Martin Thörnquist CV* 31.01.2023

*Allmenne opplysningar *Utdanning [19802000]

*Arbeidslivserfaring [19912004] *intresser / eigenskaper

*Datakunnskaper [Mac / PC / SGi] *Referanser [6]


MT[11kB] MT[27 kB] MT[73 kB]

Söknad [2004] Karakterar [19902000] Karakterutskift [1995]

Dataundervisning [199697] Malmö Hacker Akademi [19971999]

Meritliste [2004] PRAO [1989] Anbefalingsbrev [1997]

Student [1993] Arbeidsattest[1998–1999] Tyskundervisning [1996–1997]

*

Martin PERSONLiGT / PRiVAT MTmedia.SE / Martin
Annonse | Boblare | Dagbok [1974–2074] Fetisj | Middagsklubb | Traumatack

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19742074] *Martin