MTMEDiA Community BOKHYLLOR ! index

VAD What Was che cosa 1.000-talet BöCKER MARTiN HAR / HAR HAFT i BOKHYLLOR [2013–]
Book Shelfs Books [2013–]
Buchen Regalen [2013–] secondo i testi mensole [2013–]

VAR
Where Wo dove
MTmedia.SE < 4.Community! < Bok! < 4bokhyllor.html

NÄR
When Wann quando
UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert aggiornato 28.05.2020


VEM
Who Wer chi Chi
Martin Thörnquist

HUR
How Wie come
REKOMMENDATiON; 60–
80 SiDOR OM DAGEN Recommendation; 60–80 pages each Day!

MED HJÄLP AV VAD
With Help from What Mit Hilfe von Was con aiuto da che cosa
'Klassifikationssystem för svenska bibliotek', 'SAB-systemet' och 'SAB:s klassifikationssystem". Förkortningen SAB står för "Sveriges Allmänna
Biblioteksförening". SAB gick samman med Svenska BibliotekarieSamfundet [SBS] och bildade nuvarande Svensk Biblioteksförening. KÄLLA: Wikipedia

Signum enligt SAB:s klassifikationssystem Wikipedia [klickbart för förteckning; över MT BiblioteksBokhyllor: 2013–!]
SE ÄVEN: Deweysearchsv.Pansoft.DE/webdeweysearch + Library.illinois.EDU + Wikipedia

A – Bok- + biblioteksväsen
B – Allmänt + blandat
C – Religion
D – Filosofi + psykologi
E – Uppfostran + undervisning
F – Språkvetenskap
G – Litteraturvetenskap
H – Skönlitteratur
i – Konst, musik, teater, film + fotografi

J – Arkeologi
K – Historia
L – Biografi + genealogi
M – Etnografi, socialantropologi + etnologi
N – Geografi med lokalhistoria
O – Samhälls- + rättsvetenskap
P – Teknik, industri + kommunikationer
Q – Ekonomi + näringsväsen
R – Lek, spel + idrott
S – Militärväsen
T – Matematik
U – Naturvetenskap
V – Medicin
X – Musikalia + noter
Y – Musikinspelningar
Å – Kartor –> N – Geografi
Ä – Tidningar

FöR VAD What for Warum perche
BOKTiPS Book Tip; SKöNLiTTERATUR Fiction + VETENSKAP Science.
LÄSTA BöCKER Read Books Bücher gelesen Libri Leggi ;
1980-tal, 1980–1990-tal, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020.

BARNBOK Child Book [2009/ 2011–]
BegynnelseBokstav Titlar; A B C D E F G H i J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä ö.

BOKHYLLA
Book Shelf [–2009] 16 BLÅ / LiLA BöCKER. 10 GRöNA BöCKER. 13 ROSA /
RöDA
BöCKER
. 16 GULA / ORANGA BöCKER.
51 ViTA BöCKER. 21 SVARTA BöCKER. FLER BöCKER.

BOKHYLLOR Book Shelfs [2013–]
A – Bok- + biblioteksväsen. B – Allmänt + blandat. C – Religion. D – Filosofi + psykologi. E – Uppfostran + undervisning. F – Språkvetenskap. G – Litteraturvetenskap.
H – Skönlitteratur. i – Konst, musik, teater, film + fotografi. J – Arkeologi. K – Historia. L – Biografi + genealogi. M – Etnografi, socialantropologi + etnologi.
N – Geografi med lokalhistoria. O – Samhälls- + rättsvetenskap. P – Teknik, industri + kommunikationer. Q – Ekonomi + näringsväsen. R – Lek, spel + idrott.
S – Militärväsen. T – Matematik. U – Naturvetenskap. V – Medicin. X – Musikalia + noter. Y – Musikinspelningar. Å – Kartor –> N – Geografi. Ä – Tidningar.

BOKKöP Bought Books; 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
2020.

BOKLÅN Borrowed Books + PLANERAD Planning to read + PÅBöRJADE Started to read + PÅGÅENDE Ongoing reading.

SE ÄVEN See also AdLibris, AntiKvanti, Antikvariat, Bibliotek, BokButiken, BokFinken, BokCirklar, BokFynd, Bokia, BokPris, BokRecension,
BokShopen, BokSidan, Boksson, Bokus, Bra Böcker bokförlag, Kungliga Biblioteket, Malmö stadsbibliotek, PocketShop, Wikipedia.

SE ÄVEN HELA MT-WEBBPLATSEN SOM ETT BOK-iNDEX: MTboken
See also The entired MT Web Site as a Book Index:
Book of MTness.

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962020] *Martin Thörnquist