MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa ALLEGORiSKA KATEGORiER / STORHETER: Person [Martin Thörnquist] => Hushåll [M Thörnquist 2012, G Bååth 2013– + ½ 2018–, M Weber, 2018] => Lägenhet [25 / 1401] => Fastighet [Erikstorp 14] => Kvarter [Kvarter 57 kvarteret ERiKSTORP] => Gator; ERiKSTORPSGATAN 10 B [MT Zovit över i 2013– !] / 2–10 b, Mariedalsvägen 25–27 b, Nils Forsbergs plats, Regementsgatan 7–15] => DELOMRÅDE: Ribersborg => STADSDEL: Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning [–juni 2013] => STADSOMRÅDE: stadsområde Innerstaden [–april 2017] => Samhälle / Omgivning; Kron-
prinsen / Nya Väster /
Slottsstaden
=> Kommun; Malmö Fyrkretsen; Malmö Lund Landskrona Helsingborg. LÄN: Malmöhus => LANDSKAP: Skåne => LANDSDEL / -ÄNDA:
Götaland => LAND: Sverige => LÄNDER: Norden => VÄRLDSDEL: Europa => LANDMASSA: Eurasien => SUPERKONTiNENT: Afrika-Eurasien / Afro-Eurasien => PLANET: Jorden => Terra => Tellus => Världen => Vintergatan => Universum.
SVENSKA GAMLA MALMö / GRUNDEN i MALMö / iNDELADE MALMö / iNDELNiNG MALMö / KVARTEREN i MALMö KOMMUN / KVARTEREN i MALMö STAD / KVARTERENS MALMö / KVARTERET i MALMö / KVARTERET MALMö /
LiSTADE MALMö / MALMöKVARTEREN / MALMöS KVARTER / MALMö KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMö KVARTERSLiSTA / MALMö KVARTERSNAMN / MALMö KVARTERSNUMMER / MALMö KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö MODERNA / MALMö NEDRE / MALMöS DELOMRÅDEN / MALMöS KVARTERSFöRTECKNiNG / MALMöS KVARTERSLiSTA / MALMöS KVARTERSNAMN / MALMöS KVARTERSNUMMER / MALMöS KVARTERSNUMRERiNG /
MALMö STAD KVARTER / MALMöS GRUND / MALMöS STADSDELAR / MALMö STADS KVARTER / MALMöS STADSKVARTER / MALMöS STADSOMRÅDEN / MALMö STADSKVARTER / MALMö öVRE / MODERNA MALMö /
MONDÄNA MALMö / NYA MALMö / PLANLAGDA MALMö / POSTMODERNA MALMö / SAMMANHÅLLNA MALMö / SEGREGERADE MALMö / UPPDELADE MALMö / YNGRE MALMö / ÄLDRE MALMö / ÖVRE MALMö med mera!

English Quarter Block Names and Numbers / Malmo Quarter Block List / Malmo Quarter Block Names and Quarter Block Numbers of Malmo Town / Municipality Parts
Deutsch Stadt Malmö Viertels italiano quartieri di malmö Français Arrondissement Malmö Trimestre Bloc POLSKi KASTÉLY BLOKK MiASTO MALMö dansk Malmøkvarterene norsk 17.05. Malmø Kvartal blokk VAR Where Wo dove MALMö KOMMUN / MALMö STAD Malmo Town MTmedia.SE < 4.Community! < City! < Malmö! < Kvarter! < kvarter4L.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 28.05.2020

VEM Who Wer chi KVARTERMÄSTARE / KVARTERSMÄSTARE Quarter Master Viertel-Meister mastro di quartieri MARTiN THöRNQUiST med ovärderlig hjälp från MALMö STAD
Stadsarkivet: Tova Halldén, Malmö Stadsatlas, Malmö stadsbibliotek: MalmöRummet / Malmösamlingen: BO GENTiLi, iNGER ASKER. Skånesamlingen: GUNiLLA CERNE. ANDERS KLiNTEBERG, A. U. iSBERG,
BENGT SöDERHOLM, FOLKE SJöHOLM, JAN AHLSTRöM, JOHAN CEDERWALL,
NiCLAS TiLOSiUS, RUNE JöNEMO, STEPHAN SKOUGAARD, SVEN ROSBORN, TYKE TYKESSON, ULF RUNEHAMMAR med flera!

HUR How Wie come Stöd MT Media ekonomiskt. Skicka belopp! BANK: Swedbank Clearing; 8214–9. Account; 123.303.132–5.
Bic=Bank Identifier Code: SWEDSESS / Martin Thörnquist.iBAN=International Bank Account Number SE 60 80 00 08 21 49 12 33 03 13 25.
Swish +46[0]708 19 18 68. Swift = Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Stöd MT Media mentalt. Skicka meddelande!

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

170 l Kvarter XX kvarteret LABBEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Bunkeflo:
Norra vägen]

Kvarter 256 kvarteret LABORATORN [Hermodsdal /
Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Docentgatan 91 / Hermodsdalsparken / Hermodsdalstorget / Laboratorgatan]

Kvarter XX kvarteret LACKViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Blåbärsgatan, Slånbärsgatan]

Kvarter XX kvarteret LADUFOGDEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Fyrspannsgatan, Norra Hyllievägen]

Kvarter 66 kvarteret LADUSVALAN [Gamla Limhamn /
[Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Sveagatan 96–102, Västanväg 55–51]

Kvarter XX kvarteret LAGERBÄRET [Djupadal /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Högestadsstigen, Vejbygatan]

Kvarter 17 kvarteret LAGERN [Folkets Park / Mellersta Förstaden /
Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Almbacksgatan 17–11, Bergsgatan, Helsingborgsgatan 7–3, Spångatan 32–38]

Kvarter 37 kvarteret LAGET [Norra Sofielund / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Björkgatan, Hasselgatan, Klaragatan]

Kvarter 62 kvarteret LAGMANNEN [Borgmästaregården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Lagmansgatan, Lagmansstigen]

Kvarter 209 kvarteret LAKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp:
Sandegårdsgatan]

Kvarter 159 a Kvarteret LAMADJURET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LAMELLEN [Nära: Videdal / Delområde: Virentofta / Husie
stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / ;
Duvbogång, Gråvidegatan, Holmbogången]

Kvarter XX kvarteret LANDBACKEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Kungshällagatan]

Kvarter XX kvarteret LANDNiNGSBANAN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / tidigare Västra Skrävlinge]

Kvarter XX kvarteret LANDNOTEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LANDSBOKHÅLLAREN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Örtagården]

Kvarter XX kvarteret LANDSFiSKALEN [Herrgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 217 kvarteret LANDSHöVDiNGEN [Delområde:
Rosengård  centrum / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Adlerfelts väg, Amiralsgatan, Dicksons väg, Frölichs väg, Stackebergs väg, Von Lingens väg, von Rosens väg, Wachtmeisters väg]

Kvarter 157 kvarteret LANDSKAMRERAREN
[Örtagården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret LANDSKANSLiSTEN [
Örtagården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 101 / 161 [?] kvarteret LANDSKONTORiSTEN
[Örtagården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 156 kvarteret LANDSORT [Spillepengen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret LANDSSEKRETERAREN
[Örtagården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 218 kvarteret LANDSSKRiVAREN [Apelgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter XX kvarteret LANDVADEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LANDÅN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 27 kvarteret LANGELAND [Dammfri / Pildammsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden]

Kvarter 89 kvarteret LANSEN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter 240 kvarteret LANSETTFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp]

Kvarter XX kvarteret LANTBRUKAREN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LANTERNAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Västra hamnen]

Kvarter XX kvarteret LANTMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal]

Kvarter 40 kvarteret LAPPMARKEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Eriksfältsgatan 28–30]

Kvarter XX kvarteret LAPPMESEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Mesvägen]

Kvarter XX kvarteret LARiX [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta: Trollängen]

Kvarter 11 kvarteret LARS [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Slussen / Östra Förstaden:
BREDGATAN 2, Byggmästaregatan
71, Slussgatan 21–23, öSTRA FöRSTADSGATAN 22 / 20–22] [MT Zovit över i 199X ?]


Kvarter 182 kvarteret LARSHöG [Larshögsgränd, Rudhögsgatan]

Kvarter XX kvarteret LARVEN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr]

Kvarter XX kvarteret LASTBRYGGAN [Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LASTVAGNEN [Hyllieby / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 6 kvarteret LAVENDELN  [existerande enligt församlingsböcker 1937–1943]

Kvarter 114 kvarteret LAVENDELN [Kirsebergsstaden / Rostorp:
Kronetorpsgatan 22–28, Smedjekullsgatan 19–13, Stenkyrkegatan 13–1, Sävstaholmsgatan 2–12]

Kvarter XX kvarteret LAVETTEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Stenkällan]
 
Kvarter XX kvarteret LAVSPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 19 a Kvarteret LAXEN [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Lugnet / Malmö Triangeln:
Brogatan 7
–13, Brunnsgatan 1–2, Casinogatan 2–8, Föreningsgatan 5, Södra Förstadsgatan 30–42, Triangeln]

Kvarter XX kvarteret LAXNOTEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LAXöRiNGEN [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Bockgränd]

Kvarter 11 kvarteret LEA [
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rörsjöstaden:
Föreningsgatan 47–49, Kornettsgatan 14–24, Kungsgatan 22–20, Stenbocksgatan]

Kvarter XX kvarteret LEDAMOTEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri:
Agneslundsvägen, Industrigatan, Nobelvägen, Östra Farmvägen, FLER iNRE GATOR KAN KOMMA ATT TiLLKOMMA]

Kvarter XX kvarteret LEDBUSSEN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Norra Sorgenfri / Mellersta Förstaden / Värnhem / Zenith] [2014 / 2017]
SE ÄVEN: NorraSorgenfri.blogspot.se/2014/10/gatorna-i-norra-sorgenfri-ii.html Liknande kvarter av uppdelade ursprungliga Kvarter 45 kvarteret SPÅRVÄGEN:
TRÅDBUSSEN, SPÅRVAGNEN, SPÅRET, SPiGGAN, PEDALVAGNEN, PASSAGERAREN, OMNiBUSSEN, LEDBUSSEN, KUPÉN, GARAGET, FöRAREN + BiLJETTEN.

Kvarter 14 kvarteret LEDEBUR [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Västra Sorgenfri:
Amiralsgatan, HANTVERKAREGATAN, Henrik Smithsgatan, Ledbursgatan] [MT Zovit över i 199X ?]

Kvarter XX kvarteret LEDSNÄCKAN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter XX kvarteret LEENDET [Kalkbrottet / Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 51 kvarteret LEJONET Kv 51 Lejonet Gård 508-510 [ok] [Kallas: City; Gamla sta'n, Gamla Väster.
Delområde: Gamla staden. Ligger: innanför broarna /
Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Isak Slaktaregatan 2, Landbygatans förlängning, Lilla torg 1, Mäster Johansgatan 12–14, STORTORGET 15 / 15–17, Hotell Rica hotel Malmö] [MT Zovit över i 2011 !]


Kvarter XX kvarteret LEJONGAPET [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby;
Furugatan]

Kvarter XX kvarteret LEJONHJÄRTA [Gyllins trädgård / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge:
Bullebygatan, Lönnebergagatan, Nejlikeparken / Villekullagatan, Vimmerbyvägen]

Kvarter 34 c Kvarteret LEKATTEN [Fisketorget / Möllevången / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Carl Gustafs väg 38–46]

Kvarter XX kvarteret LEKEN [Kalkbrottet /
Klagshamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Borrebackestigen, Hörngången]

Kvarter XX kvarteret LEKSTUGAN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Södra Bulltoftavägen]

Kvarter 247 kvarteret LEKTORN [Nydala /
Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Helentorpsgången, Munkhättegatan, 28–32]

Kvarter 181 kvarteret LEMMELN [Annetorp / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Plantagegatan]

Kvarter 90 b Kvarteret LENNSTRAND [Gamla Limhamn / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
GLASBRUKSGATAN 2
B / 2–8, Högerudsgatan 43 a–b, Sveagatan 72–76, Östra Ansgarigatan 69–71] [MT Zovit över i 20052009 !]


Kvarter 11 kvarteret LEONARD [Södervärn /
Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Ahlmangatan 9 a
2–h, Bangatan 1 a2–5 b, Claesgatan 62–16, Sofielundsvägen 132–17]

Kvarter 61 a Kvarteret LEOPARDEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn:
Skräddaregatan 13–1, Vikingagatan 4–22]

Kvarter 6 kvarteret LERAN [Mellersta hamnen /  Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Saxgatan, Sprintgatan]


Kvarter XX kvarteret LERBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Ringbergagatan]

Kvarter XX kvarteret LERGöKEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Kastanjegården:
Madrigalgången {Madrigal innebär herdesång; italienska språkets mandra=boskapshjord}]

Kvarter XX kvarteret LERKÄRLET [Fosie industriområde / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder:
Flintyxegången]

Kvarter XX kvarteret LERTEGLET [Oxievång / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Tegelbruksvägen]

Kvarter XX kvarteret LERViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullviksborg;
Gullviksparken, Gymnasistgången]

Kvarter 7 kvarteret LiBSTiCKAN [existerande enligt församlingsböcker 1937–1943]

Kvarter 116 kvarteret LiBSTiCKAN [Rostorp / Kirseberg
stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr
;
Kronetorpsgatan 30–36, Smedjekullsgatan 27–21, Stenkyrkegatan 2–14, Östra Fäladsgatan 13–3]

Kvarter 12 kvarteret LiDEN [Sofielund]

Kvarter 36 kvarteret LiEN [Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Solbacksgången, Vendelsfridsparken]

Kvarter 39 kvarteret LiLJAN
Kv 39 Liljan Gård 434-442, 535-539 [434, 434a, 435-440, 535-539]
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen]

Kvarter XX kvarteret LiLLA HöGESTEN [Delområde: Kalkbrottet / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:]

Kvarter 50 kvarteret LiLLA TORG torg
Kv 50 Lilla Torg Bod 1-20 <– Kvarter 50 kvarteret LiLLA TORGET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Gamla staden / Gamla Väster / innanför broarna / innanför Kanalen:
Läs även
;
Sten Grönberg om  LiLLA TORG kvarter 50 kvarteret SALUHALLEN ]
 
Kvarter XX kvarteret LiLLA ViNTRiE [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Vintrie:
Klappergången]

Kvarter XX kvarteret LiLLEBROR [Gyllins trädgård / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Östra Skrävlinge.
Vimmerbystigen]

Kvarter XX kvarteret LiLLGRUND [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Östra hamnen:
Borrgatan, Västkustvägen]

Kvarter XX kvarteret LiLLTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Holmbogatan, Vannavägen]

Kvarter 26 kvarteret LiLLY [Bellevue sjösida:
Acaciagatan, Geijersgatan 30–32, Vikingagatan 41–37]

Kvarter 71 kvarteret LiLLöHUS [Ribersborg]

Kvarter XX kvarteret LiMHAMNSFÄLTET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamns hamnområde:
Limhamnsvägen]

Kvarter XX kvarteret LiMHAMNS STATiON [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Limhamns hamnområde]

Kvarter 260 kvarteret LiNDANSAREN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Nydala:
Björkhagegatan, Humanistgatan]

Kvarter XX kvarteret LiNDEBORG [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter XX kvarteret LiNDEDAL [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Hohögsgatan, Lingongatan]

Kvarter 31 kvarteret LiNDEN [Mellersta Sorgenfri / Mitt-i-Malmö / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Båstadsgatan 7–1, Nobelvägen 121
–115; Båstadsgården, Sorgenfrivägen 25 [?], SPÅNEHUSVÄGEN 56; Båstadsgården] [MT Zovit över i 20092013 !]

Kvarter XX kvarteret LiNDESHiLL [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 220 kvarteret LiNDHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Fosie Kyrkoväg 41–45, Lindholmsgatan 2–6, Lyckesholmsgatan 32–34, Stålholmsgången]

Kvarter XX kvarteret LiNDSPiNNAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Båtsmansstigen]

Kvarter XX kvarteret LiNDSVÄRMAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Båtsmansgränd]

Kvarter XX kvarteret LiNDViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Rönviksgatan]
 
Kvarter XX kvarteret LiNDÄNGEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Lindängen:
Axel Danielssons väg]
[NYTT KVARTER ANNO 2016]


Kvarter 11 kvarteret LiNET [Frihamnen / Östra hamnen]

Kvarter XXX kvarteret LiNGONET [
i folkmun kallad Stö'käppen, byggnadsverk, 1942 av Carl-Axel Stoltz, Malmö]
[Limhamn-Bunkelflo stadsdelsförvaltning =>
stadsområdet Väster / Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Bispgatan 18 B–G, GUNNARSTORRPSGATAN 32 / 34–2, Krapperupsgatan 25,
Riddaregatan 43 / Vanåsparken] [MT Zovit över i 2018 !]

Kvarter XX kvarteret LiNJALEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Oshögastigen]

Kvarter XX kvarteret LiNJEFöLJAREN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Linjeföljarestigen, Oshögavägen]
 
Kvarter XX kvarteret LiNJEMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal:
Lindeborgsstigen, Velandergatan]

Kvarter XX kvarteret LiNNÉAN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Hindby;
Ystadvägen]

Kvarter XX kvarteret LiNSEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Blekekullsvägen]
 
Kvarter XX kvarteret LiNTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Stenkällevägen]

Kvarter XX kvarteret LiNÅKERN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Byåkersstigen]

Kvarter 50 kvarteret LiSTER [Fridhem / Rönneholm / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Erikslustvägen 4–6, Major Nilssonsgatan 7–5, Västra Ryttmästaregatan 28–30, Västra Stallmästaregatan 31–29]

Kvarter 74 kvarteret LJUNGBYHUS [Ribersborg / Västra Innerstadens stadsdelsförvaltning:
Henric Wranérsgatan, Nicoloviusgatan, Sergels väg, Tessins väg]

Kvarter XX kvarteret LJUNGHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Ljungholmsgatan]

Kvarter XX kvarteret LJUNGMANNEN kvarteret JUNGMANNEN [Västra hamnen:
Jungmansgatan / Ljungmansgatan, Skeppsbyggaregatan, Skeppsgatan, Västra Varvsgatan]

Kvarter 127 kvarteret LJUNGTOFTA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Hallstorpsvägen 16–26, Vannavägen 37–31]

Kvarter 11 a Kvarteret LODET [
Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Ivögatan, Kristianstadsgatan, Möllevångsgatan]

Kvarter 49 kvarteret LODJURET [
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster;
Boktryckaregatan, Guldsmedsgatan, Linnégatan 119
–113]

Kvarter XX kvarteret LOGEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lindeborg]

Kvarter 308 kvarteret LOHENGRiN / Viertel 308 Das Viertel
lohengrin [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Östra Söderkulla]

Kvarter 50 kvarteret LOKE [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Ellstorp:
Lillgården, Nobelvägen 145 b in på gården]

Kvarter XX kvarteret LOKET [Delområde: Inre hamnen, Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Carlsgatan, Lokgatan, Neptunigatan, Rälsplats
en]

Kvarter XX kvarteret LOKMÄSTAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal]
 
Kvarter XX kvarteret LOKOMOBiLEN [Kalkbrottet / Klagshamn /
Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Badvägen, Stinsens väg]

Kvarter XX kvarteret LOKSTALLET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Limhamns hamnområde]
[NYTT KVARTER ANNO 2015]

Kvarter 18 kvarteret LOLLAND [Pildammsstaden:
Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Dammfri :
Bobergsängen, John Ericssons väg, Mariedalsvägen]

Kvarter 43 kvarteret LOMMEN [
Limhamn-Bunkelflo stadsdelsförvaltning => stadsområdet Väster / Rosenvång; Google Maps / Wikipedia:
Bispgatan 15–1, Glasmästaregatan, Östanväg 62–78]

Kvarter 3 kvarteret LORENS BAGER [Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen:
 Bagersgatan, Drottningtorget 3–1, Norra Vallgatan 12–14]

Kvarter 37 kvarteret LORENSBORG [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Lorensborg;
Falkmansgatan, Hallingsgatan, Lorenborgsgatan, Lorensborgsstigen]

Kvarter 171 kvarteret LORiLN [Högbo / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Hyllie kyrkoväg, Östanväg]

Kvarter XX kvarteret LOTSFöRMANNEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Ön:
Östigen]

Kvarter XX kvarteret LOTSHUSET [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Ön:
Lotsparken, Övägen]

Kvarter XX kvarteret LOTSKAPTENEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Ön:
Skvatterevsstigen]

Kvarter XX kvarteret LOTSLÄRLiNGEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Ön:
Sundholmsgatan]

Kvarter XX kvarteret LOTSLöJTNANTEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster/ Ön:
Övägen 10; Kvarterskrogen Krog & Pizzeria På Ön]

Kvarter XX kvarteret LOTUS [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Krokusgatan, Krokusplan, Prunusgatan]

Kvarter XX kvarteret LOUiSEDAL [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Loisedalsparken, Loisedals parkstig]

Kvarter XX kvarteret LOVSÅNGEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Lindängen]

Kvarter 10 kvarteret LUDViG [Bellevue sjösida / Bellevue / Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Amicitiagatan 18–22, Caritasgatan 11–5, Daniagatan 2–4, Högaliden 8–12]

Kvarter XX kvarteret LUDViGSRO [Dalaplan / Södervärn / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Nobelvägen, Uppsalagatan, Värmlandsgatan; iNNEHÅLLER OMGÄRDAT BOSTADSHUS !]

Kvarter XX kvarteret LUFTBALLONGEN [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Calle Ljungbecks gata]

Kvarter XX kvarteret LUFTiNTAGET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Sommarvagnsgatan]

Kvarter XX kvarteret LUFTSKEPPET [Bulltofta / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Calle Ljungbecks gata, Helikoptergången]
 
Kvarter XX kvarteret LUFTVÄRNET [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Kvarnby;
Luftvärnsgatan]

Kvarter 25 kvarteret LUGGUDE [Kronprinsen / Rönneholm / Slottsstaden / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Fågelbacksgatan 23–21, Herrestadsgatan 2–6, Mariedalsvägen 31
–35 c, Östra Kristinelundsvägen 4 a–c]

Kvarter XX kvarteret LUKTViOLEN [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal:
Krikongatan]

Kvarter 250 kvarteret LUNGFiSKEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Sibbarp:
Sibbarpsvägen, Slamstensgatan]

Kvarter XX kvarteret LUPPEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder:
Oshögavägen]

Kvarter XX kvarteret LUTAN [Bellevue sjösida / Fridhem / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Köpenhamnsvägen 75–65, Norra Klockspelsvägen, Vikingagatan 83]

Kvarter 64 kvarteret LYBECK / Viertel 64 Das Viertel Lübeck
[Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Gamla staden / innanför broarna / innanför Kanalen / Nordiska Kompaniet –> HansaCompagniet:
Malmborgsgatan, Stora Nygatan 50, Studentgatan 5, Södra Promenaden 69 / 71–67] HiSTORiA:
Doffeln / Malmö Yllefabrik startade här!
SE ÄVEN: Sydsvenskan.se/native/hansa/2018-10-03/historien-om-handelskvarteret-hansa


Kvarter XX kvarteret LYCKAN [Sofielunds industriområde / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Kopparbergsgatan 23–1m Norra Grängesbergsgatan 17–9]

Kvarter XX kvarteret LYCKEBO [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
Lupinvägen]

Kvarter XX kvarteret LYCKESHOLM [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik:
Lyckesholmsgatan]

Kvarter 32 kvarteret LYKTAN [Mellersta Förstaden / Mellersta Sorgenfri / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Västra Sorgenfri:
Karlskronaplan, Ronnebygatan 15–11, Åhusgatan]

Kvarter 40 kvarteret LYNGERN [OKÄNT]

Kvarter 27 kvarteret LYRAN [Gamla Östra hamnområdet / Nyhamnen / Östra hamnen]

Kvarter XX kvarteret LYSMASKEN [Johanneslust / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Hillebardsgatan, Singelgatan]

Kvarter 67 kvarteret LÅGAN [Kirsebergsstaden / Kirseberg stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Solgatan 29–25, Vattenverksvägen 15–9, Vörtgatan]

Kvarter XX kvarteret LÅGMOSSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]
 
Kvarter XX kvarteret LÅNGAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Gibraltargatan 9–5, Neptunigatan 28–22]

Kvarter XX kvarteret LÅNGDANSEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söderby / Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder]

Kvarter XX kvarteret LÅNGHUSET [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Svågertorp]

Kvarter XX kvarteret LÅNGHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret LÅNGREVEN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 52 kvarteret LÅNGÅKERN [Mellanheden / Solbacken / Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Bellevuevägen, Hedåkersvägen 25–1, Långåkersvägen, Pilåkersvägen]

Kvarter 78 kvarteret LÄDERLAPPEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Gamla Limhamn]

Kvarter XX kvarteret LÄNGDHOPPAREN [Käglinge / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

Kvarter 11 b Kvarteret LÄNKEN [
Delområde: Möllevången; Hitta + Malmö + Sydsvenskan + Tripadvisor + Wikipedia / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden:
Kristianstadsgatan 18–22, Möllevångsgatan] öVRiGA LÄNKTiPS

Kvarter 219 kvarteret LÄNSARKiTEKTEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Örtagården]

Kvarter XX kvarteret LÄNSASSESSORN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Örtagården]

Kvarter 210 kvarteret LÄNSASSiSTENTEN [Apelgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Adlerfelts väg]

Kvarter 220 kvarteret LÄNSiNGENJöREN [Apelgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 221 kvarteret LÄNSLÄKAREN [Kryddgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster:
Von Lingens väg]

Kvarter 59 kvarteret LÄNSMANNEN [Borgmästaregården / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster:
John Ericssons väg]

Kvarter XX kvarteret LÄNSNOTARiEN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Örtagården]

Kvarter 209 kvarteret LÄNSREViSORN [Apelgården / Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 17 kvarteret LÄRKAN [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / City / Lugnet / Malmö Triangeln / utanför broarna / utanför Kanalen:
LUGNA GATAN 17 / 1
47] [MT Zovit över i 2008 ?]

Kvarter XX kvarteret LÄRKBO [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta]

Kvarter 307 kvarteret LÄRKSOPPEN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kroksbäck:
Arbäcksgatan 45–27, Barsebäcksgatan, Gamlegårdsvägen, Vanåsgatan 116–
132]

Kvarter 119 kvarteret LÄRKTOFTA [Hohög / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
Hohögsgatan 95
–83, Virentoftagatan 31–13]

Kvarter XX kvarteret LÄRKTRÄDET [Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr / Rörsjöstaden / Värnhem:
Celsiusgatan 22–24, Nobelvägen 70 a U 1–78 b, Sallerupsvägen 11 b–15 U 2, Zenithgatan 6–66]

Kvarter 120 kvarteret LöDAREN [Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Kulladal:
Justinsgatan, Kjellsgatan 6–32]

Kvarter XX kvarteret LöDKOLVEN [Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster / Tygelsjö by]


Kvarter 20 c ?  kvarteret LöJAN [NYTT kvarter 2018: västra delen, del av Kvarter 20 kvarteret GÄDDAN [Delområde: Gamla Vestra hamnområdet / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Delområde: Västra hamnen / Centrum / Norr: Argogatan 2–6, Citadellsvägen 13–19, Neptunigatan 46–48, Östra Älvgatan 18 ?]

Kvarter 20 b ? kvarteret SEJEN [NYTT kvarter 2018: mittendelen, del av Kvarter 20 kvarteret GÄDDAN
[Delområde: Gamla Vestra hamnområdet / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Delområde: Västra hamnen / Centrum / Norr: Argogatan 1–5, Citadellsvägen 11 a–11b, Neptunigatan 40–44, Tritongatan
2–10]

GAMLA Kvarter 20 kvarteret GÄDDAN [Delområde: Gamla Vestra hamnområdet / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Citadellsvägen 5 a–19, Gibraltargatan 6, Södra Neptunigatan 32–48, Östra Älvgatan 18 ?]
NYA Kvarter 20 a ? kvarteret GÄDDAN [Delområde: Västra hamnen / Centrum stadsdelsförvaltning => stadsområde Norr:
Citadellsvägen 5 a–9, Gibraltargatan 6, Södra Neptunigatan 6–8,
Tritongatan 2–10 ]


Kvarter XX kvarteret LöNNBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret LöNNEDAL [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Videdal]

Kvarter 23 kvarteret LöNNEN [Mellersta Förstaden / Mellersta Sorgenfri / Södra Innerstaden stadsdelsförvaltning => stadsområde Innerstaden / Västra Sorgenfr:
Bokhållaregatan 35, Mäster Danielsgatan 9–7, Mäster Henriksgatan 6, Mäster Palmsgatan]

Kvarter XX kvarteret LöNNViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret LöPLiNAN [Elisedal / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster]

Kvarter 198 kvarteret LöVBERGA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga:
Dammstorpsvägen]

Kvarter XX kvarteret LöVFLYET [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LöVHOLMEN [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret LöVHÄLLA [Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Riseberga]

Kvarter XX kvarteret LöVKOJAN [Rosengård stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Västra Kattarp]

Kvarter XX kvarteret LöVRÄFSAN [Holma / Hyllie stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter XX kvarteret LöVSÅNGAREN [Bunkeflostrand / Limhamn
~Bunkeflo stadsdelsförvaltning => stadsområde Väster]

Kvarter 125 kvarteret LöVTOFTA [Hohög / Husie stadsdelsförvaltning => stadsområde Öster / Virentofta:
: Hallstorpsvägen 23–11, Hohögsgatan]

Kvarter XX kvarteret LöVViK [Fosie stadsdelsförvaltning => stadsområde Söder / Gullvik]

Kvarter XX kvarteret LöVÄNGEN [Oxie kyrkby / Oxie stadsdelsfövaltning => stadsområde Söder]

FöR VAD What for Warum perche 50+ KVARTER ATT KVARTA i, 1–456 NUMERiSKA KVARTER:
001–099 100–199 200–299 300–399 400–499 SAMMANLAGT >3.119 ALFABETiSKA KVARTER A–ö

MALMöS KVARTER ALFABETiSKT: ABCDEFGHiJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄö

FöR / FLYG / KARTOR MALMö STAD PÅ SVENSKA Malmö Town in English SE ÄVEN  Arkiv Digital + Bloggar.SE / Hundra_Hus_2013 + Google + HotPot + malmo.se/karta
RiBERSBORG: Google + Lokaltidningen + Malmo PDF + Ribersborg1 +
Wikipedia WiKiPEDiA: Carolikvarteren + Gamla staden, Malmö + Malmös Kvarter anno 1692 / MALMO.SEMalmoBlickar.SE

SE OCK STHLM Petrus_Tillaeus / Tillaeus_karta_1733_high.jpg / Kvarter i Gamla sta'n / Kvartersnamn i Stockholm KvartersRegeringen.SE See also FourSquare.COM

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist