MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4e.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 28.05.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

55 E Kvarter 4 kvarteret EDEN [Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Barkgatan 5, Bergsgatan, Möllevångsgatan 3, 3 a, 3 b, Ängelholmsgatan 1 a, 1 b, 1 c På väg in i kvarteret; MASSiVE ENTERTAiNMENT]

Kvarter 35 kvarteret EDiT [Gamla Limhamn
/ Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster
Cementgatan 34–40, Geijersgatan 39–33, Linnégatan, Vikingagatan 35–33]

Kvarter XX kvarteret EDSHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Edshällagatan]

Kvarter XX kvarteret EGGEGRUND [Hamnen:
Lappögatan]

Kvarter 6 / 8 kvarteret EGNAHEM [existerande enligt församlingsböcker 1935–1943]

Kvarter 13 kvarteret EJDERN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
MIttvägen, Talgoxevägen]

Kvarter 62 kvarteret EJDERN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret EKAN [
Bunkeflostrand / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Hantverkarestigen, Ola Brorssons väg, Thujagatan]

Kvarter 33 kvarteret EKBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Ekbackegatan, Risebergavägen, Rönnbackegatan]

Kvarter 152 kvarteret EKEBO [Videdal / Virentofta: Hohögsgatan, Stamgatan, Stenkällevägen]

Kvarter 19 kvarteret EKEDAL [Videdal: Hallongången, Hjortronsgatan]

Kvarter 5 kvarteret EKEN [Mellersta Förstaden]

Kvarter XX kvarteret EKFLYET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 219 kvarteret EKHOLMEN [Gullvik:
Lindholmsgatan, Lyckesholmsgatan]

Kvarter 355 kvarteret EKORRBÄRET [Djupadal:
Krapperupsstigen, Ängeltoftagatan 48]

Kvarter 185 kvarteret EKORREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Getgatan 61–53, Idrottsgatan 46–50, Östra Bernadottesgatan 52–58]

Kvarter 26 kvarteret EKOT [Folkets Park / Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Falsterbogatan 22–24, Karlshamnsgatan, Sölvesborgsgatan, Trelleborgsgatan]

Kvarter XX kvarteret EKOXEN [Johanneslust: Bågegatan, Bältegatan, Sallerupsvägen, Yxgränd]

Kvarter XX kvarteret EKSPiNNAREN [Bunkeflostrand: Hedspinnaregatan]

Kvarter 47 kvarteret EKVATORN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret EKViK [Gullvik: Bokviksgatan]

Kvarter 125 kvarteret ELDAREN [Kulladal: Fosiedalsvägen 8–12, Weibullsgatan]

Kvarter 31 kvarteret ELDEN [Sofielund]

Kvarter XX kvarteret ELDNiNGSOLJAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Oljehamnen: Utögatan]

Kvarter XX kvarteret ELDRöRET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan: Videdalsvägen]

Kvarter XX kvarteret ELDSLUKAREN [Söderkulla: Berguvsgatan]

Kvarter 391 kvarteret ELDSOPPEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck:
Gamlegårdsvägen, Rudbecksgatan 89–]

Kvarter XX kvarteret ELDViK [Eldviksgatan]

Kvarter 10 a Kvarteret ELEFANTEN [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Lugnet: Lugna gatan [?], Storgatan 2–20]

Kvarter 22 kvarteret ELGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshallsgatan, Kärleksgatan, Storgatan, Södra Förstadsgatan]
Se även; Kvarter 22 kvarteret ÄLGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshallsgatan, Kärleksgatan, Storgatan, Södra Förstadsgatan]

Kvarter XX kvarteret ELiNERO [Flensburgsgatan, Upplandsgatan, Uppsalagatan, Södra Förstadsgatan]

Kvarter XX kvarteret ELiSEDAL [Betselgatan]

Kvarter 8 b Kvarteret ELiSEFARM [Pildammsstaden / Slottsstaden:
Edward Lindalsgatan 17, Västra Rönneholmsvägen 42
–44]

Kvarter 17 kvarteret ELLENBOGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / innanför broarna / innanför Kanalen:
Baltzarsgatan 25–19, Djäknegatan 14–22, Snaperupsgatan]

Kvarter XX kvarteret ELLENBORG [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Höja: Västra Skrävlinge kyrkostig, Wachtmeisters väg 84144]

Kvarter XX kvarteret ELLHöG [trekantigt / triangulärt kvarter:
Bindvidegatan, Enhögsstigen
3 + 7, Vallhögsgången]

Kvarter 51 kvarteret ELLSTORP [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Närområde: Ellstorp;
Ellstorpsgatan 4 a
–o, Lillgården, Nobelvägen 147 c–m, Åsgårdsgatan]

Kvarter 215 kvarteret ELRiTSAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Polgatan, Sandegårdsgatan, Strandgatan 58–62, Trindelvägen]

Kvarter 248 kvarteret EMANUENSEN [OKÄNT]

Kvarter XX kvarteret EMBLA [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Hyllie vattenparks gata, Sagas gränd, Tors gränd?,
Ymers gata]

Kvarter 20 kvarteret EMiL [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Nya Bellevue:
Linnégatan 151
–145, Råbelövsgatan 38–44, Stjärnplan]

Kvarter 72 kvarteret EMiLSTORP [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Östra Sorgenfri]

Kvarter 37 B kvarteret ENBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Rönnbackegatan]

Kvarter XXX kvarteret ENBÄRET [
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bispgatan 24–26]

Kvarter 54 [?] / Kvarter 77 [!] kvarteret ENEBACKEN [Bellevue /
Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Backåkersvägen, Bellevuevägen, Enebacken]

Kvarter 5 b Kvarteret ENEN [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta Förstaden / Värnhem: Bertrandsgatan, Zenitgatan 19–17]

Kvarter XX kvarteret ENHöG [Höja / Videdal]

Kvarter 54 kvarteret ENiGHETEN [Nobel / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Brobygatan, Nobelvägen 91–89, Osbygatan, Trelleborgsgatan 17–15]

Kvarter XX kvarteret ENLAVEN [Djupadal / Hyllieby]

Kvarter XX kvarteret ENSiTTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllieby]

Kvarter XX kvarteret ENSKiFTESHAGEN [Nobel / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden: Annelundsgatan, Norra Grängesbergsgatan]

Kvarter 202 a Kvarteret ENTiTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Birger Jarlsgatan 40, Sandegårdsgatan 33–27] CiMG4298

Kvarter 202 b [?] Kvarteret ENTiTAN [Bunkeflo: Entitevägen]

Kvarter XX kvarteret ENTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter 15 kvarteret EOLUS [Gamla Vestra hamnområdet / Västra inre hamnområdet:
Norra Neptunigatan]

Kvarter 2 kvarteret ERiK [Pildammsstaden]

Kvarter 15 kvarteret ERiK MENVED [Caroli City / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen:
Rundelsgatan 21–15, Kattsundsgatan, Mårtensgatan, Mäster Nilsgatan 2–24, Östergatan 18–24] Se även; SV.Wikipedia.org / wiki / Carolikvarteren samt SV.Wikipedia.org / wiki / Erik_Menved

Kvarter XX kvarteret ERiKSHEM [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret ERiKSLUST [Bellevue sjösida / Erikslust / Fridhem:
Erikslustvägen, Köpenhamnsvägen, Marietorps allé 39–23, Midsommarängen, Norra Klockspelsvägen, Vikingagatan]

Kvarter XX kvarteret ERiKSLUST PLAN [Erikslust: Erikslustvägen 16–20 / 21 ?, Köpenhamnsvägen 49–41] iMG_5327, iMG_5328

Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP [Kronprinsen / Nya Väster / Ribersborg / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
ERiKSTORPSGATAN 10 B / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats 3, Regementsgatan 7–15]
[MT Zovit över /
kvartat i 2013– !]

Kvarter 32 kvarteret ERKEN [Bellevuegården: Barsebäcksgatan, Skönabäcksgången, Ärtholmsvägen 184–192]

Kvarter XX kvarteret ERLANDSRO [NYTT KVARTER ANNO 2016]

Kvarter 5 kvarteret ERNST [existerande under 18971910 enligt församliungsböcker]

Kvarter XX kvarteret ESKiL [Bellevue: Vikingagatan 64–68, Nordmannagatan 23–11, Vikingsbergsvägen 31–21]

Kvarter XX kvarteret ESTRADEN [Lindeborg / Stolpalösa]

Kvarter 192 kvarteret ETSAREN [Eriksfält / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 15 kvarteret EUROPA [Gamla Östra hamnområdet / Östra hamnområdet]

Kvarter 5 kvarteret EVA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Malmö Latinskola / Rörsjöstaden:
Amiralsgatan 2, Drottninggatan 20–22]

Kvarter 9 kvarteret EXCELLENSEN [Borgarskolan / Fågelbacksskolan / Hästhagen / Kronprinsen
/ Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Carl Gustavs väg, Erik Dahlbergsgatan 29
–25, Regementsgatan, Thottsgatan 5–1]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist