MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4d.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 28.05.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

89 d Kvarter 4 kvarteret DADELN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta Förstaden / Värnhem:
Bertrandsgatan, Föreningsgatan 52–48, Industrigatan 2–4, Zenithgatan 21]

Kvarter 3 kvarteret DAGEN ändrat namn / UPPDELAT även i Kvarter 3 kvarteret DiMMAN [Möllevången;
Barkgatan, Berggatan, Friisgatan, Norra Parkgatan, Typografgatan {går rakt geno kvarteret}]


Kvarter XX kvarteret DAGGKÅPAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby;
Reginavägen]

Kvarter XX kvarteret DAGGPiLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Daggpilsgatan]

Kvarter 34 kvarteret DAGNY [Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Cementgatan, Geijersgatan 31–27, Högerudsgatan 2–6, Vikingagatan 36
–38]

Kvarter 418 kvarteret DAGSVERKAREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Elinelundsvägen]

Kvarter 102 kvarteret DAHLiAN [Persborg
/ Västra Kattarp / Örtagården: Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Västra Kattarpsvägen]

Kvarter 26 kvarteret DAL [Dalaplan: Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Ystadvägen]

Kvarter 26 [?] kvarteret DALHEMSPARKEN [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr: Kronetorpsgatan, Norra Bulltoftavägen]

Kvarter XX kvarteret DALHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret DALMOSSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret DALRiPAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret DAMMBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter 22 kvarteret DAMFRi [Pildammsstaden:
Korsörvägen 17
–1, Mariedalsvägen 53]

Kvarter XX kvarteret DAMMHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret DAMMSNÄCKAN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter XX kvarteret DAMMSTORP [Fortuna hemgården /
Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 19 kvarteret DAN [Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 4 kvarteret DANiEL [Södervärn / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter XX kvarteret DANSAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret DANSERSKAN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret DANSöREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter 24 kvarteret DANZiG [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Gamla stadens östra del / innanför broarna / innanför Kanalen:
Lilla Kvarngatan 2
–10, Södra Promenaden 1–7 b, Trädgårdsgatan 30–36 a iNNANFöR Rörsjökanalen]

Kvarter 4 kvarteret DAViD [Slussen: Fredriksbergsgatan 2–10, Malmgatan 14–16, Östra Förstadsgatan 23–21]

Kvarter 4 / 6 [?] kvarteret DAViDA [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Lugnet]

Kvarter XX kvarteret DEGELN [Emilstorp]

Kvarter 49 kvarteret DEKANEN [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Möllevången / Triangeln:
Kapellgatan, Klerkgatan]

Kvarter 140 kvarteret DEKORATöREN [Gröndal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Ludvigsgatan, Ärtholmsvägen 37–31]

Kvarter XX kvarteret DEKOREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter 4 kvarteret DELFiNEN [Närhet:
Södertull / Delområde: Lugnet / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Drottninggatan 36–38 högsta gatunumrering på Drottninggatan före dess förlängning; Regementsgatan efter
Davidshallsbron / Södra Förstadsgatan Västerut, Stenhuggaregatan 1 a, b
–5 {gatan inuti kvarteret},
Storgatan 19, 19 a
–35, Södra Förstadsgatan 2–10 c, Västra Kanalgatan 5, 5 a–7]

Kvarter XX kvarteret DELHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter 33 kvarteret DELLEN [Närheten: Bellevuegården, Kroksbäck /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Arbäcksgatan 30
–34, Barsebäcksgatan 2–16, Ärtholmsvägen 178–182] [kvarteret Med den Gyllene Hästen]

Kvarter 50 kvarteret DELSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bellevueallén, Delsjögatan, Lorensborgsgatan, Ärtholmsparken]

Kvarter XX kvarteret DESSERTSKEDEN [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 121 kvarteret DiAMANTEN [Bulltofta / Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr,
Mölledalsgatan, Veberödsgatan 2230]

Kvarter 55 kvarteret DiANA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen]:
Engelbrektsgatan, Hyregatan, Jöns Filsgatan, Långgårdsgatan]

Kvarter XX kvarteret DiLiGENSEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret DiLLEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter 3 kvarteret DiMMAN ändrat namn NAMN / UPPDELAT även i Kvarter 3 kvarteret DAGEN
[Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden;
Barkgatan, Bergsgatan, Friisgatan, Norra Parkgatan, Typografgatan {går rakt genom kvarteret}]

Kvarter XX kvarteret DiMMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret DiNGEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret DiOPTERN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret DiRiGENTEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter 44 kvarteret DiSKONTEN
Kv 44 Diskonten Gård 221-222 [ok] [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Sankt Petri, Sankt Petrigatan, Sankt Petrigången, Östergatan 32]

Kvarter XX kvarteret DiSTANSTUBEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret DJUPADAL [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret DOCENTEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hermodsdal]

Kvarter XX kvarteret DOCKPORTEN [Dockan / Västra hamnen]

Kvarter 84 kvarteret DOLKEN [delområde Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Floragatan 6 a
–12, Rantzowgatan 7, SANDBACKEGATAN 5 a5 C [fastighet Dolken 10]–7 c, Vattenverksvägen 3030 b] [MT Zovit över / kvartat i 2019 !]

Kvarter XX kvarteret DOMARRiNGEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Fredriksberg]

Kvarter 91 kvarteret DOMHERREN [Gamla Limhamn /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Idrottsgatan 12–14, Rabygatan 53–27]

Kvarter 91 b [?] kvarteret DOMHERREN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Domherrevägen, Högerudsgatan 37–33, Östra Ansgarigatan 84–98]

Kvarter 262 kvarteret DOMPTöREN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Nydala]

Kvarter 42 kvarteret DOPPiNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Tunnbindaregatan, Västerhagagatan, Östanväg 73
–63]

Kvarter XX kvarteret DORNEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter 187 kvarteret DOVHJORTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Hjortgatan, Östra Bernadottesgatan]

Kvarter XX kvarteret DRABANTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Höja]

Kvarter XX kvarteret DRAGLiNAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro villastad]

Kvarter XX kvarteret DRAGLÄDRET [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret DRAGONEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen / Slusssen:
Drottingtorget 2, Husargatan, Norra Vallgatan 2
–8, Östra Promenaden 1] [Ett av Malmös första kvarter!]

Kvarter XX kvarteret DRAGRiNGEN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret DRAGSPELET [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Kastanjegården]

Kvarter XX kvarteret DRAGSTiFTET [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret DRAKEN [MultiKvarter, sträcker sig över flera egentliga kvarter, därav många gatunamn: Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Ahrenbergsgatan, Carl Flormansgatan, Cederströmsstigen, Elsa Anderssons gata, Kungshällastigen, Sallerupsvägen]

Kvarter 275 kvarteret DRESSöREN [
Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Östra Söderkulla]

Kvarter XX kvarteret DRiCKSGLASET [Kristineberg / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 25 kvarteret DRiFVAN [Folkets Park / Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Falsterbogatan, Kristianstadsgatan, Trelleborgsgatan 13–1] se även Kvarter 25 kvarteret DRiVAN

Kvarter XX kvarteret DRiLLSNÄPPAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 75 kvarteret DRiSTiGHETEN [Nobel / Sorgenfri: Bodekullsgatan, Torekovsgatan, Torekovsplan]

Kvarter XX kvarteret DRiTTELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter 25 kvarteret DRiVAN [Folkets Park / Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Falsterbogatan, Kristianstadsgatan, Trelleborgsgatan 13–1] se även Kvarter 25 kvarteret DRiFVAN

Kvarter XX kvarteret DRiVBÄNKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret DRiVGARNET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret DRiVHUSET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 178 kvarteret DROMEDAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Linnégatan 71–69, Västanväg 95–87]

Kvarter 12 kvarteret DROTSEN [Slottsstaden:
Carl Gustafs väg 1, Fågelbacksgatan 9
–1, Regementsgatan 3854]

Kvarter 54 kvarteret DRUVAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen:
Engelbrektsgatan 7, Jöns Filsgatan 2–26, Ostindiefararegatan 4, Tegelgårdsgatan 1–15 a]

Kvarter 53 kvarteret DRöMMEN [Norra Sofielund / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Brobygatan 6–14, Lantmannagatan 7–5, Trelleborgsgatan]

Kvarter XX kvarteret DUBBELKNAPPEN [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret DUETTEN [Almvik / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret DUKATEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Höja]

Kvarter 30 kvarteret DUNDRET [Sofielund]

Kvarter 4 kvarteret DUNGEN [Sofielund: Algatan 35–33, Bragegatan 22–24]

Kvarter 17 kvarteret DUNKEN [Oljehamnen]

Kvarter 120 kvarteret DUNTOFTA [Hohög / Virentofta: Hohögsgatan 105
–97, Virentoftagatan 12–28]

Kvarter XX kvarteret DUNViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullviksborg]

Kvarter 26 kvarteret DUVAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen:
Altonagatan 2
–6, Petersgränd, Rörsjögatan 23–25, Stora Nygatan 18–24, Södra Promenaden 39 a–41]

Kvarter XX kvarteret DUVBO [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter XX kvarteret DUVBÅTEN [Limhamns hamnområde /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 114 kvarteret DUVHöKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret DUVKULLAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter XX kvarteret DUVNÄVAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret DUVÄPPLET [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret DVÄRGBJöRKEN [
Mellersta Förstaden / Mellersta Sorgenfri / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning =>
stadsområde Innerstaden / Västra Sorgenfri
: Eslövsgatan, Sorgenfriplatsen, Sorgenfrivägen] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter XX kvarteret DVÄRGHöNAN Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret DVÄRGViDET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret DVÄRGViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter 76 kvarteret DYGDEN [Sorgenfri / Nobeltorget:
Abbekåsgatan, Torekovsgatan, Torekovsplan]

Kvarter XX kvarteret DYKBROMSEN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter 77 kvarteret DÅDET [Mellersta Sorgenfri / Mitt-i-Malmö / Nobeltorget / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
ABBEKÅSGATAN 8 A–10 A, Bodekullsgången 21 a–21 b, Nobelvägen 105–101, Torekovsplan] [
MT Zovit över i 19982002 + 20032009 !]

Kvarter XX kvarteret DÄCKET [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist