Räknat om MT / MTMTmedia.SE

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый
RAPPORT om MTmedia.SE framtagen genom MicroSoft FrontPage Report about MTmedia.SE through MicroSoft FrontPage

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 0 < Stats < stats0frontpage.html

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO tidssvarende MODERN oppdatert современный 14.03.2022

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой Räknas MT av Media och Maskiner? [februari 2016]
Martin har hittills skapat / underhållt 50.724 privata sidor [Sveriges största privata hemsida?] + 18.281 publika sidor
[flest / mest olika uppdragsgivare? artist, bostadsrättsföreningar, coach, danskonsult, ekonomi, erotisk konst, eventbolag,
finans- & försäkringsmäklare, fotograf, galleri, idrottsförening, illustratör, importbolag, konstnär / konstnärinna, konstnärsgrupp,
kontakt-improvisation, Landskapsguide, musiker, måleri, skola, sport-TV, stad, stat, tecknare, transportfirma]
= 69.005 filsidor totalt.
 

Historik;
25.673 privata sidor + 18.281 publika sidor = 43.954 filsidor varav 23.172 privata sidor + 6.744 publika sidor = 29.916 direktlänkade sidor varav 6.471 privata sidor +
7.857
publika sidor = 14.328 källkodade [oktober 2015], 14.626 privata sidor + 7.179 = 21.792 [september 2014], 10.805 privata sidor 6.239 publika sidor [mars 2014],
10.403 privata sidor + 6.239 publika sidor = 16.642 sidor totalt [februari
2014], 9.521 privata sidor + 6.239 publika sidor = 15.760 sidor totalt [januari 2014],
9.027 privata sidor + 6.239 publika sidor = 15.266 sidor totalt [november 2013], 8.853 privata sidor + 6.239 publika sidor = 15.092 sidor totalt [oktober 2013],
8.278 privata sidor + 6.399 publika sidor = 14.677 sidor totalt [augusti 2013], 7.838 privata sidor + 6.239 publika sidor = 14.077 sidor totalt. [juli
2012].

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
AKTUELLA RAPPORTER 28 FEBRUARi 2006 – 7 JANUARi 2007 + 19 FEBRUARi 2010 ?
Current
Reports 28:th of February 2006 – 7:th of January 2007 + 19:th of February 2010 ?

Alla filer - kB Bilder - kB Olänkade - kB Länkade - kB Långsamma 2 - kB Gamla - kB Filer som nyligen - kB Hyperlänkar kB
Ej verifierade 65.081 kB Brutna 0 Externa Interna Komponentfel 0 Ej slutförda ak 0 Ej använda 0 Formatmallslänkar 2 Dynamiska webbmallar 0

MT Media = 10.022 internal + 6.239 external = 16.261 pages. 6.086 images / 1.182 slow pages / 13.218 linked files. 999 new +
6.217 old + 8.978 intermediate = 16.194 internal files. 926.940 internal + 91.167 external
= 1.018.107 links. [February 2014]

VAD What ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB FöR VAD / FöRKLARiNG What for / Explanation
NÄR When FEBRUARi February 2006

MAJ May 2006

JANUARi January 2007

FEBRUARi February 2010

MAJ May 2010

ALLA FiLER All files 2.745 511.871 2.729 497.538 3.696 441.090 10.521

1.920.226 10.806

1.927.433 ALLA FiLER i AKTUELL WEBBPLATS All Files in the current Web.
BiLDER Pictures 834 163.614 841 156.215 959 144.791 4.656

530.212 4.793

536.860 BiLD-FiLER i AKTUELL WEBBPLATS Pictures files in the current web [BMP, GiF, JPEG, PNG et cetera],
OLÄNKADE FiLER Unlinked files 911 326.808 750 304.105 869 221.911 1.963

444.504 1.975

445.036 OLÄNKADE FiLER FRÅN FöRSTA SiDAN Files in the current web that can NOT be reached from the Home Page,
LÄNKADE FiLER Linked Files 1.834 185.064 1.979 193.433 2.827 219.179 8.558 1.475.722 8.831 1.482.398 LÄNKADE FiLER FRÅN FöRSTA SiDAN Files in the current Web that CAN BE reached from the home page.
LÅNGSAMMA SiDOR Slow Pages 532 232.065 587 236.972

376

82.456

1

2.234 2 3.314 LÅNGSAMMA SiDOR Pages in the current web exceeding an estimated download Time of 30 Seconds at 28.8 Modem. Anno 2010: Time of 30 Seconds at 512 Modem.
ÄLDRE FiLER Older Files 1.281 433.260 1.197 410.911

884

324.981

5.277

1.636.074

5.200

968.461

FiLER iNKLUSiVE BiLDER SOM iNTE ÄNDRATS PÅ 72 DAGAR Files in the current web those have NOT been modified in over 72 Days.
NYARE TiLLÄGG Recent Added Files 33 5.675 45 616

393

22.566

48

2.063 38 1.759 NYARE TiLLÄGG DE SENASTE 30 DAGARNA Files in the current Web those have been created in the last 30 days.
HYPERLÄNKAR Hyper Links 152.489 165.988

208.573

521.789

529.973 526.973

ALLA HYPERLÄNKAR UTOM OCH iNOM MT Media All Hyper Links in the current Web.
OVERiFiERADE LÄNKAR Unverified Hyper Links 29.168 31.416 37.120 61.592 65.081 OVERiFiERADE LÄNKAR TiLL SiDOR SOM iNTE BEKRÄFTATS UTE PÅ iNTERNET Hyper Links pointing to unconfirmed target Files.
BRUTNA LÄNAKR Broken Hyper Links 296 46–>0 2.455 [på grund av att MT Media tagit bort länkar till elektroniska postadressser för att minska Spam-antal] 0 0

BRUTNA LÄNKAR Hyper Links pointing to unavailable target Files.
EXTERNA LÄNAKR External Hyper Links 29.168 31.416

37.120

61.592

65.081 ALLA EXTERNA LÄNAKR Hyper Links pointing to external Files outside the current Web.
iNTERNA LÄNAKR internal Hyper Links 123.321 134.572

171.453

460.197

464.892

ALLA iNTERNA LÄNKAR Hyper Links pointing to internal Files within the current Web.
KOMPONENT-FEL Component Errors 0 0 0 0 0 KOMPONENT-FEL Files in the current Web with Components reporting an Error.
OFULLGJORDA UPPGiFTER Uncompleted Tasks 0 0 0 0 0 OFULLGJORDA UPPGiFTER Tasks in the current Web those are yet marked completed.
OANVÄNDA TEMAN Unused Themes 0 0 0 0 0 OANVÄNDA TEMAN Themes in the current web those are not applied to any file.
FORMATMALLSLÄNKAR Format Template Links 0 0 0 0 2

FORMATMALLSLÄNKAR All Format Template Links in the Current Web.
DYNAMiSKA WEBBMALLAR Dynamic Web Patterns 0 0 0 0 0 DYNAMiSKA WEBBMALLAR All Files those are associated with a Dynamic Web Pattern.

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему AKTUELL RAPPORT OM LÅNGSAM NEDLADDNiNG 26 AUGUSTi 2006 + 8 JANUARi 2007 + 15 NOVEMBER 2009 ? Current Report on Slow Downloadings 26:th of August 2006 + 8:th of January 2007 + 15:th of November 2009 ?

VAD What ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB FöR VAD / FöRKLARiNG What for / Explanation
NÄR When

AUGUSTi August 2006

JANUARi January 2007

NOVEMBER November 2009

LÅNGSAMMA SiDOR Pages in the current web exceeding an estimated download time time of X seconds at 28.8 Modem.
LÅNGSAMMA SiDOR Slow Pages 0 0 0 0 X X 600 seconds at 28.8 Modem
0 0 0 0 X X 360 seconds at 28.8 Modem

32 14.805 19 X XX X 180 seconds at 28.8 Modem

123 39.990 163 X XXX X 120 seconds at 28.8 Modem

200 54.142 258 X XXX X 90 seconds at 28.8 Modem

293 67.371 376 X XXX X 60 seconds at 28.8 Modem

408 78.589 519 X XXX X 45 seconds at 28.8 Modem

656 95.738 907 X XXX X 30 seconds at 28.8 Modem

1.132 118.469 1.528 X X.XXX X 20 seconds at 28.8 Modem

1.485 129.692 1.844 X X.XXX X 15 seconds at 28.8 Modem

1.823 137.555 2.253 X X.XXX X 10 seconds at 28.8 Modem

1.915 138.922 2.341 X X.XXX X 5 seconds at 28.8 Modem

1.943 139.151 2.368 X X.XXX X 4 seconds at 28.8 Modem

1.959 139.526 2.384 X X.XXX X 3 seconds at 28.8 Modem

1.999 139.433 2.424 X X.XXX X 2 seconds at 28.8 Modem

2.031 139.509 2.457 X X.XXX X 1 seconds at 28.8 Modem

2.057 139.533 2.482 X X.XXX X 0 seconds at 28.8 Modem

VAD What ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB ANTAL Count STORLEK Size kB FöR VAD / FöRKLARiNG What for / Explanation
NÄR When

AUGUSTi August 2006

JANUARi January 2007

NOVEMBER November 2009

LÅNGSAMMA SiDOR Pages in the current web exceeding an estimated download time time of X seconds at 28.8 Modem.

GöR GÄRNA Please do SKRiV i MT:s GÄSTBOK ? Write in The MT Media Guest Book?

SE Please see Sehen Sie Vedere
MT Media iNTRO ALLA DOKUMENT All Docs
BiLDER iNSPiRERADE AV MT Media Pictures inspired by MT Media
öVERSiKT Overview
MT Media KRiTiK Critics OVANLiG KOMMENTAR ? [1] Unique Saying Proposal? [1]
VANLiGA KOMMENTARER ? [3] Common Comments? [3]
VÄNLiGA KOMMENTARER ? [50+] Creditable Criticism? [50+]
1979 1990 1992 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ViRTUELLA VÄNNERS ORD ? [19] Virtual Community Company? [19] Others [10]
iNFO / KOMMENTARER / KRiTiK Helgon.net [246 inlägg; 2005, 2006, 2007 + 14 polare] MySpace [1 comment + 8 Friends]
Snyggast.se [40 kommentarer] SprayDate.com [43 inlägg; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006]
KONSTRUKTiV KRiTiK ?
/ OVÄNLiG ONDSKA ? [9-]
Constructive Criticism? [9-] 1993, 1995, 1997, 1998, 2003, 2010, 2012
MT Media STATiSTiK
Statistics /
Stats
MT Media har budskapet att räkna med You can count on and on with MT Media
ALLMÄN STATiSTiK ? Standard Statistics? BESöKAR-STATiSTiK ? Visitor's Statistics?
Front Page FP RAPPORTER ?
FP Reports? iNTERN SiD-STATiSTiK ? internal Page Statistics?
JÄMFöRANDE STATiSTiK ?
Comparative Statistics?
PageMill iNNEHÅLL / RESURSER ? Content / Resources?
ParaMeter PM RAPPORTER ? PM Reports? PM DAGS-RAPPORT ? PM Daily Report?
PM TiM-RAPPORT ? PM Hourly Report? SÄRSKiLD STATiSTiK ?
Special Statistics?
FAQ Form Formulär Highway indexwindow LiMiTiSM Limitist MT FX MTML News Policy PUL Schack MT Trans
UPPDATERiNGAR
Uptodate Vardaglig uppdatering?
Måndag–Fredag
MT Media i N T E R N E T i O N A L UnLiMiTeD
Veckovis uppdatering? Månadsvis uppdatering? Daterad uppdatering? Årlig uppdatering? URLs Voice Voices

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche
MT Media Web #7 ViRTUELLA VÄNNERS ORD ? [#19]
Virtual Community Company? [#19] Others [#10]
iNFO / KOMMENTARER / KRiTiK Helgon.net [#246 inlägg; 2005, 2006, 2007 + 14 polare]
MySpace [#1 comment + 8 Friends]
Snyggast.se [#40 kommentarer]
SprayDate.com [#43 inlägg; 2002, 2003, 2004, 2005, 2006]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962022] *Martin Thörnquist