Paradigm och principerfrån Stephen R. Covey / Att leva och verka till 100 procent med marknadsföring / reklam / info.

LYCKANS ANDLiGA LAG: 3. Karma; varje åtgärd genererar kraft av energi som återvänder till oss i som typ. Välja åtgärder som ger lycka / framgång till tredjepart som ser till Lycka och framgång för Dig. UNDERVERK: Cheopspyramiden NYTT UNDERVERK: Cristo Redentor ROMS KULLAR: Capitolium [Mons Capitolinus] VÄRLDSHAV: Norra Atlanten.

MÅ DET BÄSTA SKE VAD DET NU ÄN ÄR. [Helena Nizic]MTMedia EFFEKT / FX 0.1.2.3.4.5.6.7.