MTMEDiA

VAD? Martins Trefaldiga Firande av 39-årsdag!
VAR? MTmedia.SE < mt39 < index.html
NÄR? UPPDATERAD: 08.06.2013
HUR? Välkommen om svar anhållits dagen före!
MED HJÄLP AV VAD Martins önskeLista!

VAD? Fest 1:3
VAR?
Ribersborg, Erikstorpsgatan 10. NÄR? Torsdag 16 maj 2013 klockan 17:50.
VEM?
Närmsta familj, kollegor samt vänner; AskerBanstorp
Bernhard
BrochyBååthGunnarssonLindberg
Mooney
PerssonPointonSiudaTerstadThörnquist

VAD? Fest 2:3
VAR? Ribersborg, Erikstorpsgatan 10. NÄR? Lördag 18 maj 2013 klockan 14:00
VEM?
Familj, Långväga [Hamburg, Köpenhamn, Paris, Stockholm], Släkt;
BernhardErdalJönemo-ValindOllén
RosencrantzRudominoRydholmThörnquist
iddag!

VAD? Fest 3:3
VAR? Galleristen
, Gamla Väster, Generalsgatan 2. NÄR? Torsdag 30 maj 2013 klockan 19:00
VEM?
Malmö Champagnevänner: Ylva Maria Thompson; BanstorpBååth
GodivadottirGranö
Lindholm
MooneyStenforsPeterzonRönnquistSchjelbredThompsonThornell
ThörnquistWahlbergÅkerström Champagne Herbert.

MartinTillställningar, födelsefiranden från 3~49 år
3 år; gåvor. 7 år; gåvor. 8 år; gåvor. 25 år; budskap, rapport, samtal,. 29, 30 år; gåvor, tack. 31; 32; gåvor.
33; gåvor. rapportsamtal
34; foto: 16 maj 2008, 17 maj 2008; a, b, c, d, 18 maj 2008, gåvor. 35 år; gåvor. 36; gåvor. 37; gåvor. 38, 39,
40 år
; gåvor: 16 maj 2014, 17 maj 2014, 31 maj 2014 41; drycker, inbjudna, mat, musik, närvarande, presenter. 42; drycker, facebook, inbjudna,
musik, närvarande,
presenter. 43; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter. 44; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande,
presenter
.
45; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter. 46; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.
47;
drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter, 48 år; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.
49 år;
drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.