MTMEDiAAesthetic PRESENTERAR Presents Präsentiert presente

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva тот кото~рый
mostra ÄR iTALiENSKA OCH BETYDER UTSTÄLLNiNG, ViSNiNG. ORDET KOMMER FRÅN VERBET di mostrare ~ ATT ViSA
mostra is italian and means Exhibit, Show.The Word has its origin in the verb di mostrare ~ to show

VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где MTmedia.SE < 3 ~ Aesthetic < 3mostra < 3mostra2011.html

NÄR When Wann UPPDATERAD Uptodate Aktualisiert 14.04.2021 1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019~2020

HUR
How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой

iNTRESSANTA VernissageR~UTSTÄLLNiNGAR MESTADELS i MALMö STAD
Exhibits mostly in City of Malmö Town
Austellung in Stadt Malmö und mehr mostra e. g. nel città di malmo

Malmö Gallerinatt sista Lördagen i september; Konstframjandet.org/malmogallerinatt

FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT til kva почему
ESTETiK Aesthetic Ästhetik estetica Esthétique ESTEYKA Æstetisk ESZTÉTiKA estetisk эстетика Esteettinen Estética Αισθητική

SE ÄVEN MT Media Aesthetic GALLERi See also MT Aesthetic Gallery

VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche Pour ce qui DYKTANDO for hvad MiÉRT for kva почему
Vernissage / UTSTÄLLNiNG MALMö KONSTHALL
Malmo Art Hall
Sankt Johannes~
gatan 7, Box 17127,
SE~200 10 Malmö Triangeln
Facebook~sida
17 december 2011~26 februari 2012 GERHARD NORDSTRöM

 

STORT LandskapsMåleri på pannå Berör Både
Fjärran och Nära
Vernissage för 'Översättningar".
Galleristen Henrik Rönnquists galleri

Gallerist / Gallery Ronnquist and Ronnquist

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö

Lördag 2 juli 2011 klockan 12~15.

Utställningen pågår till Söndag 24 juli 2011.
Av och med konstnären Fredrik Jensner.
Galleristen.SE Läs & se mer.
Översättningar [PDF]
Vernissage i konstnärens närvaro
Galleristen Henrik Rönnquists galleri

Gallerist / Gallery Ronnquist and Ronnquist

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö

Lördag 4 juni 2011
klockan 12~15.

Utställningen pågår till Söndag 26 juni 2011.

Tor Hedendahl Måleri [Blandteknik] PRESSRELEASE Läs & se mer.
Vernissage i konstnärens närvaro för 'Vem är Zlatan?'

 

Galleristen Henrik Rönnquists galleri

Gallerist / Gallery Ronnquist and Ronnquist

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö 

Lördag 7 maj 2011
klockan 12~15.

Utställningen pågår till Söndag 29 maj 2011.

med måleri av
Michael Reinhardt.
Måleri

PRESSRELEASE Läs & se mer.

Se även PresseMeddelelse [PDF]

 
Kortutställning


Galleristen Henrik Rönnquists galleri

Gallerist / Gallery Ronnquist and Ronnquist

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö 

Vernissage Lördag 16 april 2011 klockan 16~20.

Öppet Söndag 17 och Måndag 18 april 2011
klockan 12~18.
Sponsorer är Panduro Hobby, Lime Grafik, ICA Toppen i Vellinge, Svart & Witt, Café & Mat och
Personalpartner AB
Kortutställning Till
förmån för Barncancerfonden.
Läs & se mer.
Vernissage i konstnärens närvaro

Galleristen Henrik Rönnquists galleri

Gallerist / Gallery Ronnquist and Ronnquist

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö 

Lördag 9 april 2011 klockan 12~15.

Utställningen pågår till Söndag 1 maj 2011.
MAGNUS DAHLBÄCK Nya målningar. Läs & se mer.
Vernissage i konstnärens närvaro
Galleristen Henrik Rönnquists galleri

Gallerist / Gallery Ronnquist and Ronnquist

iSAK SLAKTAREGATAN 3
SE~211 21 Malmö 

Lördag 12 mars 2011
klockan 12~15.

Utställningen pågår till Söndag 3 april 2011.
Marie Sandberg ~ Läs & se mer. PRESSRELEASE Vernissage~inbjudan [PDF]
OLJEMÅLNiNGAR
Restaurang Tuppen,
Nya utställningshörnan
SE~XXX XX Malmö
Månadens gästutställare
Mars
2011
Jan Vittorio Thörnquist OLJA

Färgstarkt och Spretigt med
Tydliga konturer...

 

ROSORNA och Landskapet
VAD What Was che cosa Ce qui JAKi hvad MiLYEN kva какой VAR Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где NÄR When Wann quando uand PODCZAS hvornår AMiKOR når когда VEM Who Wer chi Chi KTóRZY hvem KiK kven кто HUR How Wie come Comment JAKiM hvordan HOGYAN korleis какой FöR VAD What for Warum perche
Pour ce qui
DYKTANDO
for hvad MiÉRT for kva почему

SE ÄVEN Please, see also Sehen Sie bitte auch
MT Media AESTHETiC Galleri: KONSTGALLERiER Art Galleries Kunst Galerien;
MALMö~LUND~København~SVERiGE: Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Ystad, Uppsala, Västerås, Norrtälje, Sala...
UTOMLANDS~iNTERNATiONAL: Amsterdam, Basel, Firenze, Köln, London, Madrid, Méxiko, Milano, Modena,
New York City
, Paris, Roma, Sankt~Peterburg; Са́нкт~Петербу́рг, Status Civitatis Vaticanae, Washington...

MT Media AESTHETiC
Mostra; UTSTÄLLNiNGAR~VernissageR MT Exhibitions Openinge~Premieres~Shows Austellungen~Eröffnung;
anno
1993~1996~1999~2000~2001~2002~2003~2004~2005~2006~2007~2008~2009~2010~2011~2012~2013~2014~2015~2016~2017~2018~2019

MT Media AESTHETiC
Artist; KONSTNÄRSFöRTECKNiNG A~ö ~1.000+ KONSTNÄRER ~1.000+ Artists ~1.000+ Künstler
[A~B~C~D~E~F~G~H~i~J~K~L~M~N~O~P~Q~R~S~T~U~VW~X~Y~Z~ÅÄ~ö]

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [1996~2021] *Martin Thörnquist