MTMEDiA Copy PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi CYKEL-KÅSERi

VAR Where Wo dove Là où DOKAD MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6reflexcykelkaseri.html
Reflex

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS september 1998
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 10.04.2021


VEM Who Wer chi Chi KTóRZY MARTiN THöRNQUiST

HUR How Wie come Comment JAKiM

Jag tar den GRöNA VÄGEN HEM

Tidigare hette det "Tänker Du grönt grönt åker Du lila".
Nu heter det "Att åka tillsammans är genialt." Reflex nya
skribent vänder på begreppen när han ger sig ut själv i det
gröna Malmö. Martin Thörnquist reflekterar just nu över
platser över platser och fenomen i staden som han be-
bott i snart 25 år.

Jag cyklar ut.
Det är kväll.
Cyklar på den grå-svarta
och ibland blå asfalten.
Lite kyligt.
Ökar tempot och blir varmare.
Sen kommer jag in,
in bland fler cyklar.
Cyklar med dem.
Cykelgemenskap.
Någon svänger åt vänster.
Någon åt höger.
Vi andra fortsätter rakt fram.
inte många kvar,
kvar som fortsätter rakt fram.
Bara jag. Vart skulle jag egentligen?

Malmö består av 250 kilometer cykelväg.
Som upp till Göteborg nästan. Mormor cyklade
dit en gång, fast från Helsingborg. Det är inte
lätt att upptäcka alla cykelvägar här. En sak
som man kan slås av efter att ha cyklat runt
ett tag är att dessa färdvägar ofta kantas av
idel grönska.. Kanske inte mitt inne i centrum
men längs parkvägarna; Baltiska vägen, Carl-
Gustafs väg, Kung Oscars väg, Ribersborgsstigen,
Södervärnsstråket, Tygelsjöstigen, Oxiestråket,
Ögårdsstigen, kring Malmös gamla flygplats Bulltofta
och på båda sidor om det omdiskuterade kontinental-
spåret.

På väg till min arbetsplats funderar jag över vilken yrkes-
kategori som oftast kan ses cyklande till arbetet. Förr var
det säkert Kockumsarbatre, som sågs i stora klungor mot
samma mål. Det kan ju annars var svårt att se utanpå folk
vad de sysslar med. de som verkligen syns är ju de med
uniformer på, så svaret måste ju paradoxalt nog bli buss-
chaufförerna. Månne saknar de den gröna färgen på
bussarna, eftersom de liksom jag, väljer att ta den
gröna färgen hem.

©1998 Reflex, Martin Thörnquist

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist