iNViTATiON:
DÄRMED iNBJÖDS DU TiLL PiOTR
BERNHARDS
FÖDELSEDAGSKAOS 20 MARS 1999 KLOCKAN 18

S U R R E A L í S M &

S Ö M N G Å N G A R E

TAG MED: FLYTANDE ELD, SJÄLVLYSANDE VERK–
TYG, DRÄNKTA i HONUNG AV OKÄND FUNKTiON

TAG PÅ: SÖNDERTRASADE VÄXTER, BRiNNANDE
FÅGLAR, EXOTiSKA MÖBELFRAGMENT, NATTLiNNEN
AV MJÖLK, HJÄRTGRANATER OCH FÅGELANEMONER


© 199719981999200020012002200320042005 Petrus Bernhard & Martin Thörnquist