MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый
mostra ÄR iTALiENSKA OCH BETYDER UTSTÄLLNiNG, ViSNiNG. ORDET KOMMER FRÅN VERBET di mostrare ~ ATT ViSA
mostra is italian and means Exhibit, Show.The Word has its origin in the verb di mostrare ~ to show

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3mostra < 3mostra2017.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 14.04.2021 1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019~2020

HUR
How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой

iNTRESSANTA VernissageR~UTSTÄLLNiNGAR MESTADELS i MALMö STAD
Exhibits mostly in City of Malmö Town
Austellung in Stadt Malmö und mehr mostra e. g. nel città di malmo

Malmö Gallerinatt sista Lördagen i september; Konstframjandet.org/malmogallerinatt

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

SE ÄVEN MT Media Aesthetic GALLERi See also MT Aesthetic Gallery

+ VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT for kva почему
Vernissage / Exhibition
Per Engleson
Pop~Up Galleri

Gallery Engleson,
Emporia köpcenter
Emporia, 3rd Floor,
Hyllie Boulevard 19
SE~215 32 Malmö
Fredag 28 april 2017 ~
Torsdag 4 maj 2017
Vernissage Lördag 29 april 2017 klockan 15:00~18:00

öppet 10.00~20.00

Saturday 29.04.2017
15.00~18.00.

Daily 10.00
~20.00
~Thursday 04.05.2017.

PHELiCiA WiSS
Stockholm~>Lund / Malmö, måleri: Earth~Heart~Art; Facebook.com/phelicia.wiss ~ Instagram.com/pheliciawiss.art ~
M.Facebook.com/PheliciaWissArt ~
Facebook.com/phelicia.wiss/media_set ~ Gallerinet.se/galleri/1997 UTSTÄLLNiNG 2015: Facebook.com/CoffeeJoint YouTube
ViNNARE: ModellJakten.NU 2015
Hemsida;
PheliciaWiss.Com GalleriEngleson.COM

Facebook:
Events/285731031875380/

 

Konstnärinnan närvarande 17~20

'Things you know nothing about"

Galleri Final
Kungsgatan 31
SE~212 13 Malmö
Lördag 4 mars 2017 ~
Söndag 9 april 2017

Onsdag~Fredag;
12.00~17.30
Lördag~Söndag;  13.00~
16.00

BERTiL WARNOLF Hemsida; GalleriFinal.SE Surrealistiskt vardagligt

 

Elements of Conduct
MALMö KONSTHALL
Malmo Art Hall
Sankt Johannes~
gatan 7, Box 17127,
SE~200 10 Malmö Triangeln
Facebook~sida
Lördag 18 februari 2017 ~
Söndag 14 maj 2017
ROSA BARBA Hemsida; Konsthall.malmo.se/o.o.i.s/5613 The Films And The Darkness
VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO
for hvad MiÉRT for kva почему

SE ÄVEN Please, see also Sehen Sie bitte auch
MT Media AESTHETiC Galleri: KONSTGALLERiER Art Galleries Kunst Galerien;
MALMö~LUND~København~SVERiGE: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Sala...
UTOMLANDS~iNTERNATiONAL: Amsterdam, Basel, Firenze, Köln, London, Madrid, Méxiko, Milano, Modena,
New York City
, Paris, Roma, Sankt~Peterburg; Са́нкт~Петербу́рг, Status Civitatis Vaticanae, Washington...

MT Media AESTHETiC
Mostra; UTSTÄLLNiNGAR~VernissageR MT Exhibitions Openinge~Premieres~Shows Austellungen~Eröffnung;
anno 1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019

MT Media AESTHETiC
Artist; KONSTNÄRSFöRTECKNiNG A~ö ~1.000+ KONSTNÄRER ~1.000+ Artists ~1.000+ Künstler
[A~B~C~D~E~F~G~H~i~J~K~L~M~N~O~P~Q~R~S~T~U~VW~X~Y~Z~ÅÄ~ö]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2021] *Martin Thörnquist