MTLatest Pictures!presenterar texter ©1993–2007 Observera flertalet skrivna på svenska

SVENSKA English Deutsch italiano Français POLSKi dansk MAGYAR norsk RUSSKiJ Español

1] MEDiE- OCH KOMMUNiKATiONSVETENSKAP Arbetsversioner av akademiska uppsatser
Ämnesrubrik Nivå / poäng Storlek© år
Proffs @ iNTERNET
– en kvalitativ användarstudie

C / 41–60 [201 kB© 1999–2000]
Är antagningen vid
Malmö Hacker Akademi
intelligent eller bara "bubbelibubb"?

B / 21–40 [95,4 kB© 1999]
iNTRANÄT – en levande resurs
En undersökning av intranät på Skånemejerier
A / 1–20 [25,5 kB© 1998]

2] FRiLANS / FRiTiD Reflexkåseri: Jag tar den gröna vägen hem [10,0 kB© 1998]
Reflexkåseri: LÅT MiG FÅ SE eller i fred får jag inte läsa [10,1 kB© 1998]
Små grå texter på bakgrund
[14,0 kB©Våren 1995 och Sommaren 1997]
Recyklad reklamtext
[38,8 kB©1997–2006] Förbrukad dito [11,9 kB ©; 1984]

3] FOLKHöGSKOLA iT-analys / Kort uppsats [7,63 kB© Hösten 1996]
PÅ TYSKA [10,4 kB©Våren 1997]

4] KONSTVETENSKAP Datorbilder i hypermedia – Multipla medier i praktiken, särskild
uppgift
[24,7 kB©Våren 1996] interaktivitet, del av tentamen [17,5 kB© Våren 1996]

5] EFTERGYMNASiAL PÅBYGGNAD Delar av tabloidtidningen interzone
[25,7 kB© Våren 1995]

6] GYMNASiUM Delar av specialarbetet Påverkan – genom bild och skrift [105 kB ©; Våren 1993]
Determinism och det Retikulära AktiveringsSystemet [15,7 kB© Våren 1993]

7] Kommande uppsatser för MT att skriva
ÄR FiLOSOFER LYCKLiGA ELLER SER DE BARA OLYCKLiGA UT
Are Philosophs Happy or
are they just Looking Unhappy
[2002] What's Love got to do with iT [1999]
Wansinn, Unsinn, Blödsinn, Sinnlos
[1996] Meraviglioso [1993]

 MT Art Copy Layout index