MTMEDiA Community BOKHYLLOR !

VAD What Was che cosa 1.000-talet BöCKER MARTiN HAR / HAR HAFT i BOKHYLLOR [2013–]
Book Shelfs Books [2013–]
Buchen Regalen [2013–] secondo i testi mensole [2013–]

VAR
Where Wo dove
MTmedia.SE < 4.Community! < Bok! < s4bokhyllor.html

NÄR
When Wann quando
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 04.06.2020


VEM
Who Wer chi Chi
Martin Thörnquist

HUR
How Wie come
REKOMMENDATiON; 60–
80 SiDOR OM DAGEN Recommendation; 60–80 pages each Day!

MED HJÄLP AV VAD
With Help from What Mit Hilfe von Was con aiuto da che cosa
'Klassifikationssystem för svenska bibliotek', 'SAB-systemet' och 'SAB:s klassifikationssystem". Förkortningen SAB står för "Sveriges Allmänna
Biblioteksförening". SAB gick samman med Svenska BibliotekarieSamfundet [SBS] och bildade nuvarande Svensk Biblioteksförening. KÄLLA: Wikipedia

S – Militärväsen [0 titlar, anno 2013]

VAD What Was che cosa
T
iTEL
Title Titel titolo
VEM Who Wer chi
FöRFATTARE Writer Schriftsteller scrittore
Joshua Piven och David Borgenicht  / Richters i VÄRSTA FALL en överlevnadsberättelse för extrema situationer
- -
VAD What Was che cosa
T
iTEL
Title Titel titolo
VEM Who Wer chi
FöRFATTARE Writer Schriftsteller scrittore

Signum enligt SAB [klickbart för förteckning; över MT BiblioteksBokhyllor: 2013–!]

A – Bok- + biblioteksväsen
B – Allmänt + blandat
C – Religion
D – Filosofi + psykologi
E – Uppfostran + undervisning
F – Språkvetenskap
G – Litteraturvetenskap
H – Skönlitteratur
i – Konst, musik, teater, film + fotografi

J – Arkeologi
K – Historia
L – Biografi + genealogi
M – Etnografi, socialantropologi + etnologi
N – Geografi [inklusive Å – Kartor]
O – Samhälls- + rättsvetenskap
P – Teknik, industri + kommunikationer
Q – Ekonomi + näringsväsen
R – Lek, spel + idrott
S – Militärväsen
T – Matematik
U – Naturvetenskap
V – Medicin
X – Musikalia + noter
Y – Musikinspelningar
Å – Kartor –> N – Geografi
Ä – Tidningar

FöR VAD What for Warum perche
BOKTiPS Book Tip; SKöNLiTTERATUR Fiction + VETENSKAP Science.
LÄSTA BöCKER Read Books Bücher gelesen Libri Leggi ;
1980-tal, 1980–1990-tal, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020.

BARNBOK Child Book [2009/ 2011–]
BegynnelseBokstav Titlar; A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ö.

BOKHYLLA
Book Shelf [–2009] 16 BLÅ / LiLA BöCKER. 10 GRöNA BöCKER. 13 ROSA /
RöDA
BöCKER
. 16 GULA / ORANGA BöCKER.
51 ViTA BöCKER. 21 SVARTA BöCKER. FLER BöCKER.

BOKHYLLOR Book Shelfs [2013–]
A – Bok- + biblioteksväsen. B – Allmänt + blandat. C – Religion. D – Filosofi + psykologi. E – Uppfostran + undervisning. F – Språkvetenskap. G – Litteraturvetenskap.
H – Skönlitteratur. i – Konst, musik, teater, film + fotografi. J – Arkeologi. K – Historia. L – Biografi + genealogi. M – Etnografi, socialantropologi + etnologi.
N – Geografi med lokalhistoria. O – Samhälls- + rättsvetenskap. P – Teknik, industri + kommunikationer. Q – Ekonomi + näringsväsen. R – Lek, spel + idrott.
S – Militärväsen. T – Matematik. U – Naturvetenskap. V – Medicin. X – Musikalia + noter. Y – Musikinspelningar. Å – Kartor –> N – Geografi. Ä – Tidningar.

BOKKöP Bought Books; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020.

BOKLÅN Borrowed Books + PLANERAD Planning to read + PÅBöRJADE Started to read + PÅGÅENDE Ongoing reading.

SE ÄVEN See also; AdLibris, AntiKvanti, Antikvariat, Bibliotek, BokButiken, BokCirklar, BokFynd, Bokia, BokPris, BokRecension,
BokShopen, BokSidan, Boksson, Bokus, Bra Böcker bokförlag, Kungliga Biblioteket, Malmö stadsbibliotek, PocketShop, Wikipedia.

SE ÄVEN HELA MT-WEBBPLATSEN SOM ETT BOK-iNDEX: MTboken
See also The entired MT Web Site as a Book Index:
Book of MTness.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist