MTMEDiA Copy PRESENTERAR Presents Präsentiert presente présenter PRZEDSTAWiENiE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi iNTERAKTiViTET

VAR Where Wo dove Là où DOKAD MTmedia.SE < 6. PORTFOLiO < 6interaktivitet.html
Lunds universitet institutionen för konstvetenskap

NÄR Whe Wann quando Quand PODCZAS VårTerminen 1996 ©1996–04–29
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO 10.04.2021

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY MARTiN THöRNQUiST
Björn Fritz del maskinkonster Ann-Charlotte Weimarck tillhanda

HUR
How Wie come Comment JAKiM
iNTERAKTiViTET

Program som är interaktiva fordrar en ömsesidighet mellan användare och dator. När det gäller de olika konstarterna betyder
en interaktivitet ett möjligt och önskvärt deltagande av betraktaren mer än med öga och hjärnor. Man kan till viss del ingå och
bestämma huruvida, vad, var, när, vem och hur olika företeelser i verket skall komma att inträffa. Datorn kan ses en partner
för både konstnär / publik och i många fall som den ensamt närvarande upplevelseförmedlaren.

Åskådare / deltagare känner sig selekterade / prioriterade, även då fallet ju faktiskt är att det är konstnären som i förväg
har programmerat vilka möjligheter som ska vara valbara. Exempel på konstnärer inom denna genre är i det stora formatet
Myron Kruger och Ed Tannenbaum [interaktiv video-skulptur].Andra som interagerat datorn med videon är Lynn Hershman
och Veinbren / Friedman. En föregångare är Nam June Paik.

Olika interaktiva medier är inspirerade och utvecklade ur de elektroniska datorspelen med displayer och LED-skärmar.
Fortfarande visas dessa verk oftare på tekniska "allaktivitetshus" än i konsthallar. Nya möjligheter på det här området
ges ständigt på det här området då datorernas kapacitet dubblas var 12–18:e månad [Moores Lag] och kostnader
halveras var 6:e månad. Samtidigt som utrymmeskraven minskas. Vidare kommer skenbara simultan-simulerade
3D-realiteter vidgas begreppen ytterligare.

SE ÄVEN: iNTERAKT.NU; Rullgardinsmenyer fungerar inte på webben

© Martin Thörnquist 19960429

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962021] *Martin Thörnquist