Räknas MT av Media och Maskiner? [februari 2016]
Martin har hittills skapat / underhållt 50.724 privata sidor [Sveriges största privata hemsida?] + 18.281 publika sidor
[flest / mest olika uppdragsgivare? artist, bostadsrättsföreningar, coach, danskonsult, ekonomi, erotisk konst, eventbolag,
finans- & försäkringsmäklare, fotograf, galleri, idrottsförening, illustratör, importbolag, konstnär / konstnärinna, konstnärsgrupp,
kontakt-improvisation, Landskapsguide, musiker, måleri, skola, sport-TV, stad, stat, tecknare, transportfirma]
= 69.005 filsidor totalt.
 

Historik;
25.673 privata sidor + 18.281 publika sidor = 43.954 filsidor varav 23.172 privata sidor + 6.744 publika sidor = 29.916 direktlänkade sidor varav 6.471 privata sidor +
7.857
publika sidor = 14.328 källkodade [oktober 2015], 14.626 privata sidor + 7.179 = 21.792 [september 2014], 10.805 privata sidor 6.239 publika sidor [mars 2014],
10.403 privata sidor + 6.239 publika sidor = 16.642 sidor totalt [februari
2014], 9.521 privata sidor + 6.239 publika sidor = 15.760 sidor totalt [januari 2014],
9.027 privata sidor + 6.239 publika sidor = 15.266 sidor totalt [november 2013], 8.853 privata sidor + 6.239 publika sidor = 15.092 sidor totalt [oktober 2013],
8.278 privata sidor + 6.399 publika sidor = 14.677 sidor totalt [augusti 2013], 7.838 privata sidor + 6.239 publika sidor = 14.077 sidor totalt. [juli
2012].

JÄMFöRANDE STATiSTiK ? Comparative Stats?
Se även Allmänt / standard-jämförande statistik
om böcker / kvadratmeter / storlek / utskrift.

EN STiLLA JÄMN FöRFöRELSE
VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый
Malmö stads officiella hemsida

VAR
Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где
malmo.se

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда 9 oktober 2001
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO tidssvarende MODERN oppdatert современный 30.09.2023

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
cirka 2.800 sidor. 5 språk; PÅ SVENSKA, på dansk, in English, auf Deutsch, PO POLSKU
Sedermera även följande 3 språk;
en Français
, en Español, in italiano
Därefter enbart på svenska och länk till Google Translation och 56 av

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто
Tillverkades och uppdaterades av Martin Thörnquist fram till 21 oktober 2000. Denna tjänst har sedan dess tagits över av Malmö stads '117 webbinformatörer som nu gärna lyssnar på den som besöker malmo.se." 'Det finns enligt uppgift 148 webbinformatörer i Malmö som i olika tidsomfattning arbetar med webbplatsen. [...] 148 personer har rätt att använda verktyget SEE, som används för att publicera i Komin. Det är samma publiceringsverktyg som används för Malmö stads hemsida. [...] Inom hela Malmö stad, det vill säga inom alla förvaltningar, finns det 148 informatörer [är lika med användare av publicerings- verktyget SEE] som lägger ut respektive förvaltnings information till allmänheten. Totalt finns det drygt 4.000 olika sidor under webbplatsen." malmo.se / download / 18.33aee30d103b8f1591680001889 / 2002-19+itgransk2002webbochintran%C3%A4t.pdf [13 juni 2002]

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
Men malmo.se uppges ändå inte fullständig, då "en webbplats aldrig blir färdig. Det är styrkan med malmo.se, den utvecklas hela tiden.
Det "malmo.se" som uppges, fungerade till exempel inte på senaste versionen av iNTERNET Explorer 14 oktober 2001.

1 sökning av antal sidor på webbplatsen malmo.se torsdag 22 november 2012 gav Sökresultat:
19.801 träffar.
iLLUSTRATiON:

1 sökning av antal sidor med ordet "malmo" på webbplatsen malmo.se tisdag 6 oktober 2015 gav 'Sökresultat: 39.866 träffar." [flera träffar per sida möjliga]
Martin Thörnquist hade tisdag 6 oktober 2015 exakt '43.954 filsidor totalt."
KÄLLOR: MTmedia.SE; MTmedia.SE/0/stats0internal2004-2015.html
malmo.se; s1.malmo.se/?q=malmo&utf8=%E2%9C%93&=S%C3%B6k

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда
Malmö stad har funnits sedan 1437 då Erik av Pommern gav staden dess vapen eller
sedan 1100-talet då man anses ha klarat att kommunicera utan MaskinTeknik.

 versus

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый
Martin Thörnquists hemsida MT Media bestod 14 oktober 2001 av exakt 2.748 webbplatsresurser. Detta efter att MT Media minskat i storlek. Sedan november 1996 har MT minskat från 30 –> 17 MB exklusive bilder på motsvarande. Allt för att ge snabbare tider för laddning, enklare och bättre presenterad information. Enligt ett offentlig policy-dokument redovisas utförligare om prioriteringar för presenterade sidor varpå mängden bakomliggande information har kunnat öka för de växande skaror som har tillgång till snabbare uppkoppling. Kort laddningstid på grund-dokumenten har i alla fall högsta prioritet.

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой 12 språk; PÅ SVENSKA, in English, Auf Deutsch, in italiano, en Français, PO POLSKi, in €uro€nglish, på dansk, MAGYAR, norsk, NO RUSSKiJ, en español och inom en överskådlig tid även på Suomeksi och i ett något längre perspektiv även följande 2 språk; GREKiSKA EAAHNiKA, PORTUGiSKiSKA em portugués Förslag på fler? OKEJDÅ: Alla språk sammanlagt råkade bli, sådär 'Lika många som år Martin Thörnquist är"; ALBANSKA Albanian, ARABiSKA Arabic, BULGARiSKA Bulgarian, KiNESiSKA Chinese, TJECKiSKA Czech CESKY, HOLLÄNDSKA Dutch, FiLiPiNSKA Filipino / Philipino / Tagalog, FLAMLÄNDSKA Flemish, HiNDiSKA Hindi, iSLÄNDSKA Icelandic, JAPANSKA Japanese, KOREANSKA Korean, LATiN Latin, RUMÄNSKA Rumanian / Romanian, TURKiSKA Turkish, UKRAiNSKA Ukrainian, ViETNAMESiSKA Vietnamese, VÄLiSKA Welsh. JUGOSLAViSKA Yugoslavian; BOSNiSKA Bosnian / KROATiSKA Croatian, SERBiSKA Serbian, SLAVONSKA Slavonic, SLOVENSKA Slovenian.

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто Tillverkas och uppdateras av Martin Thörnquist från augusti 1996. Denna tjänst har sedan dess behållits av Martin Thörnquist som webbkommunikatör. En webb-informatör lyssnar naturligtvis inte då det är "informationsprincipen" som beskrivs i sysslan. Se vidare MT Media 6.PORTFOLiO Copy Specialarbete. MT Media är fullständigt. Det finns idag inget känt område som inte tas upp i den senaste versionen som är möjlig att uppbringa. Om detta kan läsas i detalj om under MT Media 6.PORTFOLiO Copy Determinism. Det skulle i jämförelse med malmo.se i så fall vara svagheten med MT Media, en webbplats som redan är färdig? Att sidan till skillnad från malmo.se invecklas och fördjupar sig / penetrerar VERKLiGHETEN torde för 'livsängslare" vara ytterst skrämmande, men för sanna, ärliga, levnadsglada och sunda människor, är det helt enkelt underbart.

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда MT Media har funnits sedan augusti 1996. Det behålls fortfarande av grundaren även om ett stort nätverk av människor vilka möts både per telefon, fax, modem, iSDN, fasta Linor, trådlöst och inte minst utan säkert mest och bäst i den fysiska och mentala verkligheten som alla omger oss. Detta nätverk består av uppmärksamma, nyfikna, intresserade, lustfyllda, engagerade, handlande, servicemedvetna och kommunikativa människor så fast eller Löst som önskvärt knutits till MT Media & Company i något som kallas MT Omega Kommunikationsnätverk. Eftersom Du nu uppmärksammat MT & OMEGA kan Du härmed stilla Din nyfikenhet genom att klicka här till exempel.

FOTNOT: Martin Thörnquist halvtids- / deltids-arbetade under år 2000 som ensam informationssekreterare / webbgrafiker till både Malmö stad och MT Media iNTERNET.

GöR GÄRNA Please do SKRiV i MT:s GÄSTBOK ? Write in The MT Media Guest Book?

SE Please see Sehen Sie Vedere
MT Media iNTRO ALLA DOKUMENT All Docs
BiLDER iNSPiRERADE AV MT Media Pictures inspired by MT Media
öVERSiKT Overview
MT Media KRiTiK Critics OVANLiG KOMMENTAR ? [1] Unique Saying Proposal? [1]
VANLiGA KOMMENTARER ? [3] Common Comments? [3]
VÄNLiGA KOMMENTARER ? [50+] Creditable Criticism? [50+]
1979 1990 1992 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ViRTUELLA VÄNNERS ORD ? [19] Virtual Community Company? [19] Others [10]
iNFO / KOMMENTARER / KRiTiK Helgon.net [246 inlägg; 2005, 2006, 2007 + 14 polare] MySpace [1 comment + 8 Friends]
Snyggast.se [40 kommentarer] SprayDate.com [43 inlägg; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006]
KONSTRUKTiV KRiTiK ?
/ OVÄNLiG ONDSKA ? [9-]
Constructive Criticism? [9-] 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2010, 2012
MT Media STATiSTiK
Statistics /
Stats
MT Media har budskapet att räkna med You can count on and on with MT Media
ALLMÄN STATiSTiK ? Standard Statistics? BESöKAR-STATiSTiK ? Visitor's Statistics?
Front Page FP RAPPORTER ?
FP Reports? iNTERN SiD-STATiSTiK ? internal Page Statistics?
JÄMFöRANDE STATiSTiK ?
Comparative Statistics?
PageMill iNNEHÅLL / RESURSER ? Content / Resources?
ParaMeter PM RAPPORTER ? PM Reports? PM DAGS-RAPPORT ? PM Daily Report?
PM TiM-RAPPORT ? PM Hourly Report? SÄRSKiLD STATiSTiK ?
Special Statistics?
FAQ Form Formulär Highway indexwindow LiMiTiSM Limitist MT FX MTML News Policy PUL Schack MT Trans
UPPDATERiNGAR
Uptodate Vardaglig uppdatering?
Måndag–Fredag
MT Media i N T E R N E T i O N A L UnLiMiTeD
Veckovis uppdatering? Månadsvis uppdatering? Daterad uppdatering? Årlig uppdatering? URLs Voice Voices

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche
MT Media Web #7 ViRTUELLA VÄNNERS ORD ? [#19]
Virtual Community Company? [#19] Others [#10]
iNFO / KOMMENTARER / KRiTiK Helgon.net [#246 inlägg; 2005, 2006, 2007 + 14 polare]
MySpace [#1 comment + 8 Friends]
Snyggast.se [#40 kommentarer]
SprayDate.com [#43 inlägg; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962016] *Martin Thörnquist