MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa öNSKELiSTOR

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < 4onska < index.html

VEM Who Wer chi MARTiN THöRNQUiST

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 11.07.2024

HUR How Wie come Att få små önskegåvor kan vara Lika givande som att ge!

FöR VAD What for Warum perche Genom publicering av några av MT:s önskeklappar
tillfredställs kanske några av familjens / vännernas köplusta / givmildhet.

P
ublicera Dina önskningar. Skriv via MT Formulär

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche
öNSKA:
öNSKELiSTOR: Familj; Ulrika ! Gloria ! Gabriel ! Släkt !

Martins önskelistor; 1980-tal, 1990-tal, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2006–2007, 2007,
2008–2009, 2009, 2010, 2010–2011, 2011, 2011–2012, 2012, 2012–2013, 2013, 2013–2014,
2014, 2014–2015, 2015, 2015–2016, 2016, 2016–2017, 2017, 2017–2018, 2018, 2018–2019,
2019, 2019
–2020, 2020, 2020–2021, 2021, 2021–2022, 2022, 2022–2023, 2023, 2023–2024, 2024 !

runt Martins födelsedagar 16 maj; 1977, 1981, 1982, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 !

FÅ /
GE; GÅVOR jul- / nyår; 1976, 1977, 1979, 1981, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003,
2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008, 2008–2009,
Småbarnsåren; 2009, 2009–2010, 2010, 2010–2011, 2011,
2012, 2013.

2014:
40 år; gåvor: 16 maj 2014, 17 maj 2014, 31 maj 2014, 2015: 41 år; presenter 2016:
42 år; presenter. 2017: 43 år; presenter. 2018: 44 år; presenter. 2019: 45 år; presenter.
2020:
46 år; presenter. 2021: 47 år; presenter, 2022: 48 år; presenter. 2023: 49 år; presenter.
Separationssåren; 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 !

FÅDD gåva, inte fadd, dock okänt datum samt okänd välgörare;
PARFYM: Calvin Klein Obsession for Men Eau de Toilette spray [300:– SEK]

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche
öNSKELiSTOR: Familj; Ulrika ! Gloria ! Gabriel ! Släkt ! inkommande.se / ex%20onsk.htm

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist