MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] =>
Fastighet [Erikstorp 14]
=> Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regements-
gatan 7–15]
=> DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning;
Kron-prinsen / Nya Väster / Slottsstaden => Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA: Götaland => LAND: Sverige =>
LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL:
Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < numeriskakvarter400-499.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 04.06.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

MALMöS KVARTER NUMMER 400–499 SE ÄVEN 001–099 100–199 200–299 300–399

VAD What VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where]
NUMMER Number KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area]
Kvarter 400 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Kvarter 401 Kvarter 401 kvarteret STAMHEM [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 402 Kvarter 402 kvarteret SOMMARSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 403 Kvarter 403 kvarteret SOLHEM [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 404 Kvarter 404 kvarteret KORALLTiCKAN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 405 Kvarter 405 kvarteret BRöDTiCKAN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 406 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 407 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 408 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 409 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 410 Kvarter 410 kvarteret SKOGSBÄRET [Djupadal: Baldringegatan, Norra Hyllievägen, Plantahagen, Plantagens stig, Stora Hultsgatan] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 411 Kvarter 411 kvarteret STAMBÄRET [Djupadal: Lilla Hultsgatan, Norra Hyllievägen, Plantahagen, Stora Hultsgatan] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 412 Kvarter 412 kvarteret STiCKELBÄRET [Djupadal; Lilla Hultsgatan, Norra Hyllievägen, Plantahagen, Plantahagens stig, Skepparkroksgatan 1–] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 413 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 414 Kvarter 414 kvarteret SVARTMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 415 Kvarter 415 kvarteret ViTMOSSAN [Djupadal: Baldringegatan, Magnarps gränd, Norra Hyllievägen, Toftakullagatan, Övragårdsvägen] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 416 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 417 Kvarter 417 kvarteret RUTKREMLAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bågängsvägen, Elinelundsvägen, Humlebäcksgatan 28
34]
! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 418 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 419 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 420 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 421 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 422 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 423 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 424 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 425 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 426 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 427 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 428 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 429 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 430 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 431 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 432 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 433 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 434 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 435 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 436 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 437 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 438 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 439 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 440 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 441 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 442 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 443 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 444 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 445 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 446 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 447 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 448 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 449 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 450 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 451 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 452 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 453 Kvarter 453 kvarteret KROKSBÄCK [Kroksbäck: Lorensborgsgatan, Norrbäcksgatan 49] [ett av Malmös fyra högst numrerade kvarter!] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 454 Kvarter 454 kvarteret NorrBÄCK [Kroksbäck] [ett av Malmös fyra högst numrerade kvarter!]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 455 Kvarter 455 kvarteret MELLANBÄCK [Kroksbäck: Lorensborgsgatan, Mellanbäcksgången] [ett av Malmös fyra högst numrerade kvarter!]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 456 Kvarter 456 kvarteret SöRBÄCK [delområde Kroksbäck / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bollspelsgången, Hyllievångsvägen 5–33, Kroksbäcksstigen, Lorensborgsgatan, Mellanbäcksgången, Sydgången, Sörbäckgatan]
[Malmös högst numrerade kvarter!]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 457 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 458 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 459 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 460 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 461 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 462 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 463 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 464 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 465 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 466 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 467 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 468 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 469 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 470 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 471 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 472 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 473 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 474 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 475 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 476 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 477 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 478 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 479 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 480 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 481 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 482 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 483 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 484 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 485 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 486 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 487 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 488 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 489 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 490 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 491 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 492 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 493 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 494 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 495 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 496 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 497 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 498 ! ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 499 ! ! ! ! ! ! !

! ! !

SE ÄVEN 001–099 100–199 200–299 300–399

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist