VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый

140-TAL +RöSTER i Over 140 +Voices inMEDiA / MT

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 0.iNTRO ? < Critics < critics0credit2009.html

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда
1979 1990 1992 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO tidssvarende MODERN oppdatert современный 19.07.2024


05.03.2024
VEM
Who

Wer

chi

Chi


KTóRZY

hvem

KiK

kven

19.07.2024
VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто MARTiN THöRNQUiST: MT MEDiA-KRiTiKER Martin Thornquist; MT Media Critics

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
VÄNLiGA KOMMENTARER 2009?
Creditable Criticism 2009?

'Jag skulle kunna klona Dig; och sälja Dig."
: / / Ulrika 'ULLE' Bååth UBevent.SE [Lördag 19 december 2009 klockan 14:23 / 599]

'Kanon! När Martin lägger in står blixten stilla."
: / /
Kjell 'Kjelle" Andersson, KjellesMobler.SE + KjellesMöbler.SE#20072013
 [Lördag 29 augusti 2009 klockan 19:49]

'[D]u är en underbar sällsynt pärla. P'
: / / Sofia Anundsdotter
Balic, ChampagneVäninna, DramaPedagog, Högst Ansvarig,
Koordinator, ProjektLedare, Producent, Verkställande Direktör
[Måndag 24 augusti 2009 klockan 18:24]

'[D]u är en positiv Levande ängel."
: / /
Tommy Söderlind, projektledare, reporter med mera [Tisdag 23 juni 2009 klockan 10:27]

'Kul fölselista på MT'
: / / Per Thörnquist / Per Thörnqvist,
producent / regissör / skådespelare / webbmakare
[Söndag 19 april 2009 klockan 22:30]

'Min kara Martin, tack for all hjalp. Underbart att se att det funkar sa fort! [...]
Martin, Du ar ett geni, tack for att Du hjalper.
: / / Patricia Fiorent, konstnärinna, modell, författarinna [Wednesday 11:th of March 2009 4:04 AM]

'MT Du är en ängel. Varma hälsenor."
: / / Marcus 'Mackan" Andersson
ståuppkomiker, Firma Häckel och Hån
[Torsdag 5 mars 2009 klockan 09:28]

GöR GÄRNA Please do SKRiV i MT:s GÄSTBOK ? Write in The MT Media Guest Book?


SE GÄRNA Please see Sehen Sie Vedere MT Media iNTRO ALLA DOKUMENT All Docs
BiLDER iNSPiRERADE AV MT Media Pictures inspired by MT Media öVERSiKT Overview
MT Media KRiTiK Critics OVANLiG KOMMENTAR ? [1] Unique Saying Proposal? [1]
VANLiGA KOMMENTARER ? [4] Common Comments? [4]
VÄNLiGA KOMMENTARER ? [130+] Creditable Criticism?
[130+]
1979 1990 1992 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

KONSTRUKTiV KRiTiK ? / OVÄNLiG ONDSKA ? [10-] Constructive Criticism? [10-]
1993 1995 1997 1998 2003 2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021


SE ÄVEN
See also Sehen Sie auch Vedere anche MT Media Web #7
ViRTUELLA VÄNNERS ORD ? [#19] Virtual Community Company? [#19] Others [#10]
iNFORMATiON / KOMMENTARER / KRiTiK Helgon.net [#246 inlägg; 2005, 2006, 2007 + 14 polare]
MySpace [#1 comment + 8 Friends] Snyggast.se [#40 kommentarer] SprayDate.com [#43 inlägg; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist