MTMEDiA Copy PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый TEXTER Texts Texten testi

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6texter.html

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 10.04.2021


VEM
Who Wer chi Chi KTóRZY
MARTiN THöRNQUiST Anna Nilsson, Henrik Jönsson

HUR
How Wie come Comment JAKiM

ROSKiLDE-FESTiVALEN
presenteras med inspiration från
Anna Nilsson

När hon var liten och önskade
till Roskilde så fick hon inte.

När hon blev större och fick
så hade hon inte råd.

När hon fick råd
så ville hon inte längre.

När hon en gång vill igen
så kanske hon inte kan.

©1995–1997 Martin Thörnquist med flera

SURREALiSTiSK DöD
presenteras i samarbete med
Henrik Jönsson

Jag låg på fältet, sårad och hjälplös.

Den stekande solen bländade mitt
mot skyn stirrande, oseende öga.

Smaken av den leriga jorden
trängde in i min mun, där den
blandades med kopparsmaken
av mitt sinande livsblod.

En myra kröp över mitt ansikte.

Sedan en till.

Ytterligare en myra kröp in i
min mun, utforskade dess hålor.

Jag kunde känna hur den
kilade över min mjuka gom.

Den drog försiktigt loss en bit kött
som fastnat mellan mina tänder, en
rest av min frukost, varefter den kilade
över mina läppar och vidare ut i friheten.

Jag kunde också känna hur andra mer
ljusskygga varelser kröp längre in i mig,
hur de rörde sig i mina tarmars veck.

i mitt bleknande sinne återuppspelades
mitt drastiska slut bland tusen andras.

Slagets ljud ekade fortfarande i min själ.

Det var ändå tyst.

Jag andades in, och min luftstrupe snördes
samman av den torra sandbemängda luften.

För ett ögonblick bröts solens strålar.

En kråka cirklade över mig.

Kraxade, sjönk, landade.

Den stod en meter ifrån mig.

Klippte med vingarna och struttade framåt.

Sedan skvätte den i en liten kvarvarande
vattensamling, och en droppe träffade min kind.

Kråkan kraxade åter, knyckte på huvudet.

Tog mitt öga med ett enda rakbladsvasst
näbbtag och jag var ensam i mörkret.

Så flagnade det yttersta torra läppskiktet,
det föll, och flög med en vindil bort i fjärran.

Jag drog in ett andetag, släppte ut det.

Slutade, och kände inget mer.

Den tidigare essensiella magfloran för–
byttes nu i ett sista krampaktigt grepp och
började leva på mig, i stället för i mig.

Jag svalde sakta, och mil–
joner varelser levde av mig.

Jag var nu en kläckningsanordning
för tusentals andra varelser.

När jag blev allt större bändes min
skalle nedåt, och min mun svalde
alltmer av den svarta jorden.

De små vita maskarna förtärde snart
resterna av min grånande kroppshydda.

Med min skalle begravd i myllan
upphörde min existens.

©1995–1997 Martin Thörnquist med flera

MT skriver texten mot Er bakgrund

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist