iNViTATiON:
DÄRMED
iNViTERADES Ni TiLL PiOTR
BERN–
HARDS 28:E ÅTERFÖDELSEDAGSFiESTA
LÖRDAG 24 MARS 2001 KLOCKAN 18–08

A F R ï K A &

F E T î S C H ì S M

Tag med:Brinnande kameler, tam–tamer, rötter, palmvin, totem,
hägring, en shaman, Era förfäders hår och hjärtan av Era fiender.

Tag: Svart hy, lätta läderremmar, kinkiga, safarikläder, spjut och
piskor, tigerskinn, ormhattar eller enbart löv och smycken.

Detaljer: Speciellt tack till de långväga och långvariga
gästerna som Lia och Nico till exempel...


© 199719981999200020012002200320042005 Petrus Bernhard & Martin Thörnquist