VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый

9 RöSTER i 9 Voices inMEDiA / MT

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где
MTmedia.SE < 0.iNTRO ? < Critics < critics0constructive2010.html

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда
1993 1995 1997 1998 2003 2010 2012 2013 2014 2016 2017
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO tidssvarende MODERN oppdatert современный 12.12.2018

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто MARTiN THöRNQUiST, MT Media-KRiTiKER Martin Thornquist, MT Media Critics

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
KRiTiK SOM FöREKOMMER OCH FöREKOMMiT PÅ MT Media?

How People and Media criticises The MT Media?

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
KONSTRUKTiV KRiTiK? / OVÄNLiG ONDSKA 2010?
Constructive Criticism 2010?

ViDSYNT:
'En sak bara... jag tycker att Din blogg inte är tillräckligt tydlig, jag menar att den kanske kan ses som oorganiserad. Vet inte om jag kan förklara det bra, men du visar inte; UPPGiFT / UPPDRAG: Mission, MENiNG / AVSiKT / ANDA: Spirit, KLARSYNTHET / iNSiKT / FRAMTiDSSYN: Vision, KOMPROMiSS / ÄVENTYR: Compromise, VÄRDEN / VÄRDERiNGAR: Values och därefter berättar vad Du erbjuder genom till exempel Dagens Nyheters annonser, TV, eller radioreklam et cetera... Vet Du vad jag menar? Så är det i alla fall på denna sida av jordklotet. Hoppas att jag har hjälpt till att förbättra Din blogg! Kanske kolla pa BBC eller CNN för nya idéer? Kram,"
://Maria Eugenia Balza, 15 januari 2010 klockan 02:24

GöR HELLRE Better to do SKRiV i MT:s GÄSTBOK ? Write in The MT Media Guest Book?

SE Please see Sehen Sie Vedere MT Media iNTRO ALLA DOKUMENT All Docs
BiLDER iNSPiRERADE AV MT Media Pictures inspired by MT Media öVERSiKT Overview
MT Media KRiTiK Critics OVANLiG KOMMENTAR ? [1] Unique Saying Proposal? [1]
VANLiGA KOMMENTARER ? [3] Common Comments? [3]
VÄNLiGA KOMMENTARER ? [50+] Creditable Criticism?
[50+]
1979 1990 1992 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

KONSTRUKTiV KRiTiK ? / OVÄNLiG ONDSKA ? [10-]
Constructive Criticism? [10-] 1993 1995 1997 1998 2003 2010 2012 2013 2016 2017


SE ÄVEN
See also Sehen Sie auch Vedere anche MT Media Web #7
ViRTUELLA VÄNNERS ORD ? [#19] Virtual Community Company? [#19] Others [#10]
iNFORMATiON / KOMMENTARER / KRiTiK Helgon.net [#246 inlägg; 2005 2006 2007 + 14 polare]
MySpace [#1 comment + 8 Friends] Snyggast.se [#40 kommentarer] SprayDate.com [#43 inlägg; 2002 2003 2004 2005 2006]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962018] *Martin Thörnquist