MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый
mostra ÄR iTALiENSKA OCH BETYDER UTSTÄLLNiNG, ViSNiNG. ORDET KOMMER FRÅN VERBET di mostrare ~ ATT ViSA
mostra is italian and means Exhibit, Show.The Word has its origin in the verb di mostrare ~ to show

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3mostra < 3mostra2007.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 14.04.2021 1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019~2020

HUR
How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой

iNTRESSANTA VernissageR~UTSTÄLLNiNGAR MESTADELS i MALMö STAD
Exhibits mostly in City of Malmö Town
Austellung in Stadt Malmö und mehr mostra e. g. nel città di malmo

Malmö Gallerinatt sista Lördagen i september; Konstframjandet.org/malmogallerinatt

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

Malmö Gallerinatt sista Lördagen i september. 2007, Lördag 29 september 2007 klockan 18~24
Tidigare år; 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

SE ÄVEN MT Media Aesthetic GALLERi See also MT Aesthetic Gallery

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO
for hvad MiÉRT for kva почему

Vernissage

 

Galleristen / Galleri Rönnquist och Rönnquist

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö

24 november [Vernissage klockan 12~15]

Utställningen varar ~16 december 2007
PETER WAHLBECK Hemsida;
Galleristen.SE

Telefon;
+46 [0]40~232 234
Mobil;
+46[0]
707 60 80 90
Fax;
+46 [0]40~641 88 25

Konstnärens närvaro på Vernissaget...
Vernissage

 

Galleristen / Galleri Rönnquist och Rönnquist

Galleri Källarplan

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö
24 november [Vernissage klockan 12~15]

Utställningen varar ~16 december 2007
KAROLiNA WOJCiK Hemsida;
Galleristen.SE

Telefon;
+46 [0]40~232 234
Mobil;
+46[0]
707 60 80 90
Fax;
+46 [0]40~641 88 25

 

Konstnärinnans närvaro på Vernissaget...
_OWEROFBAB_ _ Nya Stadsgalleriet Halmstad 14 juli~18 augusti 2007 Maria Borgström,
verksam i Malmö
LÄNKAR: Konstfrämjandet i Halland, Veckans Screen SVT
STiPENDiUM: Hallands konstförening [2007]
William Kentridge
Fragment för Georges Méliès
Black Box / Chambre Noire
MALMö KONSTHALL Malmo Art Hall
Sankt Johannes~
gatan 7, Box 17127, SE~200 10 Malmö Triangeln
Facebook~sida
31 maj~19 augusti 2007

öPPET: klockan dagligen 11~17 onsdag 11~21 [Visning dagligen 14:00 även Onsdag 18:30]

William Kentridge Melankoliskt och poetiskt
Teckning, film och animation.

Producerad av Moderna Muséet i Stockholm

För förståelsen, förklaringen och problematiseringen kring folkmord och apart~heid.

Black Box~ Teatern med 2 projektioner, 6 mekaniserade figurer och 50~tal teckningar

Vernissage Norrtälje konsthall Lördag 14 april 2007 Maria Borgström,
verksam i Malmö
TiDiGARE UTSTÄLLNiNG: Kuriosakabinett Libertinens rum~Dygdens rum 20 mars~8 april 1999 Galerie Leger i Malmö
PUBLiKATiONER: ROLLON; 'Shake~Speares Sonnets" i samarbete med Peter Dacke
Malmö GALLERiNATT Malmö: Möjligen;
CirkulationsCentralen~
Elastic~Filialen~Galleri Repris~Teater Lilith~Textilkoll / KKV Textil~
Wearable Artpieces~
Wejsflog~
Form / Design Center~
Formargruppen~
Fotogalleriet [format]~
Galerie Holm~Galerie Rose Marie~Galleri 21~Galleri Estetica~Galleri Final~Galleri Gamla Väster~Galleri GKM~Galerie Leger~Galleri Persson~Galleri Ping Pong~Galleri Rostrum~Galleri Rönnquist&Rönnquist~
Galleri Sankt Gertrud~
MALMö KONSTHALL~Malmö Konstmuseum~Malmö Museer~Signal~Skånes Konstförening~Wuthering Heights~Galleri Peep~
Sista LöRDAGen i september 2007

 

öPPET:
klockan 18~24

~


Konstfrämjandet

Skåne i samarbete

med Malmö

citysamverkan,

Sydsvenskan och

Malmö stads spårvägar

 

Gallerivandring

 

Sardin Sauvage

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO
for hvad MiÉRT for kva почему

SE ÄVEN Please, see also Sehen Sie bitte auch
MT Media AESTHETiC Galleri: KONSTGALLERiER Art Galleries Kunst Galerien;
MALMö~LUND~København~SVERiGE: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Sala...
UTOMLANDS~iNTERNATiONAL: Amsterdam, Basel, Firenze, Köln, London, Madrid, Méxiko, Milano, Modena,
New York City
, Paris, Roma, Sankt~Peterburg; Са́нкт~Петербу́рг, Status Civitatis Vaticanae, Washington...

MT Media AESTHETiC
Mostra; UTSTÄLLNiNGAR~VernissageR MT Exhibitions Openinge~Premieres~Shows Austellungen~Eröffnung;
anno 1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019

MT Media AESTHETiC
Artist; KONSTNÄRSFöRTECKNiNG A~ö ~1.000+ KONSTNÄRER ~1.000+ Artists ~1.000+ Künstler
[A~B~C~D~E~F~G~H~i~J~K~L~M~N~O~P~Q~R~S~T~U~VW~X~Y~Z~ÅÄ~ö]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2021] *Martin Thörnquist