MTMediaPRESENTERAR

VAD: PRaktisk ArbetslivsOrientering [PRAO]

VAR: FastighetsKontoret, Malmö stad
MTmedia.SE < 2 Martin Thörnquist* < SVENSKA < sidan2prao.html

NÄR: Genomförd 1989 UPPDATERAD; 16.07.2024

VEM: Martin Thörnquist

HUR:

Martin har sysslat med en del mindre utredningsarbete självständigt,
[köpeskillingsstatistik, framtagning av kartmaterial, utarbetning av
PM inför fastighetsförsäljning] samt alla förekommande kontorsgöromål.

Martin har varit punktlig och noggrann samt varit mycket intresserad
av arbetet, varför jag gärna vill ha honom som prao även nästa gång.

Jag tackar för denna gång och vill gärna ha fler
elever med denna positiva syn på arbetslivet.

Med vänlig hälsning,

Ulf Runehammar, byggnadsingenjör +46 [0]40–34 17 65

Martins Levnadsberättelser Lång | Kort | KortKort

MT MEDiANAViGATOR  0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962015] *Martin