Petrus Bernhard & Martin Thörnquist presenterade...

Därmed inbjöds Du till Piotr Bernhards
paradisfiesta, den 16 mars 2002, klockan 19.00.

Tema:
Gudar, gudinnor
& himmelrike


Tag med: Allt Ni skulle tagit med Er
till paradiset. Allt Ni ser i Era drömmar.
Allt rusvatten som kan föra Er närmare
himlens höjder och fluff att sitta uppå.

Tag: Guda–kläder, himla–dräkter, enbart dyra
klenoder eller det Ni ser med ögonen stängda.

Detaljer: Ambrosia & Nectar bjudes s. l. l. r.

Martin har bidragit med Fläktande fjädrar, Gospel–musik och Lakan,
Nicolovius & Giovanni bidrogo med en indisk utsökt kryddad maträtt.

© 199719981999200020012002200320042005 Petrus Bernhard & Martin Thörnquist