MTMediaPRESENTERAR

VAD: Genomgångna moment i tyskaundervisningen

VAR: MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2tyskaundervisning.html

NÄR: UPPDATERAD; 28.11.2023

VEM: Martin Thörnquist

HUR:

Data och Språk, Östra Grevie folkhögskola 1996–1997


Eriksfältskolan, Malmö

Namn: Martin Thörnquist

Martin har fullföljt kursen med utmärkt resultat och har nått iCC nivå
[international Certificat Conference], Goethe instituts ZDaF
[Zertifikat Deutsch als Fremdsprache].

Kursen har bedrivits helt på tyska på gymnasial nivå. Deltagaren
har nått bra muntlig kompetens och kan klara sig i både vardagliga
situationer och i yrkeslivet. Han har tillfredsställande skriftliga
färdigheter, behärskar både den tyska basgrammatiken och mer
avancerade moment som konjunktiv, pasiv och bisatskonstruktioner.
Han har byggt upp ett stort, modernt ordförråd.

Martin har även fått en gedigen inblick i den sociala, kulturella,
historisk–politiska och ekonomiska realiteten det moderna Tyskland.

Självklart har datorn integrerats i undervisningen. Martin kan ord–
behandling på tyska och kan hämta informationer från iNTERNET.
Han känner till flera tyska sökmotorer och diskussionsgrupper.
Martin har även gjort flera korta projektarbeten.

*Kurslitteratur


Eichheim, H, Mit Erfolg zum Zertifikat; Paß, D. Zertifikatstraining
Deutsch, Lesen, Hören, Schreiben, Wortscatz; Helbig / Buscha,
Übungsgrammatik Deutsch; Appelt, L, Grammtik à la carte.

Här nedan följer en specifikation av de genomgångna momenten:

*Hörförståelse


Martin kan förstå informationer i autentiska situationer
som muntliga presentationer [vardagliga samtal, diskussioner, referat] ,
filmer, nyhetssändningar, radioprogram och telefonsamtal, telefonsvarare och yrkessamtal.
Han kan förstå anvisningar och uppmaningar.

*Läsförståelse


Martin kan förstå olika texter som tidningsartikar, skönlitteratur,
faktatexter, bruksanvisningar, halvofficiella brev, sagor, ordspråk,
reportage, annonser, debattartiklar, berättelser och lyrik.

*Muntlig produktion


Martin kan samtala i vardagslivet, han kan yttra sig i diskussioner till aktuella,
filosofiska och sociala frågor. Dessutom kan han presentera sin person och en tysk text.

*Skriftlig produktion


Martin kan skriva uppsatser, brev, referat, sammanfattningar
och beskrivningar på tyska. Hans stil är förståelig och flytande
och han kan använda hjälpmedel som grammatik och ordböcker
för att skriva någorlunda korrekt.

*Ytterligare information


Kontakta Christine Stolle, Studienrätin, cand. fil.
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Sek. 2,
Germanistik und Pädagogik Östra Grevie Volkshochschule in Malmö

Postadresse; Sandbyvägen 226, SE–240 10 Dalby, Schweden
Telephon; +46 [0]46–20 01 87

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962015] *Martin