MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый
mostra ÄR iTALiENSKA OCH BETYDER UTSTÄLLNiNG, ViSNiNG. ORDET KOMMER FRÅN VERBET di mostrare ~ ATT ViSA
mostra is italian and means Exhibit, Show.The Word has its origin in the verb di mostrare ~ to show

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3mostra < 3mostra2019.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 13.02.2019
1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019

HUR
How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой

iNTRESSANTA VERNiSSAGER~UTSTÄLLNiNGAR MESTADELS i MALMö STAD
Exhibits mostly in City of Malmö Town
Austellung in Stadt Malmö und mehr mostra e. g. nel città di malmo

Malmö Gallerinatt sista Lördagen i september; Konstframjandet.org/malmogallerinatt

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

SE ÄVEN MT Media Aesthetic GALLERi See also MT Aesthetic Gallery

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT for kva почему
UTSTÄLLNiNG: Vernissage och konsert Molekyl gallery;
Båstadsgatan 4, 214 39 Malmö
Vernissage fredagen den 1 februari klockan 18~22
24 januari~24 februari 2019
JOSEF SÖREKE & KRiSTiN WARFViNGE Bygg musikinstrument av återvunnet material.

Skapa stycken för de nya instrumenten.

Spela tillsammans.

Resultatet blir en konsert och utställning på Molekyl
Workshop
"Jungle in the city” Galleri Final, Kungsgatan 31, 212 13 Malmö 26 januari~20 mars 2019 Lars Tunebo Autodidakt Genialiska, sammansatta och koloristiska verk
ANiMAL

 


 
Galleri Vasli Souza
Gustav Adolfs torg 10 B, 211 39 Malmö
Opening Night: 25t:h January, 18.00~21.00

25th January – 3rd March 2019

Linda Hansen, Mark van den Heuvel, Thomas Nondh Jansen, Daniel Gebhart de Koekkoek and Simon Wald~Lasowski Exploring five different perspectives over the use of animals in today’s photography. Group exhibition curated by Vasli Souza.
UTSTÄLLNiNG MALMö KONSTHALL
Malmo Art Hall
Sankt Johannes~
gatan 7, Box 17127,
SE~200 10 Malmö Triangeln
 
15 septemer 2018 ~
13 januari 2019
Maria Lindberg Hemsida; https://www.konsthall.malmo.se/utstallning/maria-lindberg/ Verk från 4 decennier.
VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO
for hvad MiÉRT for kva почему

SE ÄVEN Please, see also Sehen Sie bitte auch
MT Media AESTHETiC Galleri: KONSTGALLERiER Art Galleries Kunst Galerien;
MALMö~LUND~København~SVERiGE: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Sala...
UTOMLANDS~iNTERNATiONAL: Amsterdam, Basel, Firenze, Köln, London, Madrid, Méxiko, Milano, Modena,
New York City
, Paris, Roma, Sankt-Peterburg; Са́нкт-Петербу́рг, Status Civitatis Vaticanae, Washington...

MT Media AESTHETiC
Mostra; UTSTÄLLNiNGAR~VERNiSSAGER MT Exhibitions Openinge~Premieres~Shows Austellungen~Eröffnung;
anno 1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019

MT Media AESTHETiC
Artist; KONSTNÄRSFöRTECKNiNG A~ö ~1.000+ KONSTNÄRER ~1.000+ Artists ~1.000+ Künstler
[A~B~C~D~E~F~G~H~i~J~K~L~M~N~O~P~Q~R~S~T~U~VW~X~Y~Z~ÅÄ~ö]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2019] *Martin Thörnquist