MTMediaPRESENTERAR

VAD: BetygsBilaga

VAR: MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2betygsbilaga.html

NÄR: UPPDATERAD; 15.11.2022

VEM: Martin Thörnquist

HUR:

Kommunikation och Media [KoM] 1995–06–09


Sankt Petri skola, Malmö

[De enskilda ämnena]

KoM är en ettårig påbyggnadsutbildning inom gymnasieskolan.
För att vara behörig sökande ska man minst ha slutfört tvåårig
gymnasielinje med Svenska, Engelska och Samhällskunskap i två
årskurser, eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

*Utbildningsmålen
är att de studerande ska lära känna förutsättningar, arbetsområden,
arbetssätt och arbetsmarknad inom yrkesområdena kommunikation
och media. De ska utveckla sina talanger och få möjlighet att bedöma
vilken specialisering inom området de främst bör inrikta sig på och de
ska förbereda sig inför fortsatt utbildning och arbete inom området.

*Uppläggning av läsåret
Ämnena har lästs efter samma schema vecka efter vecka, särskilt under höstterminen
som varit mer lärarstyrd och inriktad mot inlärning av baskunskaper. Under vårterminen
skedde koncentrationsläsning i stor utsträckning i samband med projektarbeten:
Den 24-sidiga tidningen
interzone i tabloidformat, den omfattande utställningen Zonen,
utformandet av företagsdokument och broschyrer med mera Under vårterminen har
eleverna i samband med projektarbetena haft tillfälle att fördjupa sig inom sina special-
områden. Den ämnesinriktade praktiken, tre veckor, var förlagd till till höstterminen.

Arbetet under läsåret har i ganska stor utsträckning bedrivits praktiskt, eleverna
tränas i att arbeta från idé till färdig produkt och i att själva, enskilt eller i grupp,
ansvara för ett gott arbetsresultat. Periodvis får man arbeta betydligt mer än
antalet veckotimmar på schemat. Prov och skrivningar har förekommit.

Eleverna har blivit väl förtrogna med diverse material och utrustning: Datorer
[främst Mac], ord- och bildbehandlings-, layout-, bild- och ljudredigeringsprogram.
Laser– och matrisskrivare, scannrar, kopieringsapparater och reprokamera.
Diverse material för tryckoriginalframställning samt fotografering, framkallning
och kopiering. Bildspelsutrustning, ljudbandspelare, ljudmixrar och mikrofoner,
projektorer av olika slag, videokameror, videobandspelare, videoredigeringar,
bild–mixrar, lampor för ljussättning med mera

Lärarna har träffats kontinuerligt för att utveckla samarbetet mellan ämnena.
Meningen har varit att utbildningen skall upplevas som en helhet.


*De enskilda ämnena [KoM] 1994–1995Enligt riktlinjer från Skolverket har två betyg använts: Godkänd och
icke Godkänd. inom de enskilda ämnena har i huvudsak behandlats:

*ADB och terminalarbete [Fyra veckotimmar]
Ord- och textbehandling [MicroSoft Word, Mac Write 2]. Grundläggande bild- och
layoutarbete [MacPaint, MacDraw, FreeHand, PageMaker]. Bildscanner och
digitalisering av bilder. Bild– och ljudredigeringsprogram [PhotoShop, Sound
Edit Pro]. Databassökning och datakommunikation – principer. Arbetsmarknad.

*Bild– och textananalys [Tre veckotimmar]
Kommunikationsprocesser. Bildkategorier. Bild– och filmanalys [även TV och
video]. Olika slags bilders och texters uppbyggnad, budskap och funktion. Bil–
dens roll i ett historiskt perspektiv. Samverkan mellan bild och text i tryckta
massmedier samt i film och video / TV.

*Foto, film och video [Sex veckotimmar]
Fotograferingens grunder, kameran och mörkrummet. Dramaturgi och berättarteknik.
Synopsis, storyboard och manus. Produktion av bildspel. Skillnaden mellan film och video.
Praktisk videoteknik [VHS och S-VHS], ljussättning och ljudupptagning. Redigering och
klippning av inspelat material. Visningsteknik. Arbetsmarknad.

*Grafisk formgivning [Fyra veckotimmar]
Teckensnitt och bokstavshistoria. Trycktekniker och reproduktionsmetoder.
Färglära, perspektivlära och stortextning. Skissteknik, bildkomposition och
layout. Originalarbete. Reprokamera. Materialkännedom. Arbetsmarknad.

*intern och extern information [Tre veckotimmar]
Kartläggning av informationsbehov. Val av medier / kanaler för information.
Utformning och spridning av information. Kampanjplanering, kostnadbedömning
och massmediakontakter. informatörens arbetsmaknad. Tryckta informationskällor
och institutioner för lagring av information.

*Journalistik [Fyra veckotimmar]
Författande av notiser, nyhetsartiklar och reportage i tryckta medier.
Språkbehandling – rätt text i rätt sammanhang. Redigering och layout.
Textmängdsberäkning. Redaktionsarbete. Nyhetsförmedling.
Yrken, yrkesetik och arbetsvillkor inom press och etermedier.

*Mediekunskap [Tre veckotimmar]
Tryckfrihetslagstiftningen. Pressen: –Etiska regler, –opinionsnämnd, –historia,
–idag i Sverige, –stödet, –politiska partier. Veckotidningar. Etermedia. Sveriges
Radiokoncernen och andra radio / TV–bolag. Kabel–TV. Nyhetsförmedling och
värdering. Massmedier och påverkan. Research och presentationsteknik.

*Reklam [Tre veckotimmar]
Utformning av reklambudskap; material och tekniker. Olika reklammedia. Yrken
inom reklamvärlden. Reklaminsatser och reklamplanering. Effektiv och informa–
tiv reklam. Suggestiv och vilseledande reklam. Utställningsteknik och utställ–
ningsplanering.

Sankt Petri skola
Fersens väg 1
211 42 Malmö
Rektor 040–34 66 34
Biträdande rektor 040–97 07 11
Medieavd. 040–23 67 88 / 97 54 26


För ytterligare upplysningar: kontakta Jan Sandström, Sektorschef – Media

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin