MTPUL?

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый PersonUppgiftsLagen?

VAR Where Wo dove DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 0 < pul.html

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour
UAKTUALNiONO
tidssvarende MODERN oppdatert современный 24.09.2023

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто Martin Thörnquist / Nedan angivna?

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой MT Media Bäst före 24 oktober 1998?

'Praktiska" konsekvenser av PersonUppgiftsLagen

§0
"Tillämpa lagen endast om Du inte är författare, konstnär eller
journalist det vill säga skriver, skapar eller undersöker."

§00
"Det måste vara förbjudet att på något sätt, i något
medium att få föra register över de personer
som inte vill vara med i ett register."

§000
"Sprid gärna andras namn utan deras godkännande utanför EU
med telefoni, television, tidningar, radio, brev och telepati.
Använd dock aldrig datorer, iNTERNET eller
papperslappar för sådana syften."

Eftersom Du hittat denna sida
syns Du möjligen på MT Media:s sidor.
[Minst en promille av Malmös befolkning gör det.]
Med anledning av nya PersonUppgiftsLagen 24 oktober
1998 efter ett EU-direktiv vill MT härmed be Dig godkänna
eller inte godkänna att Du finns med under MT Media
med namn, e-post, hemsidesadress samt i vissa fall iCQ eller
om Du vill uppdatera, komplettera eller ta bort viss information.

Naturligtvis är redan hänsyn tagen till känsliga uppgifter,
men MT gör ändå detta utskick för att undvika missförstånd
och lagöverträdelser som annars kan komma att uppstå.

För att läsa några svar på MT Media:s Personliga mass-
kommunikations-meddelanden. Se PersonUppgiftsLagen

0. MT Media PuL–svar?

MVH

://Martin Thörnquist
postmasterformular.html
MTmedia.SE / 2 / Martin

För detaljerad policy vänligen se: MTmedia.SE / 0 / policy.html

Bekräfta eller avregistrera Dig här.

För att lära mer om PUL Sök efter "Norstedts Gula bibliotek"
Personuppgiftslagen i praktiken / Claes Reinholdsson
Personuppgiftslagen i praktiken Sören Öhman / Hans Olof Lindblom
Sammanlagt cirka 500 sidor och 1.000:– SEK
och / eller läs om datalagen under
jit.se / lagbok / 973289t.html

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962023] *Martin Thörnquist