1.SWANNS VÄRLD, 1964 Du côté de chez Swann, 1913: 499 sidor
2.i SKUGGAN AV UNGA FLiCKOR i BLOM, 1965 A l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1919: 583 sidor
3.KRiNG GUERMANTES, 1966 Le côté de Guermantes, i TVÅ VOLYMER 1921–1922: 662 sidor
4.SODOM och GOMORRA, 1969 Sodome et Gomorrhe I och II,
1922–1923: 594 sidor
5.DEN FÅNGNA, 1973 La prisonnière, 1925: 445 sidor
6.RYMMERSKAN, 1978 Albertine disparue ALTERNATiVT
La fugitive
, 1927: 301 sidor
7.DEN ÅTERFUNNA TiDEN, 1982
Le Temps retrouvé
, 1927: 402 sidor
8.APPENDiX, TEXTKOMMENTARER, RESUMÉER OCH REGiSTER, 1982: 208 sidor

SAMMANLAGT: 3.694 sidor