MTMediaPRESENTERAR

VAD: Samtliga betyg

VAR: MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2betyg.html

NÄR: [1990–2000] UPPDATERAD; 15.11.2022

VEM: Martin Thörnquist, 1974 05 16

HUR:

*SLUTBETYG Grundskolan 1990–06–08


a] Låg- / mellan-stadium, Sorgenfriskolan i Malmö 19811987
b] Högstadium, Stenkulaskolan i Malmö 1987
1990

[Betygsskalan är 1–5 där högsta betyg är 5]

Barnkunskap; 4

Bild; 5

Engelska, särskild kurs; 4

Hemkunskap; 5

idrott; 3

Matematik, särskild kurs; 3

Musik; 4


NATURORiENTERANDE ÄMNEN

Biologi; 5

Fysik; 4

Kemi; 4

Teknik; 4


SAMHÄLLSORiENTERANDE ÄMNEN

Geografi; 5

Historia; 4

Religionskunskap; 4

Samhällskunskap; 5


Slöjd; 4

Svenska; 4


TiLLVAL

Tyska, 3–årig kurs; 3.


*AVGÅNGSBETYG Gymnasieskolan 1993–06–11


Malmö Latinskola, 3-årig samhällsvetenskaplig teoretisk linje, 19901993

Utökad studiekurs. Estetisk variant, bild, estetisk specialisering.
Deltagit i frivilligt ämne, bildMalmö Latinskola.
Godkänt specialarbete utfört i årskurs 3,
Påverkan genom bild och skrift.


[Betygsskalor är 1–5 där högsta betyg är 5 samt i
Konst- och Musikhistoria; Deltagit / icke Deltagit]


SVENSKA

Svenska språket; 4

Litteraturkunskap och
språklig orientering
; 3

Engelska; 3

Tyska B; 3

italienska C; 3

Historia; 4

Religionskunskap; 4

Filosofi; 3


Psykologi; 4

Samhällskunskap; 4

Matematik; 3

Naturkunskap; 3

Konst– och Musikhistoria; Deltagit

Bild; 4

idrott; 2


ÄMNE i ESTETiSK VARiANT

Bild; 5.


*institutionen för Lingvistik / allmän språkvetenskap Höstterminen 1993


Lunds universitet Humanistiska fakulteten, Fristående kurser [Betygsskalan är Godkänt / icke Godkänt]

LiS301 Lingvistik med inriktning på foetik och allmän språkvetenskap [120 poäng]
9301 introduktionskurs allmän språkvetenskap [5 poäng]
Godkänt 1993–11–02

*Filosofiska institutionen Höstterminen 1993


Lunds universitet Humanistiska fakulteten, Fristående kurser [Betygsskalan är Godkänt / icke Godkänt]

FPR310 Praktisk filosofi, etik, estetik och religionsfilosofi [110 poäng]
8901 Moralfilosofi och livsåskådning [5 poäng]
Godkänt 1993–11–26

*Kulturvetenskapliga institutionen Vårterminen 1994


Lunds universitet Humanistiska fakulteten, Fristående kurser [Betygsskalan är Godkänt / icke Godkänt]

KUL001 Kulturvetenskaplig grundkurs [120 poäng]
9301 Kultur och språk [5 poäng] Godkänt 1994–08–25
9302
Kultur och samhälle [5 poäng] Godkänt 1994–04–23
9303
Medier och estetisk kommunikation, [5 poäng] Godkänt 1994–05–20

*AVGÅNGSBETYG Påbyggnadsutbildning 1995–06–08


Malmö Sankt Petri Läroverk, Kommunikation och Media,
Höstterminen 1994
Vårterminen 1995 [Betygsbilaga]

[Betygsskalan är Godkänd / icke Godkänd]

Bild– och textanalys; Godkänd
ADB och terminalarbete; Godkänd
Mediakunskap; Godkänd
Grafisk formgivning; Godkänd
intern och extern information; Godkänd
Reklam; Godkänd
Journalistik; Godkänd
Foto – film – video; Godkänd

*Konstvetenskapliga institutionen Vårterminen 1996


Lunds universitet Humanistiska fakulteten, Fristående kurser [Betygsskalan är Godkänt / icke Godkänt]

KOV 221 Massbild och konstbild i vår tid [120 poäng] Godkänt 1996–06–16
9511 Bildbegreppet och bildens äldre historia [3 poäng] Godkänt 1996–02–12
9512
Massbilden och fotografin i vår tid [6 poäng] Godkänt 1996–03–12––25
9514
Bildens skapande, spridande och mottagande [5 poäng] Godkänt 1996–05–21
9513
Konstbegreppet och konstbilden i vår tid [3 poäng] Godkänt 1996–05–24
9515
Särskild uppgift [3 poäng] Godkänt 1996–06–06

*

KOV 322 Massbild och konstbild i vår tid [2140 poäng]
0001 Bildens tekniker och media [3 poäng] Godkänt 2000–03–02
0002 Skapandet, perceptionen och upplevelsen av bilden [3 poäng] Godkänt 2000–03–02
0003 Bildens spridning, reception och användning i samhället [3 poäng] Godkänt 2000–03–21
0004 Tolkning av bilden [3 poäng] Väl Godkänt 2000–04–07
0005 Fördjupningskurs i nutida bild och bildteori [3 poäng] Godkänt 2000–04–28

*Högskoleprovet 1996–10–26


Högskoleverket / National Agency for Higher Education

[Betygsskala; 0,0 – 2,0. Högsta poäng är 2,0]

Normerad poäng; 1,5.

*Arkitekturhuset 1996–12–18 – 97–06–12


Lunds universitet Lunds Tekniska Högskola, Fristående kurser [Betygsskala; Godkänt / icke Godkänt]

TNA 071 Datorgrafik för bildskapande [4 poäng] 1996–12–18
0193
Datorgrafik för bildskapande [4 poäng] Godkänt 1996–12–18

*

TNA 102 Bilden som kommunikationsmedel [10 poäng] 1997–06–12
0197
Bildens som kommunikationsmedel [10 poäng] Godkänd 1997–06–12

*Maskinhuset 1997–06–12


Lunds universitet Lunds Tekniska Högskola, Fristående kurser [Betygsskala; Godkänt / icke Godkänt]

TNM123 Arbete–människa–teknik–grundkurs, individ, människa–maskin–system
0193
Tentamen [1 poäng] Godkänt 1997–06–12

*Sociologiska institutionen Höstterminen 1998 Höstterminen 1999


Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten, Fristående kurser
[Betygsskalan är Väl Godkänt / Godkänt / icke Godkänt]

MKV 201 Medie– och kommunikationsvetenskap, allmän kurs [120 poäng] Godkänt 15 januari 1999
971A Kommunikation: laboration [0 poäng] Godkänt 2 oktober 1998
971B
Kommunikation: skrivning [5 poäng] Godkänt 2 oktober 1998
972A
Medier, kultur och samhälle: lab i [0 poäng] Godkänt 7 november 1998
972B
Medier, kultur och samhälle: skrivning [5 poäng] Godkänt 7 november 1998
973A
Kommunikationsprocessen: övertalning [0 poäng] Godkänt 20 november 1998
973B
Kommunikationsprocessen: retorik [0 poäng] Godkänt 28 november 1998
973C
Kommunikationsprocessen: skrivning [5 poäng] Godkänt 28 november 1998
974A
Planerad kommunikation: laboration [0 poäng] Godkänt 15 januari 1999
974B
Planerad kommunikation: projektarbete [5 poäng] Väl Godkänt 15 januari 1999

MKV 302 Medie- och kommunikationsvetenskap, allmän kurs [2140 poäng] Godkänt 11 november 1999
9901 Kommunikationsteori: Case övning [0 poäng] Godkänt 2 februari 1999
9801
Kommunikationsteori [5 poäng] Godkänt 18 februari 1999
9803
Metodlaborationer [0 poäng] Godkänt 27 mars 1999–03–27
9807
Specialkurs, Organisationskommunikation, Teori [5 poäng] Godkänt 29 april 1999
9811
Specialkurs, Organisationskommunikation, Uppsats [5 poäng] Godkänt 2 juni 1998
9802
Metod [5 poäng] Godkänt 11 oktober 1998

MKV 203 Medie- och kommunikationsvetenskap, allmän kurs [4160 poäng] Godkänt 7 februari 2000
931A Kommunikationsteori: rikskampanj [0 poäng] Godkänt 8 oktober 1999
931B
Kommunikationsteori: skrivning [5 poäng] Godkänt 8 oktober 1999
932A
Forskning och forskningsmetod: övning [0 poäng] Godkänt 30 november 1999
932B
Forskning och forskningsmetod: skrivning [5 poäng] Godkänt 30 november1999
933A
Uppsatsarbete [10 poäng] Godkänt 2000–02–07
Titel på projektarbete / uppsats: Proffs @ iNTERNET
933B Uppsatsarbete: opposition [0 poäng] Godkänt 7 februari 2000

Martin T.

*Personliga betyg


Referenser | Betygsbilaga | Datorundervisning | Meritförteckning
Praktisk Arbetslivsorientering | Rekommendationsbrev
Tjänstgöringsbetyg | Tyskaundervisning

Kort och KortKort Levnadsberättelse

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin