MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk

VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4i.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 02.07.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

27 i Kvarter 23 kvarteret iDA [Nya Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Geijersgatan 50–52, Östanväg 52–54]

Kvarter 55 kvarteret iDABORG [Ellstorp /
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Ellstorpsparken, Idaborgsgatan, Sallerupsvägen]

Kvarter 221 kvarteret iDEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Birger Jarlsgatan, Villavägen 16–24]

Kvarter 8 kvarteret iDET [
Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Claesgatan 2 a
4 f, Sofielundsvägen 1218 b, Södra Parkgatan 3739 u 3, Ystadsgatan 9 a17]

Kvarter 71 kvarteret iDOGHETEN [Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Östra Sorgenfri:
Branteviksgatan, Sorgenfrivägen]

Kvarter 35 kvarteret iDROTTEN [Norra Sofielund / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Haselgatan, Klaragatan, Palmgatan, Rolfsgatan]

Kvarter XX kvarteret iDUN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Hyllievång;
Almviksvägen, Atles gata, Hyllie vattenparks gata, Ymers gata]


Kvarter 9 kvarteret iGELKOTTEN [Lugnet] –> Kvarter 137 kvarteret BAGGEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Getgatan, Linnégatan 58; Linnéskolan, R.F. Bergsgatan, Storabackegatan] Folkökning vid 1800-talsslut leder till beslut bygga ny skola i dåvarande Kvarter 9 kvarteret iGELKOTTEN, nu Kvarter 137 kvarteret BAGGEN. KÄLLA: Malmo.SE
Kvarter 137 kvarteret BAGGEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Getgatan, Linnégatan 58; Linnéskolan, R.F. Bergsgatan, Storabackegatan] <–

Kvarter XX kvarteret iLEX [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Larixgatan, Salixgatan]

Kvarter 174 kvarteret iLLERN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster: Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster Kyrkoväg 74–82, Sunnanväg 15–9]

Kvarter 5 kvarteret iMMELN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Nya Bellevue]

Kvarter 35 kvarteret iNGELSTAD [Rönneholm / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Beridaregatan 2
–4, Regementsgatan 74–82, Skvadronsgatan 11, Östra Ryttmästaregatan 9–1]

Kvarter 97 kvarteret iNGENJöREN [Gröndal / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret iNGVAR [Bellevue sjösida / Västervång / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Nordmannagatan 28–32, Vikingagatan 65–63, Västervångsgatan 7–1, Östanväg]

Kvarter 55 kvarteret iNLAND [Kronprinsen / Ribersborg / Slottsstaden /
Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikstorpsgatan 18
–20, Regementsgatan, Roslins väg 2–4, Skvadronsgatan 8–10]

Kvarter XX kvarteret iNREDNiNGSARKiTEKTEN [Södertorp / Ärtholmen]

Kvarter 30 kvarteret iNSJöN [Kallas: Mellersta Sorgenfri / Delområde: Västra Sorgenfri / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Amiralsgatan 56
58 d, Karlskronaplan 4 a10, SKANöRSGATAN 3 B] [MT Zovit över i 2006 samt 2018 !]

Kvarter XX kvarteret iNSPEKTOREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret iNSTRUMENTBRÄDAN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter 9 kvarteret iNTAGAN [Seved / Södra Sofielund; Bragegatan 37–39, Sevedsgatan 15–13]

Kvarter 59 a Kvarteret iNTÄKTEN [Sofielunds indstriområde / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Ystadsgatan] iMG_5459, iMG_6574
SE ÄVEN: FOJAB

Kvarter XX kvarteret iRiSEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp]

Kvarter 9 kvarteret iSAK anno 1904 [Slussen / Östra Förstaden: Slussgatan 8–10, Tågmästaregatan]

Kvarter 165 a Kvarteret iSBJöRNEN [Djupadal / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 35 kvarteret iSHAFVET se även Kvarter 35 kvarteret iSHAVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter 35 kvarteret iSHAVET se även Kvarter 35 kvarteret iSHAFVET [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret iSHOCKEYSPELAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret iSOLATORN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck]

Kvarter XX kvarteret iSOLDE [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Västra Söderkulla]

Kvarter 4 kvarteret iSOPEN [existerande enligt församlingsböcker 1923–1936]

Kvarter 103 kvarteret iSOPEN [Kirsebergsstaden / Rostorp: Dalhemsgatan 20, Kronetorpsgatan 5–3, Ringstagatan, Åkerögatan 19–15]

Kvarter 7 kvarteret iVAR [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Caritasgatan 23
–21, Östanväg 35–33]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist