MT42

VAD? FödelsedagsFirande FyrtioTvå MUSiK.

VAR? 
Ribersborg, Erikstorpsgatan 10 b. PÅ NÄTET: MTmedia.SE < mt42 < mt42musik.html 

NÄR? Lördag 16 maj 2015 klockan 14.00 för familjen. Champagne 17.50 @ 701 .beat
PÅ NÄTET: Uppdaterad;
20.05.2016 klockan 11.22 @ 432 .beat.

NÄR? VEM?
Lördag 17.50-midnatt Malmö Chamapgnevänner 48:
Annika Kristensson, Freya, Hedwig, Henrik Jönsson, Ingrid, Jenny Valind,
Marika Yamoun, Martin Thörnquist, Mimi, Peter Nyrell, Teresa Tönisberg, Ulrika Ulle Bååth.
Compact Disc; C'est Chic! Franska Ljuva sånger 1+2[ingenting]
 
Söndag 15 maj 2016 klockan 15:
15.00-17.50 Familj och släktkalas; Björn Er., Britt Th., Erik Er., Gabriel Bå.,
Gloria Bå., Jan Th., Martin Th., Solveig-Karin Er., Ulrika Bå. & Ylva Er.


Compact Disc; POVEL RAMEL: Vid pianot:P.Ramel volym 2 [knäppupp]

HUR? Kontakt / Om Svar Anhållits: Facebook.se/mtmedia.

MartinTillställningar, födelsefiranden från 3~49 år
3 år; gåvor. 7 år; gåvor. 8 år; gåvor. 25 år; budskap, rapport, samtal,. 29, 30 år; gåvor, tack. 31; 32; gåvor.
33; gåvor. rapportsamtal
34; foto: 16 maj 2008, 17 maj 2008; a, b, c, d, 18 maj 2008, gåvor. 35 år; gåvor. 36; gåvor. 37; gåvor. 38, 39,
40 år
; gåvor: 16 maj 2014, 17 maj 2014, 31 maj 2014 41; drycker, inbjudna, mat, musik, närvarande, presenter. 42; drycker, facebook, inbjudna,
musik, närvarande,
presenter. 43; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter. 44; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande,
presenter
.
45; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter. 46; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.
47;
drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter, 48 år; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.
49 år;
drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.