MTLatest Pictures!PREZENTUJE TEKSTY NA TEMATY © 1993–2008

Please pay Attention. Mostly in Swedish.

SVENSKA English Deutsch italiano Français POLSKi dansk MAGYAR norsk RUSSKiJ Español

1] WiEDZA- O MEDiACH i KOMMUNiKATCJi2] ROZNE ZAJECiA / CZAS WOLNY
Reflexkåseri: Jag tar den gröna vägen hem [10,0 kB©1998] Reflexkåseri: LÅT MiG FÅ SE eller i fred får jag inte läsa [10,1 kB©1998] Små grå texter på bakgrund [14,0 kB©Våren 1995 och Sommaren 1997] Recyklad reklamtext [38,8 kB©1997–2004] Förbrukad dito [11,9 kB©1984]

3] UNiVWERSYTET LUDOWY iT-analys / Kort uppsats [7,63 kB©Hösten 1996] AUF DEUTSCH [10,4 kB© Våren 1997]

4] WiEDZA O SZTUJE Datorbilder i hypermedia –Multipla medier i praktiken, särskild uppgift [24,7 kB©Våren 1996] interaktivitet, del av tentamen [17,5 kB©Våren 1996]

5] UZUPELNiENiE GiMNAZJUM Delar av tabloid–tidningen interzone [25,7 kB©Våren 1995]

6] GiMNAZJUM Delar av specialarbetet Påverkan – genom bild och skrift [105 kB©Våren 1993]
Determinism och det Retikulära AktiveringsSystemet [15,7 kB©Våren 1993]

7] KOMMANDE UPPSATSER ATT SKRiVA
ÄR FiLOSOFER LYCKLiGA ELLER SER DE BARA OLYCKLiGA UT
Are Philosophs Happy or are they just Looking Unhappy [2002] What's Love got to do with iT [1999] Wansinn, Unsinn, Blödsinn, Sinnlos [1996] Meraviglioso [1993]

 MT Art Copy Layout iNDEKS