MTMediaPRESENTERAR

VAD: KortKort CV [1993–2007]

VAR: MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2cv.html

NÄR: UPPDATERAD; 11.06.2024

VEM: Martin Thörnquist

HUR:

*Fritid Datorer, Dryck, Foto, Konst, Litteratur, Mat, Musik, Resor + Teater

*Kontakt MAiL  @  MT FORMULÄR

Arbete Martin Thörnquist
Hem 040–19 18 68
Se MT Media Company Offices för senaste telefon-nummer

*Mål 2007
Arbeta mindre men effektivare med andra kreativa organisationer,
som webbgrafiker, konsult , informatör och kommunikatör inte minst.

*Portfölj BildTextKomposition

*Resumé
2007
CeAnLo.SE
Dimintell.SE

MTmedia.SE

ODLAREN.com
TommySport.SE
FusionDance.SE
KC Flytt & Allservice AB
Company.SE

PatriciaFiorent.com
MAXiMA Finans- & Försäkringsmäklare AB

2006
CeAnLo.SE
Dimintell.SE

MTmedia.SE

ODLAREN.com
PatriciaFiorent.com
OLLEMAGNUSSON.SE 

MAXiMA Finans- & Försäkringsmäklare AB


2005
Dimintell.se
Nordjobb.net
MTmedia.SE
PatriciaFiorent.com
MAXiMA Finans- & Försäkringsmäklare AB


2003 / 2004
MTmedia.SE
PatriciaFiorent.com
MAXiMA Finans- & Försäkringsmäklare AB
Utvärderare / kvalitetsgranskare för Malmö stad på Utvärderingsgruppen

2001 / 2002
Anslut Ekonomi & Försäkrings ABs webbansvarig

2000
Malmö stads webbgrafiker och informationssekreterare Studier i Konstvetenskap och avslutande
Medie- och kommunikationsvetenskap MKV 201 41–60 p

1998 / 1999
Medie- och kommunikationsvetenskap MKV 201 1–40 p Lunds universitet. Sociologiska institutionen
Hemsidor för Framtidshuset, Malmö + Svenska institutets Phoenix-projekt inför 1999
Skribent, Foto för Reflex.nu, Malmö

1997 / 1998
Hackerakademin, iNTERNET / modellering + Malmö högskola, Multimedia.

1993 / 1998
81poäng, Lunds univ. + 3 års ej poäng–givande heltidsutbildningar

1996
Stipendiat Data och Språk-kurs. Webmaster, Östra Grevie fhsk.
Datorgrafik för bildskapande / Formlära + Arbetsmiljöteknik, Lunds tekniska högskola.

1995
Kommunikation och Media [1 år] påbyggnadsutbildning;
Reklambyrån EnterpriseAdvertising + iLONA idé illustration original, Malmö

1994
Lingvistik, filosofi och kulturvetenskap [Lunds Univ]

1993
Studentexamen, Malmö latinskola samhällsvetenskaplig linje


*Språk
Svenska [1975–] English [1984–] Deutsch [1987–] italiano [1990–]
HTML [1996–] Franska [2000–] Polska [2001–]

Kort CV [10K] Långt CV [27K]

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin