Räknat om MT / MTMTmedia.SE

VAD What ANSiKTSBOK-BESÖKARARE STATiSTiK Facebook Visitors [STATS]

VAR
Where Wo dove Là où DOKAD hvor HOL kor где
MTmedia.SE < 0. intro? < Stats < stats0facebook.html

NÄR When 199614.03.2022

VEM
Who
Martin Thörnquist

HUR Räknas MT av media / maskiner / program / robotar?

Besök på Martin Thörnquists profil idag; 84, igår; 287, i månaden; 8.610,
totalt; 149.796. Hur många gånger blir Din profil visad?
://MT, 14 december 2010
Martin Thörnquist
Min profil har visats 8580 gånger / månad.
Hur många gånger blir Din profil visad? ://MT
Martin har undersökt hur många besökande som är
på sin profil med hjälp av; apps.facebook.com/profstat_se
Antal besök i dag: 120
Antal besök i går: 286
Antal besök om månaden: 8580
Antal besök totalt: 149.305
[13 december 2010]
[Lördag 11 december 2010 klockan 10:51]

JÄMFöRELSE MED DEN SOM
iNTRODUCERAT MiG TiLL APPLiKATiONEN:

Jenny Samuelsson
Min profil har visats 4320 gånger i månaden.
Hur många gånger blir er profil visat?
Jenny har undersökt hur många besökande
som är på sin profil med hjälp av; apps.facebook.com/profstat_se
Antal besök i dag: 90
Antal besök i går: 144
Antal besök om månaden: 4320
Antal besök totalt: 4334
[Fredag 10 december klockan 15:39]

MT Media har budskapet att räkna med

You can count on MT Media

ALLMÄN STATiSTiK ?
BESöKAR-STATiSTiK ?

ANSiKTSBOK-BESöKARE
?

FrontPage FP RAPPORTER ?
iNTERN SiD-STATiSTiK ?

2004–2005, 2005–2007,
2007–2008, 2008–2009,
2004–2009,
2004–2010.
JÄMFöRANDE STATiSTiK ?


PageMill iNNEHÅLL / RESURSER ?
ParaMeter PM RAPPORTER ?
PM DAGS-RAPPORT ?
PM TiM-RAPPORT ?
SÄRSKiLD STATiSTiK ?

Standard Statistics?
Visitor's Statistics?
Facebook Visitors?

Front Page FP Reports?
internal Page Statistics?
2004–2005, 2005–2007, 2007–2008,
2008–2009
, 2004–2009, 2004–2010.
Comparative Statistics?

Page Mill Content / Resources?
ParaMeter PM Reports?
PM Daily Report?
PM Hourly Report?
Special Statistics?

MT MEDiANAViGATOR 0? &1 2* ~3 4! @5 6¤©% #7 8$ £9 10€ [19962023] *Martin Thörnquist