MTMEDiA Community

VAD What Was che cosa öNSKELiSTOR

VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < 4onska < index.html

VEM Who Wer chi MARTiN THöRNQUiST

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 02.02.2023

HUR How Wie come Att få små önskegåvor kan vara Lika givande som att ge!

FöR VAD What for Warum perche Genom publicering av några av MT:s önskeklappar
tillfredställs kanske några av familjens / vännernas köplusta / givmildhet.

P
ublicera Dina önskningar. Skriv via MT Formulär

öNSKA: Martins önskelistor; 1980-tal, 1990-tal, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2006–2007, 2007, 2008–2009, 2009, 2010, 2010–2011, 2011, 2011–2012,
2012, 2012–2013, 2013, 2013–2014, 2014, 2014–2015, 2015, 2015–2016, 2016, 2016–2017, 2017,
2017–2018, 2018, 2018–2019,
2019, 2019–2020, 2020, 2020–2021, 2021, 2021–2022, 2022, 2022–2023 2023 !

runt Martins födelsedagar 16 maj; 1977, 1981, 1982, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 !

FÅ / GE; GÅVOR jul- / nyår; 1976, 1977, 1979, 1981, 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003,
2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008, 2008–2009 samt
Småbarnsåren; 2009, 2009–2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Separationssåren; 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019,
2019–2020, 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 !

FÅDD gåva, inte fadd, dock okänt datum samt okänd välgörare;
PARFYM: Calvin Klein Obsession for Men Eau de Toilette spray [300:– SEK]

SE ÄVEN See also Sehen Sie auch Vedere anche
öNSKELiSTOR: Familj; Ulrika ! Gloria ! Gabriel ! Släkt ! inkommande.se / ex%20onsk.htm

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962023] *Martin Thörnquist