MTLatest Pictures!PRESENTERAR TEXTER

©1993–2008 MESTADELS PÅ SVENSKA

NÄR: Uppdaterad; 03.06.2023

SVENSKA English Deutsch italiano Français POLSKi dansk MAGYAR norsk RUSSKiJ Español

1] Arbetsversioner av akademiska uppsatser i MEDiE- OCH KOMMUNiKATiONSVETENKAP


2] FRiLANS PÅ FRiTiD Reflexkåseri: Jag tar den gröna vägen hem [10,0 kB©1998]
Reflexkåseri: LÅT MiG FÅ SE eller i fred får jag inte läsa [10,1 kB © 1998]
Små grå texter på bakgrund [14,0 kB © Våren 1995 och Sommaren 1997]
Recyklad reklamtext [38,8 kB © 1997–2006] Förbrukad dito [11,9 kB © 1984]

3] FOLKHöGSKOLA iT-analys / Kort uppsats [7,63 kB ©Hösten 1996]
PÅ TYSKA [10,4 kB© Våren 1997]

4] KONSTVETENSKAP Datorbilder i hypermedia – Multipla medier i praktiken, särskild
uppgift
[24,7 kB © Våren 1996] interaktivitet, del av tentamen [17,5 kB © Våren 1996]

5] EFTERGYMNASiAL PÅBYGGNAD Delar av tabloid-tidningen interzone [25,7 kB © Våren 1995]

6] GYMNASiUM Delar av specialarbetet Påverkan – genom bild och skrift [105 kB © Våren 1993]
Determinism och det Retikulära AktiveringsSystemet [15,7 kB ©Våren 1993]

7] KOMMANDE UPPSATSER ATT SKRiVA
ÄR FiLOSOFER LYCKLiGA ELLER SER DE BARA OLYCKLiGA UT
Are Philosophs Happy or
are they just Looking Unhappy
[2002] What's Love got to do with iT [1999]
Wansinn, Unsinn, Blödsinn, Sinnlos
[1996] Meraviglioso [1993]

 MT Art Copy Layout index