MTMEDiA Community BOK !

VAD What Was che cosa NÅGRA BöCKER MT KöPT
Some Books that MT has bought Einige Bücher, die MT gekauft hat Alcuni libri che MT ha acquistato


VAR Where Wo dove MTmedia.SE < 4.Community! < Bok! < Bokköp! < 4bokkop2014.html

NÄR When Wann quando UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 18.07.2024

VEM
Who Wer chi MARTiN THöRNQUiST

HUR
How Wie come
KöPTA BöCKER 2014;

FöRFATTARE / FöRLAG TiTEL, PRiS i SEK / iNKöPSKANAL SiDOR DATUM
Essential Works / Andrews McMeel Publishing; 1 September 2005 Madonna: Inspirations

39:– / Triangeln

160 november 2014
FöRORD: Sigfrid Svensson / FABEL DEN GAMLA SVENSKA BONDEPRAKTiKAN
20:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
143 Torsdag 9 oktober 2014
KONRAD LORENZ / PAN original CiViLiSATiONENS ÅTTA DöDSSYNDER
25:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
95 Torsdag 9 oktober 2014
XX / XX RASMUS NALLE bygger en radiostation [31]
5:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
XX Torsdag 9 oktober 2014
XX / XX RASMUS NALLE i sjusovarlandet [4]
5:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
XX Torsdag 9 oktober 2014
XX / XX RASMUS NALLE bygger skepp [1]
5:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
XX Torsdag 9 oktober 2014
PER GUSTAVSSON / NATUR & KULTUR NÄR PRiNSESSOR TAR SEMESTER
50:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
XX Torsdag 9 oktober 2014
BARBARA BOTTNER + GERALD KRUGLiK
illustrerad av OLOF LANDSTRöM / Rabén & Sjögren
LENNARTS LiSTOR
45:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
XX Torsdag 9 oktober 2014
SVENSKA FOLKET med bilder av: OLLE OLSSON HAGALUND / BROR MARKLUND / KARL AXEL PERSSON / BROR HJORTH / GUSTAV RUDBERG / LARS NORRMAN / LENNART RODHE / MARTiN LAMM / Sveriges Radios förlag HYLANDS HöRNA [exemplar 1:2]
20:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
XX Torsdag 9 oktober 2014
SVENSKA FOLKET med bilder av: OLLE OLSSON HAGALUND / BROR MARKLUND / KARL AXEL PERSSON / BROR HJORTH / GUSTAV RUDBERG / LARS NORRMAN / LENNART RODHE / MARTiN LAMM / Sveriges Radios förlag HYLANDS HöRNA [exemplar 2:2]
20:– / B-G Bok- & Tidskriftsantikvariat,
Carl Hillsgatan 7, Ribersborg, 217 56 Malmö
XX Torsdag 9 oktober 2014
 
Charles Galton Darwin / Bonniers NÄSTA MiLJON ÅR
En resa i i framtiden
75:– /
AntiKvanti, Malmö
209 Måndag 22 september 2014
FREDRiK WARBERG och JöRGEN LARSSON / Natur och Kultur RiK PÅ RiKTiGT
en värdefull vardag är möjlig!
65:– /
AntiKvanti, Malmö
231 Måndag 22 september 2014
John M Steinberg / Utbildningsproduktion AB POSiTiV PÅVERKAN
50:– /
AntiKvanti, Malmö
187 Måndag 22 september 2014
Mary Warnock / Rabén & Sjögren SARTRES FiLOSOFi
45:– /
AntiKvanti, Malmö
188 Måndag 22 september 2014
Franklin L. Baumer / Originalutgåva / Rabén & Sjögren SKEPTiKER OCH SöKARE
Fyra århundranden av religiöst tvivel och sökandet efter en tro i Västerlandet
40:– /
AntiKvanti, Malmö
222 Måndag 22 september 2014
Christopher Ciccone och Wendy Leigh / Tivoli LiVET MED MiN SYSTER MADONNA
49:– / Triangeln, Malmö
XXX juli /augusti 2014
Lucy O' Brian / iCA bokförlag MADONNA
39:– / Triangeln, Malmö
XXX juli /augusti 2014 
KALLE LiND / ROOS & TEGNÉR SVERiGE FöR iDiOTER typ en lärobok
150:– / Blå Båten Annat inköpsställe; AdLibris
281 Måndag 9 juni 2014
Valle Westesson / ROOS & TEGNÉR 100 balla ställen i Skåne

100:– / Blå Båten Annat inköpsställe; AdLibris

XXX Måndag 9 juni 2014

 

Valle Westesson / ROOS & TEGNÉR 100 balla ställen i Stockholm

100:– / Blå Båten Annat inköpsställe; AdLibris

XXX Måndag 9 juni 2014

 

KARL EVANG / Tidens förlag Stockholm 1959 HAN OCH HON en bok i sexuella frågor
XX:– / XX
294 Våren / Sommaren 2014
Warren Elsmore / Tukan KÄNDA BYGGNADER idéer för Lego-byggen
139:– / Åhléns City Malmö
256 Våren / Sommaren 2014
MAGNUS LEWRÉN / Bra Bolag i Lund AB ENKLA SÄTT ATT NÅ MÅL
149:– / XX
108 Våren / Sommaren 2014
JAN CHRiSTENSEN / Skrivareförlaget i Skåne TRO, HOPP OCH SANNA LöGNER en roman
39:– / XX
128 Våren / Sommaren 2014
öVERSÄTTNiNG: V. E. Öman. ORiGiNALiLLUSTRATiONER: Gustave Doré. FöRORD: Teddy Brunius. / BRA KLASSiKER BARON MüNCHHAUSENS MÄRKVÄRDiGA RESOR
TiLL LANDS OCH VATTEN
40:– / XX
200 Våren / Sommaren 2014
Statistiska Centralbyrån iSBN 978-91-618-1568-5 / XX PÅ TAL OM KViNNOR OCH MÄN Lathund om jämställdhet 2012
XX:– / XX
103 Våren / Sommaren 2014
CARL HAMiLTON & ERNST BiLLGREN / Lagennskiöld VAD ÄR POLiTiK och 100 andra jätteviktiga frågor
49:– / ÖverskottsBolaget, Katrinelund Andra inköpsställen; AdLibris, Bokus
117 Våren / Sommaren 2014
KARiN FOSSUM / MånPocket ÄLSKADE POONA
5:– / XX
251 Våren / Sommaren 2014
EVA SANNER / NATUR & KULTUR DET SJUNDE STEGET Om kreativitet och finna sin livsrytm
XX:– / Kronprinsen
253 Våren / Sommaren 2014
KARiN FOSSUM / MånPocket SE DiG iNTE OM
5:– / Kronprinsen
234 Våren / Sommaren 2014
JONAS JOELSON / MånPocket TABULA RASA HOTELS
49:– / Kronprinsen
326 Våren / Sommaren 2014
ANNA-LENA BERGELiN / Espri NEJ TACK, JAG ÅT NYSS
Prisgrupp i; 50:– / Kronprinsen Annat inköpsställe; AdLibris
235 Våren / Sommaren 2014
JAN CHRiSTENSEN / XX GLöMSK ? GLöM DET ! Ett långt kåseri
XX:– / Kronprinsen
206 Våren / Sommaren 2014
FRiDAH JöNSSON / MånPocket TONÅRiNGARNAS HANDBOK TiLL FöRÄLDRARNA –SEX, SPRiT & ÄTSTöRiNGAR
XX:– / Kronprinsen
XXX Våren / Sommaren 2014
Ilselore Turne / Bonnier Carlsen iNGERS UNDULAT
en PiXibok 1332
XXX 2014
XX / i m p Världens Vilda Djur BJöRNAR
från fredliga pandor till livsfarliga isbjörnar
49:– / iCA Maxi Västra hamnen, Malmö
XXX 2014
Erik Hjorth Nielsen / Opal HUGiN OCH MUNiN berättar om Tors brudfärd
49:– / iCA Maxi Västra hamnen, Malmö
XXX 2014
Andrew Heritage / Parragon 100 KLASSiSKA FiLMER
149:– / iCA Maxi Västra hamnen, Malmö
320 2014
SYDSVENSKA DAGBLADET SNÄLLPOSTEN / BRUHN MALMÖS VARDSHiSTORiA
Haur Du sitt Malmö har Du sitt Varlden
Historien om en kampanj
149:– / iCA Maxi Västra hamnen, Malmö
XXX 2014
LARS MAGNUSSON / XX SVERiGES EKONOMiSKA HiSTORiA
0:– [412:–] / UPPHiTTAD och EFTERSKÄNKT AV Max Vii.
XXX 2014
XX / XX VÅR VÄRLDSATLAS
79:– / COOP Forum JÄGERSRO
XXX Lördag 29 mars 2014
iNGA-BRiTTA SUNDQViST / iCA VEGETARiSKA KOKBOKEN Grundkokbok
75:– / SkivEsset
XXX Fredag 28 mars 2014
PER NiLSSON / AB SNYGGT en stilguide för män
99:– / SkivEsset
XXX Fredag 28 mars 2014
Karen Farrington / XX Historical Atlas of Religions
80:– / SkivEsset
XXX Fredag 28 mars 2014
OLA BiLLGREN / Kykeon MÅLERiET LiV OCH DöD
85:– / SkivEsset
XXX Fredag 28 mars 2014
ASTRiD LiNDGREN + MARiT TöRNQViST / Rabén & Sjögren i SKYMNiNGSLANDET
35:– / SkivEsset
XXX Fredag 28 mars 2014
JöRGEN PERSSON + ANDERS RiSiNG / Natur och Kultur MALMö & LUND bakom fasaderna
80:– / SkivEsset
XXX Fredag 28 mars 2014
BJöRN & CARiNA WiLKE / Aktiespararnas bokförlag CHANS ELLER RiSK
0:– / SkivEsset
64 Fredag 28 mars 2014
John Fowles / W&W SAMLAREN
35:– / XX
241 2014
BENGT WAHLSTRöM / Liber Ekonomi EFTER SVERiGE - från nationalstat till nätverkssamhälle
XX:– / XX
208 2014
Marie och Christer Topelius / Rabén & Sjögren LiVET ÄR FRUKTANSVÄRT !
Oscar Wilde har ordet
30:– / XX
76 2014
DAViD BATRA / Forum DET HÄR VAR JU TRÅKiGT
20:– / SkivEsset, Malmö
127 2014
Samuel Johnson / NATUR & KULTUR PRiNS RASSELAS AV ABESSiNiEN
XX:– / SkivEsset, Malmö
164 2014
Michael Williams / Parragon TRAKTORER FRÅN HELA VÄRLDEN
Mer än 220 av världens främsta traktorer
XX:– / XX
315 2014
XX / SNS förlag i KRUSBÄRSLANDETS STORSTÄDER om invandrare i Stockholm, Göteborg och Malmö
XX:– / XX
195 2014
Förord: Maria Löfstedt
Inledning; OLLE JOSEPHSON / Svenska institutet
BLAND GUSSAR OCH GOSSAR om språksituationen i Sverige
25:– / SkivEsset, Malmö
64 2014
BJöRN öBERG / Brombergs Den moderne GENTLEMANNENS KLÄDER en handbok
XX:– / SOPSTATiONEN, Malmö
120 2014
XX / XX PYSSELFEST För barn från 5 år
XX:– / Coop Extra Värnhem
192 2014
HELENA BROSS + KADRi iLVES / Bonnier Carlsen SiMSKOLAN / extra LÄTT att LÄSA
XX:– / Coop Extra Värnhem
XXX 2014
MARGAREA NORDQViST / Bonnier Carlsen HEJA TULLA / extra LÄTT att LÄSA
XX:– / Coop Extra Värnhem
XXX 2014
BiRGiTTA RASMUSSON / iCA RUTiGA KOKBOKEN
XX:– / Coop Extra Värnhem
751 2014
Redaktör: ROGER CARLSON / iCA SJU SORTERS KAKOR
XX:– / XX
184 2014
Georges Simenon / Bonniers GLASBUREN
40:– /
AntiKvanti, Malmö
200 Lördag 1 mars 2014
Almudena Grandes / Norstedts
öVERSATT AV: Ulrika Milles
LULú
40:– /
AntiKvanti, Malmö
257 Lördag 1 mars 2014
Doris Lessing / Trevi iNTE DEN TYP SOM GiFTER SiG och andra noveller
40:– /
AntiKvanti, Malmö
183 Lördag 1 mars 2014
Henry Miller / W&W-serien STENBOCKENS VÄNDKRETS
20:– /
AntiKvanti, Malmö
325 Lördag 1 mars 2014
Milan Kundera / Bonnier Pocket LiVET ÄR NÅGON ANNANSTANS
40:– /
AntiKvanti, Malmö
230 Lördag 1 mars 2014
Dr Martin Benjamin / Lonely Planet SWAHiLi
15:– / SOPSTATiONEN, Malmö
260 Lördag 11 januari 2014
Suzanne Brøgger / W&W FRÄLS OSS iFRÅN KÄRLEKEN
10:– / SOPSTATiONEN, Malmö
257 Lördag 11 januari 2014
YNGVE KERNELL / NORSTEDTS GRÖNKöPiNG Svenskare än Sverige
10:– / SOPSTATiONEN, Malmö
192 Lördag 11 januari 2014
Frede Godsk / iCA bokförlag TUREN GÅR TiLL New York
10:– / SOPSTATiONEN, Malmö
128 Lördag 11 januari 2014
Harry Kaae / Dragør kommune Byvandring i det gamle A Walk Through Old DRAGØR
5:– / SOPSTATiONEN, Malmö
28 Lördag 11 januari 2014
XX / XX XX
XX:– / XX
XXX 2014

FöR VAD What for Warum perche
BOKTiPS Book Tip; SKöNLiTTERATUR Fiction + VETENSKAP Science.

UTLÄSTA BöCKER Read out Books Bücher vorlesen Libri Leggi;
1980-tal, 1980–1990-tal, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
BARNBOK Child Book [2009/ 2011–] BegynnelseBokstav Titlar; A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ö.

BOKHYLLA
Book Shelf [–2009]
16 BLÅ / LiLA BöCKER. 10 GRöNA BöCKER. 13 ROSA / RöDA BöCKER. 16 GULA / ORANGA BöCKER.
51 ViTA BöCKER. 21 SVARTA BöCKER. FLER BöCKER.

BOKHYLLOR Book Shelfs [2013–]
A – Bok- + biblioteksväsen. B – Allmänt + blandat. C – Religion. D – Filosofi + psykologi. E – Uppfostran + undervisning. F – Språkvetenskap. G – Litteraturvetenskap.
H – Skönlitteratur. i – Konst, musik, teater, film + fotografi. J – Arkeologi. K – Historia. L – Biografi + genealogi. M – Etnografi, socialantropologi + etnologi.
N – Geografi med lokalhistoria. O – Samhälls- + rättsvetenskap. P – Teknik, industri + kommunikationer. Q – Ekonomi + näringsväsen. R – Lek, spel + idrott.
S – Militärväsen. T – Matematik. U – Naturvetenskap. V – Medicin. X – Musikalia + noter. Y – Musikinspelningar. Å – Kartor –> N – Geografi. Ä – Tidningar.

BOKKöP Bought Books;
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

BOKLÅN
Borrowed Books + PLANERAD Planning to read + PÅBöRJADE Started to read + PÅGÅENDE Ongoing reading.

SE ÄVEN See also AdLibris, AntiKvanti, Antikvariat, Bibliotek, BoKBorsen, BokButiken, BokCirklar, BokFynd, BokhandelnLaholm, Bokia, BokPris, BokRecension,
BokShopen, BokSidan, Boksson, Bokus, Bookis.Com, Bra Böcker bokförlag, CoboltForlag, Kungliga Biblioteket, Malmö stadsbibliotek, PocketShop, Wikipedia.

SE HELA MT-WEBBPLATSEN SOM ETT BOK-iNDEX: MTboken. See The entired MT Web Site as a Book Index: Book of MTness.


RELATERADE SiDOR: DRYCK + EKONOMi + FiLM + iNKöP + LJUD / MUSiK + UNDERSöKNiNG + XCHANGE + öNSKELiSTA samt öPPETTiDER !

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962024] *Martin Thörnquist