MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4h.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 02.07.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

208 h Kvarter 76 kvarteret HACKAN [Bellevue / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Vendelsfrid:
Enebacksvägen, Pilåkersvägen 55
–35]

Kvarter 198 kvarteret HACKSPETTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Prinsgatan, Östra Bernadottesgatan 36, Östra Kalkbrottsgränd 32–40]

Kvarter 58 kvarteret HAFSöRNEN se även Kvarter 58 kvarteret HAVSöRNEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter 51 kvarteret HAFVET se även Kvarter 51 kvarteret HAVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen:
Frihamnsallén, Grimsbygatan, Jörgen Kocksgatan, Västkustvägen]

Kvarter 3 kvarteret HAGA [Teatern /
Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Carl Gustafs väg 16–18, Östra Rönneholmsvägen 20–28]

Kvarter XX kvarteret HAGELMOLNET [Östra Skrävlinge / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Kritbruksvägen, Kvarnbyvägen]

Kvarter 7 kvarteret HAGEN [Niclas Tilosius specialitet] [Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Bergsgatan 32 b–34, Claesgatan 1–3 b, MöLLEVÅNGSTORGET 5 / MöllevångsTorget 1–7,
Rue de Fromage, Sofielundsvägen 2 b–8] [MT Zovit över i 2000 !]

Kvarter XX kvarteret HAGLET [Bunkeflostrand /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde VästerBetalstation Öresundsbron / Kalkbrottet:
Gläntan / Klagshamnsvägen / Skjutbanor]
[NYTT KVARTER ANNO 2016]

Kvarter 63 kvarteret HAGSTORP [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Östergårdsgatan, Österhagsgatan]

Kvarter 121 kvarteret HAGTOFTA [Hohög / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Hallstorpsvägen 16–26, Hohögsgatan 105–97]

Kvarter 65 kvarteret HAJEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret HAKEN [Spillepengen]

Kvarter XX kvarteret HALLiNGEN [Mellanheden]

Kvarter 34 kvarteret HALLiNGSBORG [Lorensborg: Lorensborgsgatan 7–3]

Kvarter XXX kvarteret HALLONET [
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Rosenvång; Google Maps / Wikipedia]

Kvarter XX kvarteret HALLONSPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HALLSTORP [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter XX kvarteret HALSBANDET [Gullviksborg]

Kvarter XX kvarteret HALSRiNGEN [Fosie industriområde]

Kvarter XX kvarteret HALVLJUSET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs]

Kvarter XX kvarteret HALVSLAGET [NYTT KVARTER]

Kvarter XX kvarteret HAMBON [Kastanjegården]

Kvarter 65 a Kvarteret STADT HAMBURG / Viertel 65 a Das Viertel Stadt Hamburg
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen / Södertull: Gustav Adolfs torg,
Malmborgsgatan, Stadt Hamburgsgatan, STORA NYGATAN 54] [MT Zovit över i 1997–1998 !]

Kvarter XX kvarteret HAMMARBACKEN [Kungshög / Oxie kyrkby]

Kvarter 62 kvarteret HAMMAREN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Blästergatan, Södra Bulltoftavägen]

Kvarter 260 kvarteret HAMMARHAJEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Fackelrosvägen]

Kvarter 72 kvarteret HAMMARSHUS [Ribersborg:
Ernst Ahlgrensgatan, Ola Hanssonsgatan, Roslins väg, Tessins väg]

Kvarter XX kvarteret HAMNMÄSTAREN
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Västra hamnen / Suellshamnen:
Bagers plats, Hjälmaregatan]

Kvarter XX kvarteret HAMNPAViLJONGEN [Hamnparken / Yttre hamnen:
Grimsbygatan / Kinagatan]

Kvarter 69 kvarteret HANAHOLM [Delområde: Ribersborg
/ Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Kilian Zollsgatan 15 a
21 b, Roslins väg 14 a14 c, Sergels väg 5 a5 c, Tessins väg 8 a12]

Kvarter XX kvarteret HANDBOLLEN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret HANDBOLLSSPELAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret HANDBROMSEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret HANDELSMANNEN [Södertorp]

Kvarter XX kvarteret HANDKLAVERET [Kastanjegården]

Kvarter XX kvarteret HANDLiNGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri:
Agneslundsvägen, Industrigatan, Nobelvägen, Östra Farmvägen, FLER iNRE GATOR KAN KOMMA ATT TiLLKOMMA]


Kvarter XX kvarteret HANDSKFACKET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs]

Kvarter XX kvarteret HANGAREN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / tidigare Västra Skrävlinge]

Kvarter 3 kvarteret HANS [Pildammsstaden]

Kvarter 29 kvarteret HANS MiCHELSEN
Kv 29 Hans Michelsen Gård 298-305 [och 306] [ok] 
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen:
Adelgatan 7–1,
"den lange Athelgade", Bruksgatan, Kansligatan, Norra Vallgatan 50–56] Se även; Hotpot.se/malmo-kvarter.htm#kvarteren-i-malmoe/kv-29-hans-michelsen

Kvarter 150 kvarteret HANö [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret HARBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret HARBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter 66 kvarteret HAREN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshall / Triangeln:
Erik Dahlbergsgatan 4
–14, Fersens väg 14–16, Holmgatan 13–9, Jörgen Ankersgatan 3–1]

Kvarter 24 kvarteret HARJAGER [Kronprinsen / Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Fågelbacksgatan 18–20, Herrestadsgatan 8–12, Mariedalsvägen 43–37, Västra Rönneholmsvägen 65–63]

Kvarter XX kvarteret HARMONiKAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Kastanjegården]

Kvarter XX kvarteret HARSYRAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter 43 kvarteret HARVEN [Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter 44 kvarteret HARSJöN även skyltat som HÄRSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Hålsjögatan, Lorensborgsgatan, Stadiongatan]

Kvarter XX kvarteret HASPELSPöT [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HASSELBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret HASSELFLYET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 10 kvarteret HASSELN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta Förstaden / Västra Sorgenfri:
Bildesgatan, Disponentgatan, Jacob Möllers gatan, Sankt Pauli norra kyrkogård]

Kvarter 378 kvarteret HASSELNöTEN [
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Djupadal
Bispgatan 76–120, Norra Hyllievägen 89–67]

Kvarter 178 kvarteret HATTMAKAREN [Eriksfält; Axgatan, 6–16, Karinsgatan –1, Rosagatan 2–8, Violagatan]

Kvarter XX kvarteret HATTMURKLAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Djupadal]

Kvarter XX kvarteret HATTSNÄCKAN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter 51 kvarteret HAVET se även Kvarter 51 kvarteret HAFVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen:
Frihamnsallén, Grimsbygatan, Jörgen Kocksgatan, Västkustvägen]

Kvarter XX kvarteret HAVREN [Kullabergsgatan, Norra Hyllievägen 4–14, Stenshuvudsgatan 13–1]

Kvarter XXX kvarteret HAVSKATTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter 206 a Kvarteret HAVSKRÄFTAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamn]

Kvarter XX kvarteret HAVSLAXEN del 1 av 2 [Sibbarp; Västra delen, mindre]

Kvarter XXX kvarteret HAVSLAXEN del 2 av 2 [Sibbarp; Östra delen, större]

Kvarter XXX kvarteret HAVSMUSEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret HAVSNÅLEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret HAVSTRUTEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XXX kvarteret HAVSTULPANEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp:
Hyllie Kyrkoväg 9–13, Järavallsgatan 25, Polgatan, Villavägen 10–12]

Kvarter 33 b Kvarteret HAVSUTTERN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rådmansvången:
Kapellgatan 4–12, Möllevångsgatan 18–24, Solters plan 1 a–e, Södra Förstadsgatan 59–69]

Kvarter 58 kvarteret HAVSöRNEN se även Kvarter 58 kvarteret HAFSöRNEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret HEDBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret HEDFLYET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HEDHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret HEDSPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HEDTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter 8 kvarteret HEDViG [Södervärn / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter 51 kvarteret HEDÅKERN [Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Hedåkersvägen 2–30, Pilåkersvägen, Vändåkersvägen]

Kvarter 31 kvarteret HEiMDAL [Värnhem / Östervärn Centrum / Norr: :
Sallerupsvägen 4–10, Värnhemsgatan 7–1, Zenithgatan 3–1, Östervärnsgatan 3–1]

Kvarter 32 kvarteret HEJAREN [Nobel / Östra Sorgenfri:
Arildsgatan, Bodekullsgatan 40, Spåenhusvägen 83, Torekovsgatan 9–1]

Kvarter 41 kvarteret HELENEHOLM [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Heleneholm]

Kvarter 25 kvarteret HELGE anno 1904 [
Delområde: Rörsjöstaden. Nära: Slussen / Östervärn. Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
DROTTNiNGGATAN 6 A
–6 c, Döbelnsgatan 2 / 4–8 / 10, Ehrensvärdsgatan 9–1, Kungsgatan 27 A–29] [MT Zovit över i 2001 !]

Kvarter XX kvarteret HELiKOPTERN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / tidigare Västra Skrävlinge]

Kvarter 136 kvarteret HELiOTROPEN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter XX kvarteret HELLAS [Bellevue sjösida / Erikslust / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikslustvägen,15–11, Grönvångsgatan 6–14, Marietorps allé 22–36]

Kvarter XX kvarteret HELLJUSET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Toftanäs]

Kvarter 6 kvarteret HELMER [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Caritasgatan 27
–25, Erikslustvägen 67–63, Östanväg 36–40]

Kvarter 5 kvarteret HELSiNGöR egentligen HÄLSiNGöR [Kronborg / Pildammsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Carl Gustafs väg 21–19, Kronborgsvägen 2–12, Roskildevägen 7–11, Tuborgsgången]

Kvarter XX kvarteret HEMMANSÄGAREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 8 kvarteret HEMMET [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Södra Sofielund: Algatan, Idunsgatan 53–47]

Kvarter XX kvarteret HEMSKiFTET [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]


Kvarter XX kvarteret HENRiKSDAL del 1:2 [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret HENRiKSDAL del 2:2 [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]


Kvarter XX kvarteret HERDEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter XX kvarteret HERDiNNAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter 26 kvarteret HERKULES [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen: Vintergatan]

Kvarter 9 kvarteret HERMANSTORP [Slottsstaden:
Törnskärsgatan 4–6, Västra Rönneholmsvägen 48–50]

Kvarter 142 kvarteret HERMELiNEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Linnégatan 95–85, Rudbecksgatan]

Kvarter XX kvarteret HERMOD [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång ]

Kvarter XX kvarteret HERMODSDAL [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hermodsdal]

Kvarter 29 kvarteret HERRESTAD [Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Fågelbacksgatan 27–25, Herrestadsgatan 5–1, Tärningholmsgatan 12–18]

Kvarter 5 kvarteret HERTiGEN [
Hästhagen, Malmö Opera, Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erik Dahlbergsgatan 22
–26, Simon Grundel HELMFELTSGATAN 7–11, Kastellgatan 13, Thottsgatan 16 A–C]

Kvarter 38 kvarteret HiLDA [Geijersgatan 55–53, Sövdeborgsgatan, Vittskövlegatan 23–19, Östanväg]

Kvarter 49 kvarteret HiLDEGARD [Fridhem / Rönneholm / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikslustvägen 8–10, Major Nilssonsgatan 11–9, Ingelstadsgatan, Västra Stallmästaregatan 30–34] iMG_5274

Kvarter XX kvarteret HiLDESRO [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter XX kvarteret HiLDiNG [Bellevue sjösida / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter 80 kvarteret HiLLEBARDEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter 28 kvarteret HiLLERöD [Dammfri / Pildammsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
John Ericssons väg 79
–69, Pilåkersvägen 11–7, Ängdalavägen]

Kvarter 8 kvarteret HiLMA [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rörsjöstaden:
Föreningsgatan 41; Sankt Pauli läroverk, Kommendörsgatan, Kungsgatan 14; Sankt Pauli läroverk, Löjtnantsgatan]

Kvarter XX kvarteret HiNDBY STATiON [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter XX kvarteret HiNDBYGÅRDEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter 8 kvarteret HiNDEN [Lugnet]

Kvarter XX kvarteret HiNDERLöPAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 63 kvarteret HiSiNG [Kronprinsen / Ribersborg / Slottsstaden; Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikstorpsgatan 13 a–15, Gustaf Rydbergsgatan 14 a–16, Nils Forsbergsgatan 8 a–12, Roslins väg 5–9]

Kvarter XX kvarteret HiSSTORNET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamns hamnområde]

Kvarter XX kvarteret HJALMAR [Bellevue sjösida / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Ledungsgatan 23–13, Nordmanagatan 20–26, Vikingagatan 70–72]

Kvarter XX kvarteret HJORTBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter 14 kvarteret HJORTEN [Caroli City / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen:
Herusalemsgatan] Se även; SV.Wikipedia.org/wiki/Carolikvarteren

Kvarter XXX kvarteret HJORTRONET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia]

Kvarter XX kvarteret HJORTSVAMPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret HJULET [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster /Lorensborg]

Kvarter 171 kvarteret HJULMAKAREN [Elinsgatan 2–4, Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder 50–58, Linjegatan]

Kvarter XX kvarteret HJÄLMAREN [Dalaplan; Dalslandsgatan, Nobelvägen 3–1, Ystadvägen 8–10]

Kvarter 85 kvarteret HJÄLMEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Floragången, Norra Bulltoftavägen, Rantzowgatan, Sandbackegången]

Kvarter 38 kvarteret HJÄRPEN Mazettikvarteret / Kvarteret Mazetti, Chokladfabriken [Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Bergsgatan 33–29, Chokladgränden 10, Friisgatan 15–13, Möllevångsgatan 36, Norra Skolgatan 10, Södra Skolgatan 22–26]

Kvarter XX kvarteret HJÄRTANSFRöJD [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter 14 kvarteret HOHöG [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal: Finnhögsgatan, Hohögsgatan]

Kvarter XX kvarteret HOLKYXAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Fosie industriområde]

Kvarter XX kvarteret HOLMA [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HOLMASTYCKET [Elinelund / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HOLMBO [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter 31 kvarteret HOLMEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshall / Triangeln:
Holmgatan 6–10, Jörgen Ankersgatan 13–5, Östra Rönneholmsvägen 13
7]

Kvarter XX kvarteret HOLMViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullviksborg]

Kvarter 159 kvarteret HOLMöGADD [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen:
Flintrännegatan, Hemsögatan 29
–25]

Kvarter XX kvarteret HORNET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta hamnen]

Kvarter XXX kvarteret HORNGÄDDAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter XXX kvarteret HORNSiMPAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]
 
Kvarter XX kvarteret HORNSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HORNViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret HORNYXAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Fosie industriområde]

Kvarter XX kvarteret HOVGÅRDEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]
 
Kvarter XX kvarteret HOVMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal]

Kvarter 181 kvarteret HOVSLAGAREN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Fosievägen 65–67, Fasangatan 5-1, Ripgatan 2–8]

Kvarter XX kvarteret HOVTÅNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter 83 kvarteret HUGGAREN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Rantzowgatan 11–1, Sandbackegatan 8 a–10 c, Sperlingsgatan 7 a–9 c, Vattenverksvägen 36 a–c]

Kvarter XX kvarteret HUGiN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Hugins gränd, Hyllie vattenparks gata, Pildammsvägen, Ymers gat]

Kvarter 8 kvarteret HUGO [existerande enligt församlingsböcker 1897–1910]

Kvarter 23 kvarteret HUGO anno 1904 [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rörsjöstaden / Värnhem:
Ehrensvärdsgatan 10– EHRENSVÄRDSGATAN 16 A, Föreningsgatan 85–87, Kungsgatan 60–58, Värnhemstorget 7–11]
[MT Zovit över i 2015 !]

Kvarter 5 kvarteret HUMLAN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter 8 kvarteret HUMLE [Caroli City / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen]
Se även; SV.Wikipedia.org/wiki/Carolikvarteren

Kvarter 102 kvarteret HUMMERN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn]

Kvarter 68 kvarteret HUNDEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshall:
Davidshallstorg 9–1;
La SOUPE, Erik Dahlbergsgatan 3–5, Kockumsgatan 210, Storgatan 28–30]

Kvarter 239 kvarteret HUNDHAJEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret HUNDLOKAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby]

Kvarter XX kvarteret HUNDViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter 1 kvarteret HUSAREN [Första kvarteret i Malmö: Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde: Norr]
Delområde: Gamla staden.
Kallas: City; Gamla sta'n. KURiOSA: Malmös första kvarter! Ligger: innanför broarna / innanför Kanalen. Nära, Caroli, Slussen.
OnkringLiggande gator, promenad / torg; Drottningtorget 2
6, Husargatan 1–5, Östra Promenaden 5–3, Östra Tullgatan 1–7.

Kvarter XX kvarteret HUSiE BOSTÄLLE [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Kvarnby:
Amiralsgatan, Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Östervägen]

Kvarter 67 kvarteret HUSSVALAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Rabygatan 77–75, Västanväg 55–51]

Kvarter XX kvarteret HUVEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lorensborg]

Kvarter 57 kvarteret HVALEN [?] se även Kvarter 57 kvarteret VALEN [?] [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter 63 kvarteret HVALROSSEN se även Kvarter 63 kvarteret VALROSSEN [Gamla Östra hamnområdet]

Kvarter XX kvarteret HYACiNTEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp]

Kvarter 30 kvarteret HYDRAN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 41 b Kvarteret HYENAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster /
Rosenvång; Google Maps / Wikipedia]

Kvarter XX kvarteret HYLLEBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HYLLiE GÅRD [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång ]

Kvarter XX kvarteret HYLLiESKOLAN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HYLLiE VATTENTORN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Arenagatan; Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster vattenpark]

Kvarter 177 kvarteret HYLLTORP [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HYLSAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan]
 
Kvarter XX kvarteret HYMNEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Lindängen]

Kvarter XX kvarteret HYRVAGNEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HYTTEN [Västra hamnen:
Salongsgatan]

Kvarter XX kvarteret HYTTMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal]

Kvarter XX kvarteret HYVELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter 8 kvarteret HÅKAN anno 1904 [SJ-HUS 1 / SJ-HUSEN / Statens Järnvägar-husen, hus 1, uppfört 1899–1901:
Slussen / Östra Förstaden: Byggmästaregatan, Slussgatan 12; Järnvägsmännens bostadsförening Håkan utan personligt ansvar, Tågmästaregatan]

Kvarter 7 kvarteret HÅKANSTORP [existerande enligt församlingsböcker 1923–1936]

Kvarter 57 kvarteret HÅKANSTORP [Håkanstorp / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter XX kvarteret HÅLLPLATSEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta hamnen]

Kvarter 47 kvarteret HÅLSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bellevueallén, Bellevueparken, Hålsjögatan, Lorensborgsgatan]

Kvarter 90 kvarteret HÄCKEN [Lönngården / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Lönngatan, Norra Grängesbergsgatan 34–36, Uddeholmsgatan]

Kvarter XX kvarteret HÄCKLöPAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret HÄCKSAXEN [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 196 kvarteret HÄGERN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 32 kvarteret HÄGGBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga;
Ekbackegatan 35–39, Risebergavägen 70–82 b, Tallbackegatan 6–18]

Kvarter XX kvarteret HÄGGBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 8 kvarteret HÄGGEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Mellersta Förstaden / Värnhem:
Föreningsgatan 74–72, Grangatan, Sallerupsvägen 9–1, Zenithgatan 5]

Kvarter 97 kvarteret HÄGGTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta: Virentoftagatan, Vårbogatan 2–14]

Kvarter XX kvarteret HÄGGViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret HÄLLAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]

Kvarter 205 kvarteret HÄLLEFLUNDRAN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Roddaregatan 18–20. Västra Bernadottesgatan 16–20]

Kvarter XX kvarteret HÄLLKiSTAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Fredriksberg]

Kvarter XX kvarteret HÄLLRiSTNiNGEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Fredriksberg]
 
Kvarter XX kvarteret HÄLSiNGLAND [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Heleneholm]

Kvarter 5 kvarteret HÄLSiNGöR se även HELSiNGöR [Kronborg / Pildammsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Carl Gustafs väg 21–19, Kronborgsvägen 2–12, Roskildevägen 7–11, Tuborgsgången]

Kvarter 133 kvarteret HÄMPLiNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn]

Kvarter 133 b [?] kvarteret HÄMPLiNGEN [Bunkeflo: Entitevägen]

Kvarter 83 kvarteret HÄNDiGHETEN [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Östra Sorgenfri:
Amiralsgatan, BRANTEViKSGATAN 9 B, Branteviksplan] [MT Zovit över i 1993 !]

Kvarter 34 / 35 kvarteret HÄNGBJöRKEN [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden: Östra Sorgenfri:
Båstadsgatan 2–6, Sorgenfrivägen 27–, Spånehusvägen 58–74, Östra Farmvägen] SE ÄVEN:
BJöRK Guðmundsdóttir Wikipedia Wikipedia Wikipedia

Kvarter 191 kvarteret HÄNGPiLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter XX kvarteret HÄRADSSKRiVAREN [Kryddgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret HÄRBÄRGET [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång ]

Kvarter 29 kvarteret HÄRDEN [Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Falsterbogatan, Karlskronaplan, Listergatan]

Kvarter 83 kvarteret HÄRFÅGELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Getgatan 34–44, R. F. Bergsgatan, Storabackegatan 12–14, Sveagatan 89–85]

Kvarter 39 kvarteret HÄRJEDALEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Helenholm:
Estlandsgatan 5–1, Lettlandsgatan]

Kvarter 44 kvarteret HÄRSJöN även skyltat som HARSJöN [Bellevuegården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Hålsjögatan, Lorensborgsgatan, Stadiongatan]

Kvarter XX kvarteret HÄSTDROSKAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro]

Kvarter 29 kvarteret HÄSTEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Davidshall / utanför broarna / utanför Kanalen:
Fersens väg 2
–4, Regementsgatan 16–20, STORGATAN 45 / 45–49, Verkstadsgatan 1 a–3] [MT Zovit över i 1999 !]

Kvarter 1 kvarteret HÄSTHAGEN [Sankt Petri Läroverk]

Kvarter 100 kvarteret HÄSTHOVEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp:
Botildenborgsvägen 13–1, Jägersrovägen 2–18, Poppelgatan, 26–30]

Kvarter XX kvarteret HÄSTKRAFTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro]

Kvarter XX kvarteret HÄSTKÄLKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägershill / Jägersro]

Kvarter XX kvarteret HÄSTLYCKAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägershill / Jägersro]

Kvarter XX kvarteret HÄSTMYRAN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HÄSTRÄFSAN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HÄSTSKON [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägersro villastad]

Kvarter XX kvarteret HÄSTVAGNEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Jägershill / Jägersro]

Kvarter 155 kvarteret HÄVRiNGE [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret HöDER [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång ]

Kvarter 358 kvarteret HöGAHOLM [Almvik / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 98 kvarteret HöGAMöLLA [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Gerlachs park, Högamöllegatan 11–1, Lundavägen, Vattenverksvägen]

Kvarter XX kvarteret HöGATORP [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Höja]

Kvarter XX kvarteret HöGBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter 136 b Kvarteret HöGERUD [Gamla Limhamn:
Getgatan 51–43, Idrottsgatan 36–38, Lillbackegatan, Tegnérgatan 94–102]

Kvarter XX kvarteret HöGESTEN [LiLLA Högesten + STORA Högesten] [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter XX kvarteret HöGHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret HöGMOSSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter 72 kvarteret HöGVAKTEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen]

Kvarter 43 kvarteret HöJA [Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter XX kvarteret HöJAGÅRDEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan]

Kvarter XX kvarteret HöJDHOPPAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret HöJDMÄTAREN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / tidigare Västra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret HöJDRODRET [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / tidigare Västra Skrävlinge]

Kvarter 18 kvarteret HöKEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen:
Baltzarsgatan, FABRiKSGATAN, Rörsjögatan, Rörsjögränd, Stora Nygatan] [MT Zovit över i
1998
/ 1999 ?] SE ÄVEN: StenGronberg.SE/kv_Hoken.htm

Kvarter 110 kvarteret HöNAN [Gamla Limhamn: Idrottsgatan 17–13, Sveagatan 58–64]

Kvarter 358 kvarteret HöNSBÄRET [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HöRNTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan / Virentofta]

Kvarter XX kvarteret HöSKRiNDAN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret HöSTAVAGNEN [Västra Klagstorp]

Kvarter 2 kvarteret HöSTEN [Augustenborg / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret HöSTMOLNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge]

Kvarter 310 b Kvarteret HöSTMUSSERONEN [Bågängen / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

Kvarter 15 kvarteret HöViTSMANNEN [Hästhagen / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Helmfeltsgatan 4–8, Pilstorpsparken, Thottsgatan, Östra Rönneholmsvägen 25–21]

Kvarter XX kvarteret HöVÄNDAREN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Västra Klagstorp]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist