MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] =>
Fastighet [Erikstorp 14]
=> Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regements-
gatan 7–15]
=> DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning;
Kron-prinsen / Nya Väster / Slottsstaden => Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA: Götaland => LAND: Sverige =>
LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL:
Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < numeriskakvarter300-399.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 04.06.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

MALMöS KVARTER NUMMER 300–399 SE ÄVEN 001–099 100–199 200–299 400–499

VAD What VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where]
NUMMER Number KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area]
Kvarter 300 Kvarter 300 kvarteret BLÄCKSVAMPEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 301 Kvarter 301 kvarteret BLODRiSKAN

Kvarter 301 kvarteret TRiSTAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Västra Söderkulla: Fosietorpsparken, SöDRA GULSPARVSGATAN 32–42 / 38] [MT Zovit över i 199X !] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 302 Kvarter 302 kvarteret MANDELRiSKAN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 303 Kvarter 303 kvarteret RÅRTiCKAN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 304 Kvarter 304 kvarteret ÄGGSVAMPEN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 305 Kvarter 305 kvarteret pARSiFAL

 

Kvarter 305 a Kvarteret STENSOPPEN [Bellevuevägen] Kvarter 305 b Kvarteret STRÄVSOPPEN [Bellevuevägen] ! ! ! !

! ! !
Kvarter 306 Kvarter 306 kvarteret SMöRSOPPEN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 307 Kvarter 307 kvarteret LÄRKSOPPEN [Arbäcksgatan 45–27, Barsebäcksgatan, Gamlegårdsvägen, Vanåsgatan 116–132] Kvarter 307 kvarteret NiBELUNGEN / Viertel 307 Das Viertel nibelungen ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 308 Kvarter 308 kvarteret CHAMPiNJONEN Kvarter 308 kvarteret LOHENGRiN / Viertel 308 Das Viertel lohengrin Kvarter 308 a Kvarteret PARKCHAMPiNJONEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck: Dybäcksgatan, Gamlegårdsvägen, Vanåsgatan 175–155] Kvarter 308 b Kvarteret SKOGSCHAMPiNJONEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck: Dybäcksgatan, Gamlegårdsvägen, Hedbäcksgatan] Kvarter 308 c Kvarteret ÄNGSCHAMPiNJONEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck: Gamlegårdsvägen, Hedbäcksgatan] ! !

! ! !
Kvarter 309 Kvarter 309 kvarteret KANTARELLEN

Kvarter 309 kvarteret TANNHÄUSER / Viertel 309 Das Viertel tannhäuser [Östra Söderkulla] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 310 Kvarter 310 kvarteret TAGGSVAMPEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 311 Kvarter 311 kvarteret FiSKMÄSTAREN [Kulladal, Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg;
Nils Edvinsgatan 11, Per Albin Hanssons väg 144, Rosengränd 1 B–7 B, Stattenavägen2 a / b–6]
Kvarter 311 kvarteret VÅRMUSSERONEN !  ! ! ! !

! ! !
Kvarter 312 Kvarter 312 kvarteret BLÅMUSSERONEN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 313 Kvarter 313 kvarteret RiDDARMUSSERONEN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 314 Kvarter 314 kvarteret RiNGSKiVLiNGEN
[Bellevuevägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 315 Kvarter 315 kvarteret TRÅDSKiVLiNGEN
[Örtoftagatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 316 Kvarter 316 kvarteret TUVSKiVLiNGEN [Bellevuevägen / Örtoftagatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 317 Kvarter 317 kvarteret VAXSKiVLiNGEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 318 Kvarter 318 kvarteret FJÄLLSKiVLiNGEN [Bellevuevägen / Rudbecksgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 319 Kvarter 319 kvarteret TOFSSKiVLiNGEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 320 Kvarter 320 kvarteret TRATTSKiVLiNGEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 321 Kvarter 321 kvarteret MJöLSKiVLiNGEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 322 Kvarter 322 kvarteret STENMURKLAN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 323 Kvarter 323 kvarteret TOPPMURKLAN

! ! ! ! ! ! ! !
Kvarter 324 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 325 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 326 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 327 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 328 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 329 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 330 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 331 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 332 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 333 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 334 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 335 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 336 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 337 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 338 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 339 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 340 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 341 Kvarter 341 kvarteret TRiNDYXAN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 342 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 343 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 344 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 345 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 346 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 347 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 348 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 349 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 350 Kvarter 350 kvarteret KLARBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Högestadsgatan / Tosterupsgatan, Vegeholmsgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 351 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 352 Kvarter 352 kvarteret VARPEN [Bergdalagatan, Haspelvägen, Vadmalsvägen, Väftvägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 353 Kvarter 353 kvarteret VÄVEN [Bergdalagatan, Väftvägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 354 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 355 Kvarter 355 kvarteret EKORRBÄRET [Djupadal: Krapperupsstigen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 356 Kvarter 356 kvarteret BÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 357 Kvarter 357 kvarteret ARiAN 

Kvarter 357 kvarteret MÅBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Djupadalsparken] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 358 Kvarter 358 kvarteret höGAHOLM

Kvarter 358 kvarteret HöNSBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 359 Kvarter 359 kvarteret ViNBÄRET [Bispgatan 70–74, Norra Hyllievägen 66–80]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 360 Kvarter 360 kvarteret ALMViK [Almvik / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Lindängen: Almviksgången, Madrigalgången,
Munkhättegatan, SERENADGATAN 29, Serenadgången] [MT Zovit över i 2005 !]
Kvarter 360 kvarteret FiNGERSVAMPEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Djupadal] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 361 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 362 Kvarter 362 kvarteret BALLADEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 363 Kvarter 363 kvarteret sERENADEN

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 364 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 365 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 366

Kvarter 366 kvarteret MöSSMURKLAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Ryglevägen, Stenbrunnsvägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 367 Kvarter 367 kvarteret ROTMURKLAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster
Bågängsvägen 2
20]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 368 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 369 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 370 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 371 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 372 Kvarter 372 kvarteret SiLLKREMLAN
[Svanebäcksgränd]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 373 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 374 Kvarter 374 kvarteret PALMNöTEN [Annetorpsvägen, Bispgatan 129–77, Norra Hyllievägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 375 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 376 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 377 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 378 Kvarter 378 kvarteret HASSELNöTEN [Bispgatan 76–120, Norra Hyllievägen 89–67]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 379 Kvarter 379 kvarteret JORDNöTEN [Abbotsgatan, Bispgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 380 Kvarter 380 kvarteret KOKOSNöTEN [Abbedissgatan, Bispgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 381 Kvarter 381 kvarteret MUSKOTNöTEN [Bispgatan, Prelatgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 382 Kvarter 382 kvarteret PARANöTEN [Annetorpsvägen, Bispgatan 76–120, Stiftsgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 383 Kvarter 383 kvarteret MANDELNöTEN [Bispgatan, Konventsgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 384 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 385 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 386 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 387 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 388 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 389 Kvarter 389 kvarteret TRUMPETSVAMPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 390 Kvarter 390 kvarteret BRUNSOPPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 391 Kvarter 391 kvarteret ELDSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck: Gamlegårdsvägen, Rudbecksgatan 89–]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 392 Kvarter 392 kvarteret FJÄLLSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 393 Kvarter 393 kvarteret SANDSOPPEN [Bågängen / Kroksbäck]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 394 Kvarter 394 kvarteret öRSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 395 Kvarter 395 kvarteret PEPPARSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 396 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 397 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 398 Kvarter 398 kvarteret BLÅSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck: Gamlegårdsvägen 10–28, Rudbecksgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 399 varter 399 kvarteret GRYNSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck: Gamlegårdsvägen 30–46, Rudbecksgatan 195–191]

! ! ! ! ! !

! ! !

SE ÄVEN 001–099 100–199 200–299 400–499

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist