MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4b.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 02.07.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

315 B Kvarter 160 kvarteret BABiANEN [Högbo / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Grevewgatan, Vattustigen]

Kvarter XX kvarteret BABORD [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Limhamns stationsväg] [NYTT KVARTER: Kajkanten-Limhamn.com/projekt/babord]

Kvarter 161 kvarteret BACKAGÅRDEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal:
Blekingsborgsgatan]

Kvarter 88 kvarteret BACKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Linnéskolan:
Getgatan 41–31, Lillbackegatan 8–10]

Kvarter XX kvarteret BACKFLYET [
Bunkeflo / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Båtsmansstigen]

Kvarter XX kvarteret BACKHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik.
Furuholmsgatan]

Kvarter XX kvarteret BACKHOPPAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Mårten Krigs väg]

Kvarter XX kvarteret BACKMOSSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Fosie Kyrkoväg]

Kvarter XX kvarteret BACKNEJLiKAN / NEJLiKAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Slånbärsgatan]

Kvarter XX kvarteret BACKRUTAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro:
Kastanjegatan]

Kvarter XX kvarteret BACKSiPPAN [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Valdemarsro:
Vattenverksvägen]

Kvarter XX kvarteret BACKSPEGELN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / tidigare Västra Skrävlinge:
Sallerupsvägen]

Kvarter 53 kvarteret BACKÅKERN [Mellanheden /
Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Backåkersvägen, Bellevuevägen, Enebacken, Långåkersvägen, Pilåkersvägen]

Kvarter XX kvarteret BACKÄNGEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Gräsängsvägen]

Kvarter XX kvarteret BADBOLLEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Badbollsvägen]

Kvarter XX kvarteret BADMiNTONSPELAREN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Hans Holst väg]

Kvarter 150 kvarteret BAGAREN [Kulladal: Kullagatan 7–1, Måsgatan 2 a–2 c, Urmakaregatan 12–14]

Kvarter 150 a Kvarteret BAGAREN [Kulladal / Hyllie / Väster:
Kullagatan 3
7, Måsgatan 4–10, Trelleborgsvägen]

Kvarter 137 kvarteret BAGGEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Getgatan, Linnégatan 58; Linnéskolan, R.F. Bergsgatan, Storabackegatan] <– Kvarter 9 kvarteret iGELKOTTEN
[Lugnet] Folkökning vid 1800-talsslut leder till beslut bygga ny skola i dåvarande Kvarter 9 kvarteret iGELKOTTEN,
nu Kvarter 137 kvarteret BAGGEN. KÄLLA: Malmo.SE

Kvarter XX kvarteret BAJADÄREN [Västra Söderkulla / Fosie / Söder:
Södra Gulsparvsgatan]

Kvarter XX kvarteret BAJONETTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan:
Dukatgatan, Högatorpsvägen, Stenkällevägen, Styvergatan]

Kvarter XX kvarteret BAKBORDET [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Rosmarinvägen]

Kvarter XX kvarteret BAKFORMEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Kristinebergsvägen]

Kvarter XX kvarteret BAKLUCKAN [Riseberga / Husie / Öster:
Åkvagnsgatan]

Kvarter XX kvarteret BAKPLÅTEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Kristinebergsstigen]

Kvarter XX kvarteret BAKSÄTET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs:
Landålettgatan]

Kvarter XX kvarteret BAKTRÅGET [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Kristinebergsstigen, Rosmarinvägen]

Kvarter XX kvarteret BAKUGNEN [Folkets Park /
Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Möllevångsskolan på Friisgatan 34, Helsingborgsgatan, Monbijougatan, Norra Parkgatan
]

Kvarter 30 kvarteret BALDER anno 1904 [närområde: Värnhem; delområde: Östervärn / Centrum / Norr:
Nobelvägen 84–88, Vårgatan 17–7, Värnhemsgatan 2–16, Östervärnsgatan 7–5]

Kvarter XX kvarteret BALDERSHAGE [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Ellstorp:
Idaborgsgatan]

Kvarter XX kvarteret BALETTMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg;
Lindeborgsstigen, Orkestergatan, Orkestergången]

Kvarter XX kvarteret BALKEN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Limhamnsgårdens allé]

Kvarter 362 kvarteret BALLADEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Lindängen:
Balladgatan, Högaholmslunden, Högaholmsstigen, Munkhättegatan]

Kvarter 3 kvarteret BALSAMiNEN [
Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rostorp:
Kronetorpsgatan 16–20, Smedjekullsgatan 11, Sävstaholmsgatan 15–1]

Kvarter 2 kvarteret BANANEN [Gammalt kvarter: Frihamnen / Östra hamnen]

Kvarter 76 kvarteret BANDET [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Ryttaregatan, Vattenverksvägen 39
–37]

Kvarter XX kvarteret BANDKNiVEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by;
Fogsvansgatan]

Kvarter XX kvarteret BANDMOSSAN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Elinelundsvägen]

Kvarter XX kvarteret BANDYBOLLEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Badbollsvägen, BAskettbollsvägen, Fjäderbollsstigen]

Kvarter XX kvarteret BANDYSPELAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Rusthållarevägen]

Kvarter 109 kvarteret BANMÄSTAREN [Lyckåsgatan 29–9, Velandergatan 121–117]

Kvarter 38 kvarteret BARA [
Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Beridaregatan 16, Fågelbacksgatan 37–33, Skvadronsgatan 23–21]

Kvarter XX kvarteret BARBARA [Spillepengen / Centrum / Norr:
Spillepengens brandövningsplats:Räddningstjänsten Syd; Barbaragatan 5]

Kvarter 148
kvarteret BARBERAREN [Kulladal / Hyllie / Väster:
Cedergatan, Frisörgatan, Hermelinsgatan, Per Albin Hanssons väg 80–82]

Kvarter 81 kvarteret BARDiSANEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Norra Bulltoftavägen 65–49, Rantzowgatan 12–14, Sperlingsgatan 2–4]

Kvarter XX kvarteret BARKMAN [Sege industriområde / Kirseberg / Norr:
Inre Ringvägen]

Kvarter XX kvarteret BAROMETERN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Västra hamnen:
Anjargatan, Ankarstigen, Kompassgatan]

Kvarter XX kvarteret BARRHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
ekoholmsgatan, Lyckesholmsgatan]

Kvarter 118 kvarteret BARTOFTA [Videdal /
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Hohögsgatan 95–83, Stenkällevägen 2–34, Vikbogatan]

Kvarter 28 kvarteret BASEN [
Delområde: Norra Sofielund / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / :
Hassel
gatan 27 a–b, Lönngatan 4 a–10 a, Nobelvägen 41, Palmgatan 5 a–15]

Kvarter XX kvarteret BASKETBOLLEN [delområde: Käglinge, Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Basketbollsvägen 1
–25, denna väg rundar hela kvarteret!]

Kvarter XX kvarteret BASTiONEN NYKöPiNG [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Malmöhus:
Hovrättsbron / Slottsbron / Västra hamnkanalen]

Kvarter 83 kvarteret BASUNEN [
Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Lekängen, Nordlinds väg 100–102]

Kvarter XX kvarteret BATTERiET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs:
Vevaxelgatan]

Kvarter 39 kvarteret BECKASiNEN [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Triangeln:
Bergsgatan 27–25, Friisgatan 16–24, Monbijougatan 9–1, Norra Skolgatan 18–20, Södra Förstadsgatan]

Kvarter XX kvarteret BEFÄLET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan:
Befälsgatan, Manskapsgatan]

Kvarter XX kvarteret BEiJERSPARK [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Beijersparksgatan, Norra Bulltoftavägen 16–]

Kvarter XX kvarteret BELESHöG [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Caritasgatan]

Kvarter 2 kvarteret BELLA DONNAN [existerande enligt församlingsböcker 1937–1943]

Kvarter 108 kvarteret BELLADONNAN [Rostorp / Kirseberg / Norr:
Kronetorpsgatan 10–14, Oranieplanen, Rossviksgatan, Smedjekullsgatan 9, Åkerögatan 2–16]

Kvarter XX kvarteret BELLEVUEGÅRDEN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bellevuevägen, Valhallagatan]

Kvarter XX kvarteret BELLiS [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Bellisgatan, Taxusgatan]

Kvarter XX kvarteret BENGT [Bellevue Limhamn -Bunkeflo / Väster:
Vikingsbergsvägen 2–10, Östanväg]

Kvarter XX kvarteret BENKAMMEN [Fosie industriområde / Fosie / Söder:
Järnåldersgatan, Kantyxegatan, Skogholmsgatan]

Kvarter 17 [?] kvarteret BENMöLLAN [Centralen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Beringsgatan, Dag Hammarskjölds torg, Fiskehamnspromenaden, MALMö LiVE: Neptuniparken, Nya Sjögatan]

Kvarter 153 kvarteret BENNET [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Törnrosen:
Annelundsstigen, Västra Kattarpsvägen]

Kvarter XX kvarteret BENSiNMÄTAREN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Jaktvagnsgatan]

Kvarter 176 kvarteret BERGA [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Kyrkoväg 68–72, Hylltorpsgatan 10–14, Västanväg 99–97]

Kvarter XX kvarteret BERGAMOTTEN [
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Annandagsgatan, Bispgatan, Skarhultsgatan, Söndagsgatan, Östanväg]

Kvarter XX kvarteret BERGANDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bergandsvägen]

Kvarter XX kvarteret BERGKRiSTALLEN [Johanneslust Kirseberg / Norr:
Revingehedsgatan]

Kvarter XX kvarteret BERGMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal:
GRegersgatan, Velandergatan]

Kvarter XX kvarteret BERGOLJAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Oljehamnen:
Seskarögatan]

Kvarter XX kvarteret BERGTUNGAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Strandgatan]

Kvarter XX kvarteret BERGViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Inre Ringvägen, Pärongatan, Pärongången]

Kvarter 70 kvarteret BERiTSHOLM [Ribersborg / Västra Innerstaden / Innerstaden:
Kilian Zollsgatan, Mariedalsvägen, Roslins väg, Tessins väg]

Kvarter XX kvarteret BERiTTA GURRiS [Bellevue sjösida / Fridhem / Ribersborg / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Adolf Fredriksgatan 2, Beritta Gurrisgatan 9–1, Limhamnsvägen 28–34, Ribersborgsvägen 1]

Kvarter XX kvarteret BERLOCKEN [Almhög, Fosie, Söder:
Minnesgatan, Minnesplan, Sämjegatan, Västra Hindbyvägen]

Kvarter 32 kvarteret BERTA [närområde: Bellevue / Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo / Väster:
Geijersgatan 19–15, Sveciagatan 10–14, Västanväg 2–4]

Kvarter 17 kvarteret BERTiL [Bellevue:
Amacitiagatan 25
27, Högaliden 3, Scaniagatan 26, Vikingagatan 4650, Vikingaplan]

Kvarter XX kvarteret BERYLLEN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Veberödsgatan]

Kvarter XX kvarteret BESLUTET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri:
Agneslundsvägen, Industrigatan, Nobelvägen, Östra Farmvägen, FLER iNRE GATOR KAN KOMMA ATT TiLLKOMMA]


Kvarter XX kvarteret BETAN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Söderåsgatan]

Kvarter 12 kvarteret BETANiA [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta Förstaden / Västra Sorgenfri:
Betaniaplan, Föreningsgatan, Hantverkaregatans förlängningar]

Kvarter XX kvarteret BETESNOTEN [Bunkeflostrand
/ Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Fulallén, Ola Brorssons väg]

Kvarter XX kvarteret BETESÄNGEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Gärdesvägen]

Kvarter XX kvarteret BETGREPEN [Västra Klagstorp /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Erik Ols väg]

Kvarter XX kvarteret BETHACKAN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bygärdesvägen]

Kvarter XX kvarteret BETKNiVEN [Västra Klagstorp
/ Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Erik Ols väg, Tygelsjövägen]

Kvarter 25 kvarteret BETLEHEM [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen:
Stora Nygatan 2
4]

Kvarter XX kvarteret BETONGEN [Inre hamnen /
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Jörgen Koccksgatan, Krangatan, Mejselgatan, Nubbgatan, Skruvgatan]

Kvarter XX kvarteret BETSLET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro villastad:
Tränaregatan]

Kvarter XX kvarteret BETULA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Betulavägen, Trollstigen] Se även;
Kvarter 12 kvarteret BETULA

Kvarter 12 kvarteret BETULA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Västra Sorgenfri:
Betaniaplan] Se även;
Kvarter XX kvarteret BETULA

Kvarter XX kvarteret BETÅKERN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Rapsåkersvägen]

Kvarter 197 kvarteret BEVÄRiNGEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan:
Beväringsgatan, Husie stadsdelsförvaltning => Lottaparken, Stenkällevägen 66–80]

Kvarter XX kvarteret BiBLiOTEKET = Davidshallstorg! [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshall:
Davidshalltorg; gränsar till kvarteren Gnagaren, Haren, Hunden, Hästen, Kamelen, Rådjuret, Tigern!]

Kvarter 37 kvarteret BiET
Kv 37 Biet Gård 496 [495-497], 562-576 [496, 562-566, 570-571, 575-576]
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen:
Jacob Nilsgatan, Långgårdsgatan, Repslagaregatan, Slottsgatan 8–10]

Kvarter XX kvarteret BiGARRÅN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Nya Bellevue /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Annandagsgatan, Sövdeborgsgatan 13, Östanväg 62–78]

Kvarter XX kvarteret BiLBÄLTET [
Riseberga / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Resvagnsgatan, Resvagnsstigen?, Toftanässtigen, Åkvagnsgatan
]

Kvarter 2 kvarteret BiLDEN [Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia /
Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Bergsgatan 16
18, Friisgatan 26–28, Helsingborgsgatan 0, Monbijougatan 17–11] KURiOSA: Tidigare Mattonbutiken sedermera KulturBolaget / Scania Bar båda på Bergsgatan 18, 211 54 Malmö.
En mängd kulturverksamheter huserar i kvarteret såsom fotografer; Fotograf Andreas Larsson Monbijoug. 15],  förlag;
Författarcentrum Riks, Monbijoug. 17 E samt Roos & Tegnér AB, Monbijoug. 17 G,
gallerier;
Signal, galleri Monbijougatan 17H], nöjesetablissemang + restauranger [GRAND öl & mat; Monbijougatan 17, 211 53 Malmö.

Kvarter 187 kvarteret BiLDHUGGAREN [Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Grönsiskegatan]


Kvarter XX kvarteret BiLEN del 1 av 5
[Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Scaniaparken, Scaniastigen]

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 2 av 5 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Lilla Varvsgatan, Sjösättningsplatsen, Västra Varvsgatan]

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 3 av 5 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Lilla Varvsgatan, Varvsparken]

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 4 av 5 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Kockums torg, Västra Varvsgatan]

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 5 av 5 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Stora Varvsgatan SEDERMERA OMDöPT TiLL kvarter XX kvarteret MASTEN] GlasLindberg.se/Upload/Lottas%20bilder/Kvarteret%20Bilen.pdf

A L T E R N A T i V T

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 1 av 4 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Riggaregatan, Scaniaparken, Scaniastigen, Östra Varvsgatan]

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 2 av 4 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
KLOSS iNPÅ: kvarter XX kvarteret SKEPPSGOSSEN: Västra Hamnens skola.
Einar Hansens esplanad, Flaggskeppsgatan, Lilla Varvsgatan, DEL AV: Varvsparken]

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 3 av 4 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
KLOSS iNPÅ: kvarter XX kvarteret KAJUTAN: Mondrian-huset.
Kockum Fritid, Kockums torg, Propellergatan, Västra Varvsgatan]

Kvarter XX kvarteret BiLEN del 4 av 4 [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
MALMöS MiNSTA KVARTER? LiTEN SOM EN REFUG MiTT-EMELLAN: Skeppsgatan, Stora Varvsgatan, Tåtplatsen,
STRAX NORDVÄST OM TRE ÄNNU maj 2019 inte namngivna, inte numrerade kvarter]Kvarter XX kvarteret
BiLJETTEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri / Mellersta Förstaden / Värnhem / Zenith] [2014 / 2017]
SE ÄVEN: NorraSorgenfri.blogspot.se/2014/10/gatorna-i-norra-sorgenfri-ii.html Liknande kvarter av uppdelade ursprungliga Kvarter 45 kvarteret SPÅRVÄGEN:
TRÅDBUSSEN, SPÅRVAGNEN, SPÅRET, SPiGGAN, PEDALVAGNEN, PASSAGERAREN, OMNiBUSSEN, LEDBUSSEN, KUPÉN, GARAGET, FöRAREN + BiLJETTEN.


Kvarter XX kvarteret BiLRADiON [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Sommarvagnsgatan]

Kvarter 172 kvarteret BiNDViDET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Ellenborgsvägen]

Kvarter XX kvarteret BiRGER [Bellevue /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Nordmannagatan 43–35, Östanväg 22–24]

Kvarter XX kvarteret BiSiTTAREN [Borgmästaregården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Albinsrogatan, Arkitektgatan, Bisittaregatan]

Kvarter 175 kvarteret BiSONOXEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Falkgatan, Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster Kyrkoväg 74–82, Västanväg 92–98]

Kvarter 10 kvarteret BiSPEN [Kronprinsen / Slottsstaden:
Carl Herslowsgatan, Erik Dahlbergsgatan 28, Helmfeltsgatan 13, Thottsgatan 9–7]


Kvarter XX kvarteret BJURSHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Bjurshällagatan, Brahällagatan, Framhällagatan, Kungshällagatan]

Kvarter 160 kvarteret BJURö [Östra hamnen /
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr
Bjurögatan, Blidögatan, Flintrännegatan]

Kvarter XX kvarteret BJÄLKEN [Östra hamnen,
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Skruvgatan, Spettgatan, Västkustvägen]

Kvarter XX kvarteret BJÄLLHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Bjällhögsgatan, Sallerupsvägen, Västra Skrävlingevägen]

Kvarter 41 kvarteret BJÄRE [Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Dragonstigen, Signalen Livs på Beridaregatan, Kristinelundsstigen, Östra Kristinelundsvägen]

Kvarter XX kvarteret BJöRKBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Harbackegatan, Kungsbackegatan, Risebergavägen] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter 17 kvarteret BJöRKEDAL [Videdal / Husie / Öster:
Hallongatan, Plommongatan] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter 25 kvarteret BJöRKEN [Mellersta Förstaden / Mellersta Sorgenfri / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Västra Sorgenfr:
Mariagatan, Mäster Eriks plan 8–12, Mäster Palmsgatan 7–5, Sorgenfrivägen 13–7] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter XX kvarteret BJöRKHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Björkholmsgången] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter XX kvarteret BJöRKKREMLAN [
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Bellevuevägen, 123–101, Hornbäckgränd, Humlebäcksgatan, Rudbecksgatan 127–121]
SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter 101 kvarteret BJöRKTOFTA [Virentofta / Husie / Öster:
Hohögsgatan, Virentoftagatan 11–1] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter XX kvarteret BJöRKViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Bokviksgatan, Silverviksstigen] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter XX kvarteret BJöRNBÄRET [
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Bispgatan, Måndagsgatan, Skarhultsgatan, Söndagsgatan]

Kvarter 23 a kvarteret BJöRNEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshall / Innerstaden / Lugnet:
Davidshallsgatan 14
–28, Homgatan 2–4, Holmgången, Kärleksgatan 2 a–b, Södra Förstadsgatan 17–31, Triangeln]

Kvarter XX kvarteret BJöRNMOSSAN [Djupadal / Elinelund;
Barkåkragatan, Toftakullagatan, Toftakullastigen, Övragårdsvägen]

Kvarter XX kvarteret BJöRNSPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Björnspinnaregatan]

Kvarter XX kvarteret BLACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro villastad:
Ponnygatan]

Kvarter XX kvarteret BLADBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Plantahagens stig]

Kvarter 2 kvarteret BLADET [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Södra Sofielund:
Bragegatan 6
10, Heleneholmsstigen 0, Idunsgatan 15–19, Rosenlundsgatan 16–24]

Kvarter XX kvarteret BLADHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Lyckesholmsgatan]

Kvarter XX kvarteret BLADMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Apelrydsgatan]

Kvarter XX kvarteret BLADSPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Båtansgränd]

Kvarter XX kvarteret BLADViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Silverviksgatan]
 
Kvarter XX kvarteret BLANKEBÄCK [Blankebäcksskolan / Oxievång / Oxie / Söder:
Lerbråkavägen, Oshögastigen, Oxievångsvägen, Rönnebäcksstigen]

Kvarter 255 kvarteret BLANKLAXEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret BLECKSLAGAREN [Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret BLEKAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Beringsgatan, Dag Hammarskjöds torg]

Kvarter 64 kvarteret BLEKiNGE [Håkanstorp / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Blekingegatan 4 a
–8, Fylkinggatan 58–52, Håkanstorpsvägen 25–37, Industrigatan 0]

Kvarter 84 kvarteret BLEKiNGE [existerande enligt församlingsböcker 1954–1969]

Kvarter 99 kvarteret BLEKiNGSBORG [Kulladal / Hylle / Söder:
Blekingsborgsgatan 3, Per Albin Hanssons väg, Stadiongatan]

Kvarter 2 kvarteret BLENDA [Södervärn /
Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Ahlmansgatan, Claesgatan, Fricksgatan, Spårvägsgatan, Södra Förstadsgatan]

Kvarter XX kvarteret BLOCKET [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Limhamnsgårdens allé]

Kvarter XX kvarteret BLOCKFLöJTEN [Kastanjegården / Fosie / Söder:
MAdrigalgången]

Kvarter XX kvarteret BLOCKViK [Gullviksborg / Fosie / Söder:
Gullviks parkstig, Holmviksgatan, Katviksgången]

Kvarter XX kvarteret BLODNÄVAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Måbärsgatan, Västra Skrävlingevägen]

Kvarter XX kvarteret BLODRiSKAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Vanåsgatan
]

Kvarter XX kvarteret BLOMBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Videbackegatan]

Kvarter XX kvarteret BLOMBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Låghällagatan]

Kvarter XX kvarteret BLOMBUKETTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro / Stenkällan:
Amiralsgatan]

Kvarter 60 kvarteret BLOMMAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen:
Engelbrektsgatan 8–16, HJULHAMNSGATAN 3 a–7 B, Larochegatan 4–, Per Weijersgatan 9–11] [MT Zovit över i 19951997 !]


Kvarter XX kvarteret BLOMSTERHALLEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Sofiedalsvägen]

Kvarter XX kvarteret BLOMSTERÄNGEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Gamla Svedalavägen]
 
Kvarter XX kvarteret BLOMVASEN [OKÄNT]

Kvarter XX kvarteret BLOMVASSEN [Valdemarsro / Kirseberg / Norr:
Stafanstorpsvägen, Svanevägen]

Kvarter XX kvarteret BLOMViK [Gullviksborg / Fosie / Söder:
Granviksgatan, Granviksstigen]

Kvarter 24 kvarteret BLOSSET [Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Falsterbogatan 30
32, Kristianstadsgatan 3541 c, Simrishamnsgatan 4236 a; LYRAN matbar, Nobelvägen 30 a-32 b]

Kvarter 59 kvarteret BLOSSHöGEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]
JÄMFöR: Blosshögen, Malmös äldsta galgbacke, existerar ännu vid Vikingsbergsvägen,
Bellevue på Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster.

Kvarter XX kvarteret BLÅBÄRET [
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Bispgatan, Måndagsgatan, Skarhultsgatan, Tisdagsgatan]

Kvarter XX kvarteret BLÅELDEN [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Valdemarsro]

Kvarter 257 kvarteret BLÅHAJEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Kalkbrottsgatan, Strandåsvägen]

Kvarter XX kvarteret BLÅHAKEN [
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Bunkeflostrand:
Pärlugglevägen]

Kvarter 105 kvarteret BLÅKLiNTEN [
Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp:
Botildenborgsvägen, Hagtornsgatan, Syréngatan]

Kvarter XX kvarteret BLÅKLOCKAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby:
Birgittagången, Ekgatan]

Kvarter 200 kvarteret BLÅMESEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Västra Bernadottesgatan 25, Västra Kalkbrottsgränd 37–19]

Kvarter XX kvarteret BLÅMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Norra Hyllievägen, Övragårdsstigen]

Kvarter XX kvarteret BLÅMUSSERONEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck:
Dybäcksgången, Hedbäcksgången, Knäbäcksgången, Skönabäcksgången]

Kvarter XX kvarteret BLÅSBÄLGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret BLÅSiPPAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby;
Fläktstigen, Sommarluststigen]

Kvarter XX kvarteret BLÅSLAMPAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by;
Bågfilsgatan,
Sommarluststigen]

Kvarter 398 kvarteret BLÅSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck:
Gamlegårdsvägen 10–28, Rudbecksgatan]

Kvarter XX kvarteret BLÅTiSTELN [Kvarnby / Husie / Öster:
Bäckahästgatan, Källbostigen, Åkertistelgången]

Kvarter XX kvarteret BLÅViNGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Blåvingegatan]

Kvarter 230 kvarteret BLÄCKFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Götgatan 7–5, Låglandsgatan 9–1, Runebergsgatan 2–12]

Kvarter XX kvarteret
BLÄCKSVAMPEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Högestadsgatan
]

Kvarter XX kvarteret BLÄSANDEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Tvärvägen]

Kvarter XX kvarteret BLÄSEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro villastad:
Skimmelgatan]

Kvarter XX kvarteret BO [Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
NORDMANNAGATAN 27 / 33–25, Vikingagatan 61–65, Vikingsbergsvägen 19–11, Östanväg 21–17] [MT Zovit över i 199X !]


Kvarter XX kvarteret BOBiNEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg;
Axel Danielssons väg]

Kvarter 172 kvarteret BOCKEN [Högbo / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Getgatan 41–31, Svegatan 83–79]

Kvarter 103 kvarteret BOFiNKEN [Gamla Limhamn: Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Järnvägsgatan 7–1; Bostadsrättsföreningen Hamnkvarteret på Limhamn, Valborgsgatan, Östra Ansgarigatan 28–40]

Kvarter 103 b [?] kvarteret BOFiNKEN [Bunkeflostrand /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Greve Hamiltons väg, Klagshamnsvägen, Valborgsgatan]

Kvarter XX kvarteret BOGTRÄT [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Elisedalsstigen]

Kvarter XX kvarteret BOHUS [Flensborg / Södra Innerstaden / Innerstaden: :
Dalaplan 5–3,
MOBiLiA Per Albin Hanssons väg 40, Per Albin Hanssons väg 2–40, Stadiongatan]

Kvarter XX kvarteret BOKBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Riseberga parkväg]

Kvarter 169 kvarteret BOKBiNDAREN [Eriksfält / Fosie / Söder;
Dorisgatan 2–4, Eriksfätsgatan 3–31, Juditsgatan]

Kvarter 18 kvarteret BOKEDAL [Videdal / Husie / Öster:
Hallongången, Nypongatan]

Kvarter 2 a Kvarteret BOKEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta Förstaden / Sankt Pauli / Sorgenfri:
Betaniaplan, Föreningsgatan 36–34, Hantverkaregatan 6, Henrik Smithsgatan 8–10, Kamrergatan 13–1]

Kvarter XX kvarteret BOKHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Bokholmsgången, Granholmsgatan]

Kvarter XX kvarteret BOKSPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Båtsmansgränd]

Kvarter 165 kvarteret BOKTRYCKAREN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Eriksfält:
Eriksfältsgatan 27,  Fosievägen 34 a–48, Linjegatan 6–10]


Kvarter XX kvarteret BOKViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Silverviksstigen]

Kvarter 54 kvarteret BOLLEBYGD [Kronprinsen / Slottsstaden Ribersborg
Erikstorpsgatan 22
–24, Regementsgatan 25 a–g – 27 a–f , Sergels väg 1 ?, Skvadronsgatan 9]

Kvarter XX kvarteret BOLLKLUBBEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Bollhusvägen, Hans Winbergs väg]

Kvarter XX kvarteret BOLLPLANEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Bollhusvägen,
Emil Göranssons väg]

Kvarter XX kvarteret BOLLSPELET [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Bollhusvägen, Emil Göranssons väg]

Kvarter XX kvarteret BOLLTiSTELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Kvarnby;
Tomtegången]

Kvarter XX kvarteret BOLLTRÄET [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Bollhusvägen, Emil Göranssons väg]

Kvarter 2 kvarteret BOLMEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Nya Bellevue:
Ekliden 4–6, Glimmigegatan 3–5, Kullamarksvägen 6–10 b, Trollenäsgatan 7–21]

Kvarter XX kvarteret BOLMöRTEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter XX kvarteret BOLSTERVAGNEN [Västra Klagstorp]

Kvarter 3 kvarteret BOMULLEN [Frihamnen / Östra hamnen]

Kvarter 63 kvarteret BOMMULLSSPiNNERiET –> SPiNNERiET
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen:
Baltzarsgatan 20–22, Djäknegatan 33–29, Kalendegatan 22–30, Stora Nygatan 31–29]

Kvarter XX kvarteret BONDBöNAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret BONDEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp]

Kvarter XXX kvarteret BONiTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret BONNARöRET [Limhamns hamnområde / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 89 b Kvarteret BONNY[Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn:
Galsbruksgatan 12–20, Högerudsgatan 47–57, Lillebackegatan 6 a, Sveagatan 73–77]  


Kvarter XX kvarteret BOPLATSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Fredriksberg]

Kvarter XX kvarteret BORDSViSAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Lindängen:
Lindängsplan, Lindängstorget, Munkhättegatan, Vårsångsgången]
[NYTT KVARTER ANNO 2016]

Kvarter XX kvarteret BORDTENNiSBOLLEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]
 
Kvarter XX kvarteret BORDTENNiSSPELAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 20 kvartetet BORE [Gamla Östra hamnområdet / Inre hamnen / Östra hamnområdet]

Kvarter 37 kvarteret BOREN [Skönabäcksgången, Råbäcksgatan, Ärtholmsvägen 205–193]

Kvarter 70 kvarteret BORGMÄSTAREGÅRDEN [Borgmästaregården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Albinsrrogatan / Bisittaregatan / Bisittaregången / Borgmästarelunden / Lagmansgatan / Lagmansstigen / Rättsvägen / Stadionparken]
Wikipedia;
Borgmästaregården är uppkallat efter egendomen med samma namn som låg på området

Kvarter XX kvarteret BORGNÄS [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret BORGSUND [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge]
 
Kvarter XX kvarteret BORGViK [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge]

Kvarter 23 kvarteret BORNHOLM [
Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Slottsstaden: Rönneholm:
Beridaregatan, Kramersvägen 2–12, Mariedalsvägen 51–49, Västra Rönneholmsvägen 66–76]

Kvarter XX kvarteret BORRE [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Svågertorp]

Kvarter XX kvarteret BORRSNÄCKAN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter 170 kvarteret BORSTBiNDAREN [Eriksfält; Eriksfältsgatan 43–37]

Kvarter XX kvarteret BORSTTiSTELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster /Kvarnby]

Kvarter XX kvarteret BOSTÄLLET [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret BOTiLDENBORGSTORNET [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp]

Kvarter XX kvarteret BOTTENGARNET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]
 
Kvarter XX kvarteret BOTTENTRÅLEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]
 
Kvarter XX kvarteret BOXAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 74 kvarteret BRAGDEN [Nobel / Sorgenfri: Bodekullsgatan, Torekovsgatan 18–22]

Kvarter 32 kvarteret BRAGE anno 1904 [Värnhem / Östervärn: / Centrum
 => stadsområde Norr
Nobelvägen 80–82, Sallerupsvägen 12–18, Värnhemsgatan 15–9, Zenithgatan 2–4]

Kvarter 86 kvarteret BRAHEHUS [Ribersborg / Fridhem / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Regementsgatan]

Kvarter XX kvarteret BRAHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret BRAMSEGLET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret BRANDNÄVAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret BRANDPOSTEN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter XX kvarteret BRANDVAKTEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång ]

Kvarter 51 kvarteret BRASAN [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Sofielund:
Hässleholmsgatan 3–1, Nobelvägen 81–77, Osbygatan 19–15, Ystadsgatan 30–32] CiMG4294. iMG_5465, iMG_5466

Kvarter 21 a [?] Kvarteret BRAXEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn]

Kvarter 21 b Kvarteret BRAXEN [Gamla Vestra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret BREDABLiCK [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Ellstorp]

Kvarter XX kvarteret BREDSKÄR [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen]

Kvarter 48 kvarteret BREDÅKERN [Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Marieholmsvägen 21–1, Pilåkersvägen 33–31, Vilebovägen 2–18]

Kvarter XX kvarteret BRiCKAN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret BRiGGEN [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Briggens gränd, Fregattgatan 16–22, Fregattparken, Galeasens gränd, Östra Varvsgatan 32–48]


Kvarter XX kvarteret BRiSEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge]

Kvarter 2 kvarteret BRiTA / BRiTT / BRiTTA [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Lugnet]

Kvarter 113 kvarteret BROCKFÅGELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret BRODDA [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 84 kvarteret BRODERSKAPET [Annelund / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Norra Grängesbergsgatan 2 a–b, Vitemöllegatan 18–22]

Kvarter XX kvarteret BROMHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret BROMSLJUSET [OKÄNT]

Kvarter XX kvarteret BROMSPEDALEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs:
Landågatan]

Kvarter XX kvarteret BRONSDOLKEN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Stenyxegatan]

Kvarter XX kvarteret
BRONSKNiVEN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Bronsåldersgatan]

Kvarter XX kvarteret
BRONSKRAGEN [i närheten: Lockarp / Lindängen / Oxie / Söder:
Arrievägen, Bronsåldersgatan]

Kvarter XX kvarteret
BRONSNÅLEN [Gammalt kvarter:
OKÄNT]

Kvarter XX kvarteret
BRONSRiNGEN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret
BRONSSPANNEN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret
BRONSSPÄNNET [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret
BRONSSVÄRDET [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret
BRONSYXAN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret
BRONSÅLDERN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Bronsåldersgatan, Yttre Ringvägen]

Kvarter 2 kvarteret BROR [Slussen /
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Korsgatan, Porslinsgatan, Skansgatan, Östra Förstadsgatan]
[Lämningar från Kronobränneriet från 1700-talet]

Kvarter XX kvarteret BROTTAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Käglinge parkväg, Käglingevägen]

Kvarter XX kvarteret BRUDBUKETTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro villastad:
Amiralsgatan, Hästvägen, Russgatan]

Kvarter XX kvarteret BRUDSPORREN [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Valdemarsro:
Vattenverksvägen]

Kvarter XX kvarteret BRUNANDEN [Bunkeflostrand / Limhamhamn-Bunkeflo / Väster:
Brunandsvägen]

Kvarter XX kvarteret BRUNNSÄPPLET [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Käglehemsvägen]

Kvarter 390 kvarteret BRUNSOPPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck:
Rudbäcksgatan]

Kvarter XX kvarteret BRUSHANEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Snäppevägen]

Kvarter XX kvarteret BRYGGERiET [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Södra Sofielund:
Ystadvägen]

Kvarter 86 kvarteret BRYNJAN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Floragången, Norra Bulltoftavägen 45–37, Rantzowgatan 2–10, Solgatan 2–24]

Kvarter XX kvarteret BRYTBöNAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Nässelgatan]

Kvarter XX kvarteret BRÄMöN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen:
Bjurögatan]

Kvarter 36 kvarteret BRÄNNAREN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri:
Agneslundsvägen, ]
SE ÄVEN: Blogg.Sydsvenskan.SE/forsvunnamalmo/2014/10/04/kv-brannaren-en-het-fraga +
Sydsvenskan.se/2017-02-26/de-nyinflyttade-far-utsikt-over-odetomten-nagra-ar-till Blogg.sydsvenskan.se/forsvunnamalmo/tag/kvarteret-brannaren/
Kartor.malmo.se/rest/leaf/1.0/?center=120193,6163907&zoom=5&ol=kvarter&bl=stadskartan&config=../configs-1.0/malmo_atlas.js&poi=Br%C3%A4nnaren%20[Kvarter]

Kvarter 86 kvarteret BRÄNNAREN [existerande enligt församlingsböcker 1954–1969]

Kvarter XX kvarteret BRÄNNMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal:
Sigfridsgatan, Stattenaparken]

Kvarter XX kvarteret BRÄNNOLJAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Oljehamnen:
Seskarögatan]

Kvarter 131 kvarteret BRÄNSLET [Gammalt kvarter:
OKÄNT]

Kvarter XX kvarteret BRöDBURKEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Rosmarinvägen]

Kvarter XX kvarteret BRöDKAVELN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Saffransgången]

Kvarter XX kvarteret BRöDKNiVEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Saffransvägen]

Kvarter XX kvarteret BRöDKORGEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Rosmarinvägen]

Kvarter XX kvarteret BRöDPENSELN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Saffransgången]

Kvarter XX kvarteret BRöDROSTEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
KKristinebergsvägen]

Kvarter 405 kvarteret BRöDTiCKAN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck:
Bellevuevägen, Elinelundsvägen]

Kvarter XX kvarteret BRöNNESTAD [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri:
Agneslundsvägen, Industrigatan, Nobelvägen, Östra Farmvägen, FLER iNRE GATOR KAN KOMMA ATT TiLLKOMMA]

Kvarter XX kvarteret BRöSTBOMMEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter 170 kvarteret BUFFELN [Högbo / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster Kyrkoväg 99–89, Norra Hyllievägen 22–32, Sunnanväg 26–36, Örngatan]

Kvarter 21 kvarteret BULLAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Nya Bellevue:
Idunavägen 17–13, Sagoliden 2–6]

Kvarter XX kvarteret BULLERBLOMSTRET [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby;
Cypressvägen, Ystadvägen]

Kvarter XX kvarteret BULTBRÄDAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by;
Edvard Ols väg, Sommarlustvägen, Tyelsevägen]

Kvarter XX kvarteret BUNKEFLO KYRKA [Vintrie
/ Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Ekströms väg, Vintrievägen]

Kvarter XX kvarteret BUNKEFLO SKOLA [
Vintrie / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Vintrie Byväg, Vintrievägen]

Kvarter XX kvarteret BUNTMAKAREN [Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
astagatan, Dorisgatan]

Kvarter XX kvarteret BURE [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Bures gata, Friggs gränd, Tores gränd]

Kvarter XX kvarteret BUSKViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Fläderbärsgången]

Kvarter XX kvarteret BUTELJEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamns hamnområde:
Barlastgatan, Glasbrukskajen, Rosengrens gata, Sallys gata]

Kvarter XX kvarteret BUXUS [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Alnusgatan, Buxusstigen, Trollstigen]

Kvarter XX kvarteret BYAHORNET [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Oxie Kyrkoväg]

Kvarter XX kvarteret BYAKARTAN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Oxie Kyrkoväg, Oxietorpsvägen]

Kvarter XX kvarteret BYAMANNEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Broddastigen, Byalagsgränd, Byalagsången]

Kvarter XX kvarteret BYBRUNNEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Oxie kyrka, Oxie kyrkstig, Oxie kyrkväg]

Kvarter XX kvarteret BYFOGDEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Östra Hyllievägen]

Kvarter 119 kvarteret BYGGMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal:
Lindeborgsstigen]

Kvarter XX kvarteret BYGÅRDEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Oxie bygata]

Kvarter 104 kvarteret BYHöG [Videal / Husoie / Öster:
Byhögsgatan, Hohögsgatan, Västra Skrävlingevägen]

Kvarter XX kvarteret BYKÄLLAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by;
Norra Banstorpsvägen, Tyelsevägen]

Kvarter 8 kvarteret BYLGiA [Gamla Östra hamnområdet / Inre hamnen / Östra hamnområdet:
Hans Michelsensgatan, Kristianiagatan, Skeppsbron, Utställningsgatan]

Kvarter XX kvarteret BYORDNiNGEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 222 kvarteret BYRÅDiREKTöREN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Adlercreutz väg, Amiralsgatan, Von Troils väg, Wachmeisters väg]

Kvarter XX kvarteret BYSKRÄDDAREN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Byåkersvägen, Hammarbäcksvägen]

Kvarter XX kvarteret BYSMEDEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Bygårdsgången,
Pilevallsvägen]

Kvarter XX kvarteret BYSTENEN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Oxie kyrkväg, Pilevallsvägen]

Kvarter XX kvarteret BYTTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by;
Stjötorpsvägen]

Kvarter XX kvarteret BYÅKERN [Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Byåkersstigen]

Kvarter XX kvarteret BYÄNGEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Stensåkervägen]

Kvarter 95 kvarteret BÅGEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Lundavägen, Torngatan, Vattenverksvägen]

Kvarter XX kvarteret BÅGSKYTTEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Törringevägen]

Kvarter XX kvarteret BÅTYXAN [Fosieby industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Inre Ringvägen]

Kvarter 34 kvarteret BÅVEN [Kroksbäck / Hyllie
stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Arbäcksgatan 36–50, Falbäcksgatan, Gamlegårdsvägen, Kroksbäcksgatan]

Kvarter XX kvarteret BÄCKLUNDA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge:
Klågerupsvägen]

Kvarter XX kvarteret BÄCKSLÄNDAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Trollsländegatan]

Kvarter XX kvarteret BÄCKTiSTELN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Kvarnby;
Bäckahästgatan, Kärrtiselgången]

Kvarter XX kvarteret BÄCKöRiNGEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Kalkbrottsgatan]

Kvarter XX kvarteret BÄGAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by;
Sjötorpsvägen]

Kvarter XX kvarteret BÄGARLAVEN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Planathagens stig]

Kvarter XX kvarteret BÄGARMOSSAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Högåkerringen]

Kvarter 152 kvarteret BÄLTAN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Sannaparken, östanväg]

Kvarter XX kvarteret BÄLTESPÄNNET [Fosieby industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Amilonsvägen, Skivyxegatan]

Kvarter 356 kvarteret BÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Djupadalsparken, Krapperupsstigen, Vegeholmsstigen]

Kvarter XX kvarteret BÄRNSTENEN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Revingehedsgatan]

Kvarter 2 kvarteret BÅVERN  [existerande enligt församlingsböcker 1910–1925] [Gammalt kvarter:
Lugnet]


Kvarter 2 kvarteret BÄVERN [Gammalt kvarter:
Lugnet]

Kvarter 21 a [?] kvarteret BöLJAN [Gamalt Kvarter:
Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter 21 b Kvarteret BöLJAN [Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Falkenbergsgatan, Simrishamnsgatan 19-23, Ystadsgatan]

Kvarter XX kvarteret BöLJEMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge:
Klågerupsvägen]

Kvarter XX kvarteret BöNAN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo / Väster:
 Norra Hyllievägen 13–11, Skäralidsgatan –52, Stenshuvudsgatan 18–26, Sunnanväg 41–33]

Kvarter XX kvarteret BöNEBÄCK [Oxievång / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Kermaikvägen, Oshögastigen, Oxievångsparken, Oxievångsvägen]

Kvarter XX kvarteret BöRSHUSET [närområde Malmö Centralstation / Centralen;
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / inre hamnen:
Bagersbron, Bagers plats Skeppsbron 2, Suellsbron]

Kvarter XX kvarteret BöTTö [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen:
Borrgatan, Hanögatan, Kosterögatan, Öckerögatan]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist