MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] =>
Fastighet [Erikstorp 14]
=> Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regements-
gatan 7–15]
=> DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning;
Kron-prinsen / Nya Väster / Slottsstaden => Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA: Götaland => LAND: Sverige =>
LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL:
Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < numeriskakvarter200-299.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 02.07.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö


MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

MALMöS KVARTER NUMMER 200–299 SE ÄVEN 001–099 100–199 300–399 400–499

VAD What VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where] VAD What [VAR Where]
NUMMER Number KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area] KVARTERSNAMN Quarter Block Names [OMRÅDE Area]
Kvarter 200 Kvarter 200 kvarteret BLÅMESEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] Kvarter 200 a Kvarteret TOFSMESEN ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 201 kvarteret KORSNÄBBEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] Kvarter 201 kvarteret röDVENEN ! ! ! !

! ! !
Kvarter 202 Kvarter 202 a Kvarteret ENTiTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan 40, Sandegårdsgatan 33–27] Kvarter 202 kvarteret åKERVENEN ! ! ! !

! ! !
Kvarter 203 Kvarter 203 kvarteret SVALAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan 3234, Sandegårdsgatan 28] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 204 Kvarter 204 kvarteret tONFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] Kvarter 204 kvarteret ÄNGSULLEN ! ! ! !

! ! !
Kvarter 205 Kvarter 205 kvarteret MUSKETöREN [Sergeantgatan, Stenkällevägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 206 Kvarter 206 kvarteret GRENADJÄREN [Sergeantgatan, Stenkällevägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 207 Kvarter 207 kvarteret MUSSLAN [Birger Jarlsgatan 51–49, Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster Kyrkoväg 24–28]

Kvarter 207 a kvarteret SNÄCKAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan –47, Karlagången] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 208 Kvarter 208 a Kvarteret OSTRONET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] Kvarter 208 kvarteret ULKEN ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 209 Kvarter 209 kvarteret LAKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 209 kvarteret lÄNSREViSORN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Sorgenfri] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 210 Kvarter 210 kvarteret RöDSPÄTTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 211 Kvarter 211 kvarteret PiGGVAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 212 Kvarter 212 kvarteret ViTTLiNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Strandgatan 46–50, Västra Bernadottesgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 213 Kvarter 213 kvarteret GöSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Kuttergränd, Polgatan, Skutgränd 1, Strandgatan 52–56, Trindelvägen, Västra Bernadottesgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 214 Kvarter 214 kvarteret SUTAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Polgatan, Västra Bernadottesgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 215 Kvarter 215 kvarteret ELRiTSAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Polgatan, Sandegårdsgatan, Strandgatan 58–62, Trindelvägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 216 kvarteret 216 a KABELJON
[Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp: Hyllie Kyrkoväg]
Kvarter 216 kvarteret KOFFERTFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] !

 

! ! ! !

! ! !
Kvarter 217 Kvarter 217 kvarteret SKöLDPADDAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Polgatan 29–27, Villavägen 9–1]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 218 Kvarter 218 kvarteret SJöSTJÄRNAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 219 Kvarter 219 kvarteret EKHOLMEN [Gullvik:
Lindholmsgatan, Lyckesholmsgatan]

Kvarter 219 kvarteret SJöBORREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

 

Kvarter 219 kvarteret SJöBORREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] ! ! ! !

! ! !
Kvarter 220 Kvarter 220 kvarteret NÄBBGÄDDAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan 57–55, Gustavsgatan 16–24, Järavallsgatan 28, Villavägen 17–25]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 221 Kvarter 221 kvarteret iDEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan, Villavägen 16–24]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 222 Kvarter 222 b kvarteret ALBATROSSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] Kvarter 222 kvarteret STRÅET Kvarter 222 kvarteret VATTNET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan 48–50, Gustavsgatan 26–44, Villavägen] !

 

! ! !

! ! !
Kvarter 223 Kvarter 223 kvarteret SKEPPET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan 52–58, Gustavsgatan 33–27, Götgatan 42–52]

Kvarter 223 kvarteret STACKEN Kvarter 223 kvarteret TAXERiNGSASSiSTENTEN [Kryddgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Widells väg]
! ! ! !

! ! !
Kvarter 224 Kvarter 224 kvarteret SARDiNEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Birger Jarlsgatan 63–59, Gustavsgatan 25–21, Götgatan 34–40, Rorsmansgatan 40–44]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 225 Kvarter 225 kvarteret SKRUBBAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Götgatan 26–32, Järavallsgatan 30–34]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 226 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 227 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 228 Kvarter 228 kvarteret SJöLEJONET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Sibbarp: Gustavsgatan 9–1, Götgatan 2–20, Polgatan 35–31, Strandgatan 78–84]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 229 Kvarter 229 kvarteret NEJONöGAT [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Sibbarp: Götgatan 3–1, Runebergsgatan, Strandgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 230 Kvarter 230 kvarteret BLÄCKFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Götgatan 7–5, Låglandsgatan 9–1, Runebergsgatan 2–12]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 231 Kvarter 231 kvarteret öRiNGEN [Kalkbrottet / Knutsbacken / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp: Götgatan 11–9, Låglandsgatan 2–10, Polgatan 45–37]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 232 Kvarter 232 kvarteret SPiGGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp: Götgatan 1513, Polgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 233 Kvarter 233 kvarteret GULDFiSKEN [Götgatan 21–17, Rorsmansgatan 55–47]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 234 Kvarter 234 kvarteret FLYGFiSKEN [Sibbarp: Birger Jarlsgatan 73–65, Götgatan 27–23]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 235 Kvarter 235 kvarteret KANTNÅLEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 236 Kvarter 236 kvarteret BONiTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 237 Kvarter 237 kvarteret FÅGELHANDLAREN Kvarter 237 kvarteret TUMLAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 238 Kvarter 238 kvarteret FJÄRSiNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 239 Kvarter 239 kvarteret HUNDHAJEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 239 kvarteret TRUBADUREN ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 240 Kvarter 240 kvarteret LANSETTFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 241 Kvarter 241 kvarteret Rötsimpan [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 242 Kvarter 242 kvarteret SUGFiSKEN[Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 242 kvarteret SöderKULLA ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 243 Kvarter 2XX kvarteret KNorrHANEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 243 kvarteret VALKYRiAN ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 244 Kvarter 244 kvarteret CiRKUSPRiNSESSAN Kvarter 244 kvarteret SÅGROCKAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 245 Kvarter 245 kvarteret KARPEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 245 kvarteret ROSENKAVALJEREN ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 246 Kvarter 246 kvarteret KANDiDATEN Kvarter 246 kvarteret TUNGAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp:
Järavallsgatan, Kvartgränd {tungan in i kvarteret}, Notariegatan, Polgatan, Sibbarpsvägen]
! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 247 Kvarter 247 kvarteret ADJUNKTEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Nydala:
Adjunktsgatan, Lektorsgatan] SE ÄVEN:
Kvarter 16 kvarteret ADJUTANTEN

 

Kvarter 247 kvarteret HAVSMUSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 247 kvarteret LEKTORN [Nydala / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Helentorpsgången, Munkhättegatan, 28–32]
! ! ! !

! ! !
Kvarter 248 Kvarter 248 kvarteret EMANUENSEN [OKÄNT] Kvarter 248 kvarteret GASTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 249 Kvarter 249 kvarteret SÅGFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 250 Kvarter 250 kvarteret LUNGFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 251 Kvarter 251 C kvarteret STRiDSFiSKEN [Limham-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Sibbarp:
Kritgatan]

Kvarter 251 D kvarteret TRÅDFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp:
Kalkbrottsgatan, Märgelgatan]
! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 252 Kvarter 252 kvarteret GÄRSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 253 Kvarter 253 kvarteret HORNGÄDDAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 254 Kvarter 254 kvarteret PROFESSORN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Nydala:
Professorsgatan]

Kvarter 254 b kvarteret SPÄTTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp:
Paddelgränd, Seglaregatan, Skärvängen, Tältängsvägen]
! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 255 Kvarter 255 kvarteret BLANKLAXEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Sibbarp]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 256 Kvarter 256 kvarteret LABORATORN [Hermodsdal: Docentgatan 9–1 / Hermodsdalsparken / Hermodsdalstorget / Laboratorgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 257 Kvarter 257 kvarteret BLÅHAJEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Kalkbrottsgatan, Strandåsvägen]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 258 Kvarter 258 kvarteret cHAUFFöREN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 259 Kvarter 259 kvarteret JONGLöREN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 260 Kvarter 260 kvarteret lindansAREN ! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 261 Kvarter 261 kvarteret KALKBRUKET / KLAKBRUKET
 
[Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 261 kvarteret TROLLKARLEN ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 262 Kvarter 262 kvarteret DOMPTöREN Kvarter 262 kvarteret KUPOLEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]   ! ! ! !

! ! !
Kvarter 263 Kvarter 263 kvarteret STODET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 264 Kvarter 264 kvarteret BLOCKET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 265 Kvarter 265 kvarteret VALVET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 266 Kvarter 266 kvarteret KOLONNEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster Kyrkoväg, Järnvägsgatan, Limhamnsgårdens allé]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 267 Kvarter 267 kvarteret PELAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Grönalundsgatan, Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster Kyrkoväg, Järnvägsgatan]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 268 Kvarter 268 kvarteret RAMEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 269 Kvarter 269 kvarteret KONSOLEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 270 Kvarter 270 kvarteret BJÄLKLAGET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 271 Kvarter 271 kvarteret PLATTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 272 Kvarter 272 kvarteret PLiNTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 273 Kvarter 273 kvarteret BALKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 274 Kvarter 274 kvarteret MUREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 275 Kvarter 275 kvarteret DRESSöREN Kvarter 275 kvarteret RAPSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster] !

 

! ! ! !

! ! !
Kvarter 276 Kvarter 276 kvarteret GRÄSET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 277 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 278 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 279 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 280 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 281 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 282 !

! ! ! ! ! ! ! !
Kvarter 283 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 284 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 285 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 286 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 287 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 288 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 289 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 290 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 291 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 292 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 293 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 294 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 295 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 296 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 297 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 298 !

! ! ! ! ! !

! ! !
Kvarter 299 !

! ! ! ! ! !

! ! !

SE ÄVEN 001–099 100–199 300–399 400–499

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist