MTvälkomnar till...

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото-рый 1 / 3 sekel; RapportSamtal

VAR Where Wo dove DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < Martin < mt33rapportsamtal.html
Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad

NÄR When Wann quando Quand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда 2007
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato À jour UAKTUALNiONO
tidssvarende
MODERN oppdatert
современный
12.06.2018

VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто Du och jag med flera

HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой
insikter, utsikter och åsikter

01.Allting är ytterst motsägelsefullt ~ jag är därför så sann jag kan.
02.Skämtar inte bort saker ~ försöker vara rolig ändå. Livet blir ibland roligare än man gör det.
03.Ofta är det bästa jag kan göra att låta bli eller göra det dubbelt så mycket och bra.
04.Ingen människa är exakt lika mycket värd som någon annan.
05.Ju fler saker jag har på gång desto fler klarar jag av utan extra energi.
06.Jag gör hellre fel saker rätt än att ingen eller någon gör rätt saker fel.
07.Jag kan oftast tänka på 7 saker samtidigt, men bara klicka på en och
iNTERNET kommer att göra världen beroende och mig av detsamma.
08.Det är nöjaktigt att anpassa mitt Liv efter månen. Det är nyttigt att anpassa mitt liv efter solen.
09.Jag måste lära mig att utvinna det mesta under en väntan; genom exempelvis läsning.
11.Att gå ifrån en fest eller ett event är bäst vid dess peripeti.
 

12.System och problem går endast att diskutera om jag inte är en del av detsamma.
13.Deltar bara i diskussioner om jag kan lära mig av dem eller hjälpa.
14.Planerar / strukturerar det mesta av min tid och skapar kaos.
15.Överdriver extremt lagom och avviker när det passar.
16.Måste ha klara regler / gränser för att klart kunna veta när jag bryter / mot / dem.
17.Konflikter kan lösa mycket, men att bara tycka om varandra kan också vara bra.
18.Uppskattar det trevliga, intelligenta och vackra varhelst det uppenbarar sig.
19.Har minst två saker i min plånbok: en tändsticka och
en anteckning med kontaktuppgifter till mina närmsta vänner.
20.Ju mer man vet desto lättare är det att associera fel, och rätt.
21.När jag tappar något försöker jag låta bli att ta upp det själv utan tar hellre upp något nytt.
22.Jag kan inte tillgodogöra mig all information, men jag är skyldig att införskaffa
all information som bäst tillgodoser det informationsbehov jag hela tiden har.

23.Ju mer jag kan desto mindre behöver jag göra. Rädd för att göra saker, men inte för att få saker gjorda.
Ju mindre jag är specialiserad desto mer kan jag styra över många för att få saker gjorda.
24.Att mena det man tänker, säger, skriver och gör är viktigt.
25.Ytan, att synas och bli sedd är viktigast, först.
26.Försöker att ha mod att göra bruk av dött förstånd.
27.Livet går ut på att välja sätt man vill dö och leva vidare på.
28.Tänker inte om, frågar när.
29.Tiden behöver inte vara något ~ rummet allting.
30.Att tro någonting behöver inte betyda någonting och
att veta någonting behöver inte betyda någonting det heller.
31.FRiHET ofta jämställd med fri hets bör ej innebära och betyda frihet att döda utan frihet att leva ~
JÄMLiKHET kan ej beskrivas som rättvisa då alla är olika från början och alla så kommer att förbli ~
Broder- syster- med flera SKAP handlar ej om gemensamt utbyte utan att göra något gott och ej ont.
32.Jag måste säga till innan saker inte fungera, delegera och skrika hjälp.
33.Enda likheten mellan Martin och en galen är att Martin också är galen ibland.

MVH
 

://MT


MartinTillställningar, födelsefiranden från 3~49 år
3 år; gåvor. 7 år; gåvor. 8 år; gåvor. 25 år; budskap, rapport, samtal,. 29, 30 år; gåvor, tack. 31; 32; gåvor.
33; gåvor. rapportsamtal
34; foto: 16 maj 2008, 17 maj 2008; a, b, c, d, 18 maj 2008, gåvor. 35 år; gåvor. 36; gåvor. 37; gåvor. 38, 39,
40 år
; gåvor: 16 maj 2014, 17 maj 2014, 31 maj 2014 41; drycker, inbjudna, mat, musik, närvarande, presenter. 42; drycker, facebook, inbjudna,
musik, närvarande,
presenter. 43; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter. 44; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande,
presenter
.
45; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter. 46; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.
47;
drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter, 48 år; drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.
49 år;
drycker, facebook, inbjudna, musik, närvarande, presenter.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [2007] *Martin