MTMEDiA Copy PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый BiBLiOTEKS-KÅSERi

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6reflexbibliotekskaseri.html Reflex

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS September 1998
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 10.04.2021


VEM Who Wer chi Chi KTóRZY MARTiN THöRNQUiST

HUR How Wie come Comment JAKiM
LÅT MiG FÅ SE eller i fred får jag inte läsa

Förr hette det tystnad råder – tyst skall det vara i biblioteken.
Numer har de forna läsplatserna på Malmö Stadsbibliotek enligt
Reflex nyaste skribent utvecklata till 'betraktelseplatser".
Martin Thörnquist kommer varje månad att reflektera över
olika platser och händelser i staden som han bebott i snart
ett kvarts sekel.

Jag frågade på Konst- och Musikavdelningen om det fanns något lugnt
ställe att vistas på. De uppmanade mig att försöka i cafeterian. Väl där
fick jag höra både det ena och det andra, inte minst från bibliotekets
"egna" personal, som har sin matsal bakom en skärm för att inte bli
störda... Efter bara ett par sidor lästa i den till biblioteket medförda
boken, och lång tid förlupen, beslöt jag mig för att försöka längre ner
i byggnaden. Där är dessutom utsikten bättre eftersom cafeterian är
gömd bakom dubbla murar långt inne i cylinderbyggnaden.

Till min glädje upptäckte jag en rad tomma platser. Men tystnad, icke.
Det gällde att försöka koncentrera sig och det gjorde jag. På den
strålande solen, på en mystisk hissanordning, de tjugofyra ovanpå
varandra liggande stenarna som reser sig över den kubformade
byggnadens golv. – Klockan är nu kvart i sju och biblioteket stänger
om femton minuter, ljöd det ur högtalarna. Besökare rusar till.
Andra går lugnt ut ur den nya förlängda entrén.

Jag skådar vidare uppåt på det stjärnbeströdda taket som lyfts upp av
de fyra vita pelarna. De silverfärgade elurtagen. Sunes Stenar utanför.
Slottsparken. Ankorna, barnen, cyklarna. De sista besökarna för dagen.
En bekant. Flickor. Gammal gymnasielärare. Hundar. ivriga jäktade
kunskapsletande människor. Nu stänger de snart. Om en minut.
Alfabetiska katalogen också. Packa ihop. Nu är klockan sju och
det är dags att gå hem säger den vänliga bibliotekarien, omedveten
om att hennes ord snart reflekteras ut över nätet. Resa sig. Snabbt.
Ta med väskan. Utåt. Var ställde jag min cykel? Där! – Hissen är på
väg ner, är det sista jag hör innan jag tågar ut ur detta tidernas, om inte
tystnadens, bibliotek.

©1998 Reflex, Martin Thörnquist

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist