Petrus Bernhard +Linka & Martin Thörnquist
presenterar med samstämmigt DJUNGEL-VRÅL;

Härmed inbjudes Ni till Piotr Bernhards [30]
¤ Linkas
[31] minst dubbla födelsdagsfiesta,
lördagen, den 22 mars 2003, klockan 18.00.

Sista festen på Abbekåsgatan. [i Piotrs appartement]

Tema: Djur, S1ffr0r
& Stjärn*tecken...

Tag med: Potensmätare, tvilling, fiskhåv, pilbåge,
bygga~bo~material, jungfru, odjursvätska och kulram.

Tag på: Horn, djurhuvud, nummer, matematiska
symboler, våg, lätta pälsar och björnhudar, svansar,
fjädrar, vingar, fenor, spröt, rom och skal.

Detaljer: Adress och andra inbjudna kan möjligen
fås och nås via nedan. Övrigt kan komma
att meddelas efteråt...

© 199719981999200020012002200320042005 Petrus Bernhard + Linka & Martin Thörnquist